W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016


Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Urzędu Miasta Działdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Działdowo oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia


Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" na rok 2016


Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Działdowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy - Miasto Działdowo oraz  wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia


Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych


Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawiez planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2016"

Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasto Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2016


Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 m. 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych


Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie ul. Sportowa 1


Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 m. 22A w Działdowie


Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015 – 2020


Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo
 

Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi  w Działdowie ul. Sportowa  1 wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora


Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2016 roku


Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2016 roku


Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku


Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie ul. Lenartowicza 1


Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie ul. Sportowa 1


Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie ul. Sportowa 1


Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie ul. Lenartowicza 1


Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 25/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie ul. Sportowa 1


Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie


Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie ul. Lenartowicza 1


Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2015 oraz informacji o stanie mienia


Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2016-2025


Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie  zatwierdzenia konkursu na stanowisko  dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie


Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie


Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Dożynkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym przy ul. Władysława Jagiełły 32 Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie


Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie


Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku


Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku


Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie


Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie


Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat


Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli  w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych


Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań inwestycyjnych do projektu budżetu Gminy–Miasto Działdowo na rok 2017


Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podkowińskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 53/ 2016 z dnia 24 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2016


Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie


Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy-Miasto Działdowo
 

Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Miasta Działdowo
 

Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku


Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki uzależnień


Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2016 r. do 1 września  2020 r. oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia


Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy-Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat


Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie


Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie


Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie


Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 11 m. 13 w Działdowie


Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7m. 1C w Działdowie


Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 15 m.16 w Działdowie


Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 m. 12B w Działdowie


Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m.22 w Działdowie


Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2016-2025


Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na  funkcję  wicedyrektora Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie


Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 20  lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowana przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela geografii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 87/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej


Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pcztowej 9A m.10C w Działdowie


Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego


Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad używania flagi państwowej oraz flagi Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta Działdowo oraz miejskich jednostkach organizacyjnych


Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”


Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r.


Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku


Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej


Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej


Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć


Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 5 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie odwołania dyrektora Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie


Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury – Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie


Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych


Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć


Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2016-2025


Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Dyrektora Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie


Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2016 z dnia 30 września 2016 r. dotyczącego wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej


Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl. Mickiewicza 4 m. 6 w Działdowie


Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok


Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz ul. Stanisława Chlebowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 24 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia


Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowawcy świetlicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrekora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do przeprowadzenia procedury zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej


Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na  lata 2017-2025


Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2017


Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Doraźnego Zespołu do spraw Reformy Ustroju Szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Działdowo
 

Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie powołania nowego zespołu celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego 


Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo
 

Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśna 13A m. 7 w Działdowie


Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśna 13A m. 3 w Działdowie


Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 12C w Działdowie


Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Mieście Działdowo w okresie ochronnym


Zarządzenie nr 135/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2017


Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 
 
  
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego