W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Ogłoszenie o rozpoczęciu trzeciego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji

                                                                                                  OGŁOSZENIE
                                             o rozpoczęciu trzeciego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji

 
       Na podstawie uchwały nr L/414/22 Rady Miasta Działdowo z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, Burmistrz Miasta Działdowo ogłasza trzeci nabór uzupełniający na członków Komitetu Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy-Miasto Działdowo w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Działdowo.

Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Działdowo w drodze Zarządzenia spośród osób, które zgłosiły chęć przystąpienia do Komitetu. 
Kandydat na Członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w ust. 2. 
Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji młodzieżowych działających na terenie Gminy-Miasto Działdowo.

Termin, sposób i miejsce składania formularza na członka Komitetu Rewitalizacji:
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie złożenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Działdowo, z wyłączeniem przedstawicieli wymienionych § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 ww. uchwały (tj. przedstawiciela działającego na terenie Gminy-Miasto Działdowo Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej i Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość) oraz w § 3 ust. 2 pkt 8 (tj. przedstawicieli Gminy-Miasto Działdowo i jej jednostek organizacyjnych).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo https://bip.dzialdowo.eu, na stronie internetowej https://www.dzialdowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta. 

Trzeci nabór uzupełniający członków do Komitetu prowadzony będzie od  23 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r. 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć:
1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl; 
2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo;
3. osobiście do Urzędu Miasta Działdowo, w godzinach pracy Urzędu.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu, niepodpisane, przesłane w innej formie niż formularz zgłoszeniowy. W przypadku dostarczenia niekompletnych dokumentów kandydat na Członka Komitetu będzie wzywany do uzupełnienia dokumentacji. Uzupełnienia dokumentacji można dokonać tylko raz.

Informacja o wynikach naboru uzupełniającego kandydatów na członków do Komitetu zostanie umieszczona po ich zakończeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo https://bip.dzialdowo.eu oraz na stronie internetowej https://www.dzialdowo.pl.

Szczegółowy zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu https://bip.dzialdowo.eu/artykul/590/3675/informacje-o-przetwarzaniu-danychosobowych-klauzula-informacyjna oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowo.

 

Załączniki

Powiadom znajomego