Brak treści artykułu

Załączniki:

Projekt uchwały - ustalenie zasad umieszczania materiałów informacyjnych na słupach ogłoszeniowych.pdf
Projekt uchwały - zaliczenie działki do kategori drogi gminnej.pdf
Projekt uchwały - przejęcie na własność działek.pdf
Projekt uchwały - przejęcie na własność działki - ul. Kochanowskiego.zip
Projekt uchwały - program profilaktyki.zip
Projekt uchwały - plan prac społecznie użytecznych.pdf
Projekt uchwały - utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków.pdf
Projekt uchwały - pomocy finansowa dla Powiatu Działdowskiego.pdf
Projekt uchwały - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - biuro.pdf
Projekt uchwały - pomoc finansowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - plan cyfrowy.pdf
Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok.zip
Projekt uchwały - WPF na lata 2017-25.zip
Projekt uchwały - ustalenie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2016.pdf
Projekt uchwały - zmiany w budżecie na rok 2016.zip
Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miasta.pdf