W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.) zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania wniosków składanych w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Działdowo w 2023 roku: 

z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Do zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji na projekty zgłoszone w konkursach dofinansowywanych ze środków Gminy Miasta Działdowo. 

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych/podmiotów biorących udział w konkursie,

3) nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Na zgłoszenia od organizacji czekamy do 31 maja 2023 r.do godz. 10:00.

Można je wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu, bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miasta ul. Zamkowa 12 (parter) na właściwym formularzu podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej.

Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Działdowo w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

  Z-ca Burmistrza Miasta

 /-/Andrzej Wiśniewski

Załączniki

Powiadom znajomego