W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015

Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do przyznania Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie nr 2/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6 m. 15B w Działdowie.

Zarządzenie nr 4/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

Zarządzenie nr 5/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 6/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Zamkowej 6 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów z terenu miasta Działdowo na rok 2015”.

Zarządzenie nr 8/2015 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 9/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 10/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów: pieczęci okręgowej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w pierwszych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 26 lutego 2015 r. oraz ustalenia zasad związanych z ich zastosowaniem.

Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu pracy okręgowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2015 roku.

Zarządzenie nr 14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2015 roku.

Zarządzenie nr 15/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców dla wyboru Zarządów Osiedli - organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy - Miasto Działdowo - na kadencję 2015-2019.

Zarządzenie nr 16/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2015 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2015 roku.

Zarządzenie nr 17/2015 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie.

Zarządzenie nr 19/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wzorów pieczęci okręgowej komisji wyborczej, formularzy i druków wyborczych stosowanych w pierwszych wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo zarządzonych na dzień 26 lutego 2015 r. oraz ustalenia zasad związanych z ich zastosowaniem.

Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców dla powtórnego przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli nr 8, 9 i 13 w Działdowie - organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy - Miasto Działdowo - na kadencję 2015-2019.

Zarządzenie nr 21/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 22/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 23/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Działdowie.

Zarządzenie nr 24/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 25/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ponownego zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla nr 7 w Działdowie dla powtórnego przeprowadzenia wyborów Zarządu tego osiedla na kadencję 2015-2019.

Zarządzenie nr 26/2015 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzenie nr 27/2015 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 28/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 29/2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie nr 30/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia.

Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 32/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 33/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 34/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 35/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 36/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Działdowo na lata 2012-2020.

Zarządzenie nr 37/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 38/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Działdowie, ul. M. Zientary – Malewskiej 1b.

Zarządzenie nr 39/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 41/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia "Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny" i wprowadzenia "Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".

Zarządzenie nr 42/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Działdowie.

Zarządzenie nr 43/2015 z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasto Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2015.

Zarządzenie nr 44/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 45/2015 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 46/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Programu szkolenia obronnego Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015-2017".

Zarządzenie nr 47/2015 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 2 i 8 w Działdowie.

Zarządzenie nr 48/2015 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Działdowie.

Zarządzenie nr 49/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 51/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniające w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 53/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karłowicza 4 m. 62 w Działdowie.

Zarządzenie nr 54/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Katarzyny 37 m. 4 w Działdowie.

Zarządzenie nr 55/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 17 m. 21 w Działdowie.

Zarządzenie nr 56/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 57/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 61/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 62/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2015 roku".

Zarządzenie nr 63/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny" i "Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".

Zarządzenie nr 64/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2011 z dnia 21 lutego 2011 r.

Zarządzenie nr 65/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego i piątego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Romana Dmowskiego stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 66/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 67/2015 z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy – Miasto Działdowo na rok 2016.

Zarządzenie nr 68/2015 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 69/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 70/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 71/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul.Wł. Jagiełły 32 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 72/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 73/2015 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 74/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 11 m. 15 w Działdowie.

Zarządzenie nr 75/2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 m. 9A w Działdowie.

Zarządzenie nr 76/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 78/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 79/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 80/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie - Miasto Działdowo w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 81/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 15 m. 19 w Działdowie.

Zarządzenie nr 82/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Zarządzenie nr 84/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.

Zarządzenie nr 85/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Zarządzenie nr 86/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 87/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 88/2015 z dnia 1 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy - Miasto Działdowo na rok 2016.

Zarządzenie nr 89/2015 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie.

Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie - Miasto Działdowo w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie nr 91/2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 92/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 93/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 94/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz przy ul. Stanisława Chlebowskigo w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 95/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 96/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej w ramach ćwiczenia powiatowego "WRZESIEŃ 2015" na temat doskonalenia funkcjonowania organu samorządu terytorialnego w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych.

Zarządzenie nr 97/2015 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie obsady osobowej "stałego dyżuru".

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyboru zadań do realizacji w budżecie Gminy - Miasto Działdowo na rok 2016.

Zarządzenie nr 99/2015 z dnia 24 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 100/2015 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego i karty czynności doradczej w Urzędzie Miasta Działdowo oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie nr 101/2015 z dnia 28 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2015.

Zarządzenie nr 102/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 103/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 104/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłku dla opiekunów.

Zarządzenie nr 105/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 106/2015 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 107/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie.

Zarządzenie nr 108/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. nagród Burmistrza Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 109/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.

Zarządzenie nr 110/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 111/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 112/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 m. 19 w Działdowie.

Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 15 m. 22 w Działdowie.

Zarządzenie nr 114/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 m. 3 w Działdowie.

Zarządzenie nr 115/2015 z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Socjalnej i ustalenia jej regulaminu.

Zarządzenie nr 116/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 117/2015 z dnia 20 października 2015 r. zmieniające w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 118/2015 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 106/2015 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 119/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Zarządzenie nr 120/2015 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 121/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy - Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat.

Zarządzenie nr 122/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 123/2015 z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 119/2015 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

Zarządzenie nr 124/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Rewitalizacji Miasta Działdowo do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015-2020.

Zarządzenie nr 125/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju do opracowania Strategii Rozwoju Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015-2025.

Zarządzenie nr 126/2015 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy - Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia.

Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podkowińskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Leśnej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brzozowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium.

Zarządzenie nr 131/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Strategii Rozwoju do opracowania Strategii Rozwoju Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015-2025.

Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie nr 133/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2016-2025.

Zarządzenie nr 134/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2016.

Zarządzenie nr 135/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie odwołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 136/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie powołania w skład Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 137/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacji i działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 138/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15 m. 16 w Działdowie.

Zarządzenie nr 139/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 140/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 141/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025.

Zarządzenie nr 142/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025.

Zarządzenie nr 143/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 10A w Działdowie.

Zarządzenie nr 144/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 145/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 146/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 147/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 148/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo oraz koordynacji niektórych zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy - Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 149/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 150/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przygotowania i przeprowadzenia procedury zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych w mieście Działdowie w okresie ochronnym.

Zarządzenie nr 151/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2016 r.

Zarządzenie nr 152/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 153/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 154/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert.

Zarządzenie nr 155/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

Zarządzenie nr 156/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2016 roku".

Zarządzenie nr 157/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Gminy - Miasto Działdowo w 2016 roku" i "Planu świadczeń rzeczowych Gminy - Miasto Działdowo przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny w 2016 roku".

Zarządzenie nr 158/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane