W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014

Wersja strony w formacie XML


Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych


Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert


Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny kompozycji zgłoszonych w konkursie na Hymn Miasta Działdowo oraz wyboru zwycięskiej pracy konkursowej


Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz miejskich jednostkach organizacyjnych


Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu miasta Działdowo na rok 2014"


Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 3 lutego 2014r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2014 roku


Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustalenia formy sporządzenia sprawozdań budżetowych
 

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w 2014 roku


Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Zamkowej 6 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo
 

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie na okres 8 lat w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul.Elizy Orzeszkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 36 m.15 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m.12 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 14 marca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m.50 w Działdowie


Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych
 

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 24 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia
 

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 28 marca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsady etetowej Urzędu Miasta Działdowo
 

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Gminy - Miasto Działdowo
 

Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 

Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 31 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 2 kwietnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 31 m.2 w Działdowie


Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kolejowej 16 m.7B w Działdowie


Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m.5B w Działdowie


Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 3 m.2B w Działdowie


Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 9 m.40 w Działdowie


Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wolności 8 w Działdowie


Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia "Wieloletniego planu działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy - Miasto Działdowo w zakresie obrony cywilnej w latach 2014 - 2019"


Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. wydzierżawienia na okres 8 lat w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul.Elizy Orzeszkowej w Działdowie


Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Zarządzenie Nr 42/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu Akcji Kurierskiej Gminy - Miasto Działdowo"


Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyretora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Działdowie


Zarządzenie Nr 44/2014 z dnia 7 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia "Programu szkolenia obronnego Gminy - Miasto Działdowo na lata 2014 - 2016"


Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 9 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Romana Dmowskiego w Działdowie


Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonych przy ul.Zamkowej 6 w Działdowie


Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie odwołania członka ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i 6 w Działdowie


Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych


Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłków dla opiekunów


Zarządzenie Nr 52/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłków dla opiekunów


Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłków dla opiekunów


Zarządzenie Nr 54/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłków dla opiekunów


Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 19 maja 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu zasiłków dla opiekunów


Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych


Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Działdowie


Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 23 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy - Miasto Działdowo"


Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 2 czerwca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kolejowej 16 m. 7B w Działdowie

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu  współpracy Gminy - Miasto Działdowo z podmiotami niepowiązanymi strukturalnie i kapitałowo z Gminą - Miasto Działdowo, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą przy realizacji programu "Rodzina 3+"
 

Zarządzenie Nr 63/2014 z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do przyznania Karty Dużej Rodziny
 

Zarządzenie Nr 64/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2014
 

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy - Miasta Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
 

Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Zamkowej 6 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie - Miasto Działdowo
 

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 6 m.4B w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m.4A w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13 m.23 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13A m.25 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 6 m.15B w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wolności 8 m.3 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 21 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo
 

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania fizycznego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 80/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki języka polskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania fizycznego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki nauczania wspomagającego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie


Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 30 lipca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2014


Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 11 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych


Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 90/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w czwartym ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Zamkowej 6 w Działdowie

Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku
 

Zarządzenie Nr 93/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku
 

Zarządzenie Nr 94/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego wymiaru zajęć
 

Zarządzenie Nr 95/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika do Spraw Wyborów - Urzędnika Wyborczego
 

Zarządzenie Nr 96/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 97/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Aleksandra Orłowskiego ul.Stanisława Chlebowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 

Zarządzenie Nr 98/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 

Zarządzenie Nr 99/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 100/2014 z dnia 16 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Działdowo do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania


Zarządzenie Nr 101/2014 z dnia 17 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 102/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy - Miasto Działdowo
 

Zarządzenie Nr 103/2014 z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
 

Zarządzenie Nr 104/2014 z dnia 25 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015
 

Zarządzenie Nr 105/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli dla przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dot. utworzenia na terenie Gminy - Miasto Działdowo jednostek pomocniczych - osiedli i nadania im statutów
 

Zarządzenie Nr 106/2014 z dnia 30 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 107/2014 z dnia 15 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 108/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 109/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 6 m.3A w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 110/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Lidzbarskiej 14B m.4 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 111/2014 z dnia 27 października 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9C m.14 w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 112/2014 z dnia 3 listopada 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo
 

Zarządzenie Nr 113/2014 z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo"
 

Zarządzenie Nr 114/2014 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2015-2021
 

Zarządzenie Nr 115/2014 z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu Gminy - Miasto Działdowo na rok 2015
 

Zarządzenie Nr 116/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu obrony cywilnej Gminy - Miasto Działdowo"
 

Zarządzenie Nr 117/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu ewakuacji ludności III stopnia Gminy - Miasto Działdowo"
 

Zarządzenie Nr 118/2014 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 119/2014 z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 120/2014 z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 121/2014 z dnia 9 grudnia 2014r. zmieniające w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie Nr 122/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie Nr 123/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie Nr 124/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 3 m.24B w Działdowie

Zarządzenie Nr 125/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 6 m.13B w Działdowie


Zarządzenie Nr 126/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 127/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Romana Dmowskiego w Działdowie

Zarządzenie Nr 128/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2015

Zarządzenie Nr 129/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 130/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu świadczeń osobistych Gminy - Miasto Działdowo na 2015 rok" i "Planu świadczeń rzeczowych Gminy - Miasto Działdowo na 2015 rok"

Zarządzenie Nr 131/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia "Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2015 roku"

Zarządzenie Nr 132/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa i w czasie pokoju dla Urzędu Miasta Działdowo, jednostek organizacyjnych, podległych i nadzorowanych z terenu Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie Nr 133/2014 z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane