W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo

 

ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02

 

email: um@dzialdowo.pl

 

NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Obwieszczenie dot.wydania po wznowieniu postępowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizcję przedsięwzięcia - budowa chodników, ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowie drogi powiatowej Działdowo-Gnojno-Petrykozy

Działdowo 2008-08-12

O B W I E S Z C Z E N I E

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia po wznowieniu postępowania

 

Burmistrz Miasta Działdowo

 zgodnie z art.46a ust. 5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz .U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) oraz art. 10, 49 i 61 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm).

z a w i a d a m i a

 

że na wniosek projektanta Pana Andrzeja Romana – Usługi Inżynierskie, 13-200 Nidzica ul. Tatary 40,  działającego z upoważnienia inwestora  - Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie ul. Lidzbarska 31, po wznowieniu postępowania  postanowieniem z dnia 19.03.2008r. została wydana decyzja  Nr 8A/08 z dnia 12.08.2008r znak. PNŚ. 7624-8-1/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chodników, ciągu pieszo - rowerowego, oraz przebudowie drogi powiatowej (klasy Z) nr 1363 Działdowo – Gnojno – Petrykozy od km 0 + 220 do km 2 + 726 o długości 2.506 km”.

Projektowane przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji na terenie  dwóch gmin tj. Gminy Miasto Działdowo i  Gminy Działdowo na działkach ozn. nr nr 2229/2, 2229/1, 2187/2, 2525/5, 1919, 2204, 3848, 3849,3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3860, 3862,  w obrębie nr 1 Miasta Działdowo oraz ozn. nr nr  61, 63/4, 63/2, 63/7, 63,6, 62/1, 1/7, 1/2, 613, 610, 1/4,  622, 621, 47, 644, 34/7, 646 w obrębie  nr 14 Księży Dwór - Gmina Działdowo.

W związku z powyższym wyjaśnia się że zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od daty zawiadomienia zapoznać się z  przedmiotową decyzją oraz  zgromadzoną dokumentacją  w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 (pokój nr 21 – III piętro) w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję iż w przypadku braku odwołań po upływie  okresu ogłoszenia decyzja powyższa stanie się ostateczna.

 

Burmistrz Miasta

Bronisław Mazurkiewicz

 

 

Data ogłoszenia -  14.08.2008r.

Data wygaśnięcia – 29.08..2008r.

Powiadom znajomego