W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013

Wersja strony w formacie XML


Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie obsady etatowej Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w 2013r.

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im.Królowej Jadwigi w Działdowie

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Działdowie

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 18 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu miasta Działdowo na rok 2013”


Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy - Miasto Działdowo w 2013 roku


Zarządzenie Nr 15/2013 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy - Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im.Królowej Jadwigi w Działdowie


Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 11 marca 2013r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Działdowie


Zarządzenie Nr 19-2013 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 20-2013 z dnia 15 marca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego


Zarządzenie Nr 21-2013 z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 22-2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia


Zarządzenie Nr 23-2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 24-2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie obsady osobowej "stałego dyżuru"


Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 29 marca 2013r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania systemu stałego dyżuru Burmistrza Miasta Działdowo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
 

Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Gimnazjum nr 2 im.Królowej Jadwigi w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
 

Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
 

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
 

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
 

Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
 

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
 

Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do realizacji zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych
 

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie upoważnienia pracownika  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Działdowie do prowadzenia postępowania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 

Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów - Urzędnika Wyborczego


Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Bibloteki Publicznej w Działdowie


Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat


Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 46/2013 z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 47/2013 z dnia 10 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsady etatowej Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 48/2013 z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 49/2013 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia misji Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 29 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia, aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą "Mapa aktywności" organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy - Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 52/2013 z dnia 10 czerwca 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Gen.Józefa Hallera w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Elizy Orzeszkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 

Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu miasta Działdowo dla samorządowej instytucji kultury
 

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 58/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 59/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki fizyki z astronomią ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 60/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki języka angielskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 62/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki logopedy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 64/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki języka niemieckiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 65/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 

Zarządzenie Nr 66/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
 

Zarządzenie Nr 67/2013 z dnia 18 lipca 2013r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych
 

Zarządzenie Nr 68/2013 z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków
 

Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Zarządzenie Nr 70/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 71/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 72/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013r.


Zarządzenie Nr 73/2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.


Zarządzenie Nr 74/2013 z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej


Zarządzenie Nr 75/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2013


Zarządzenie Nr 76/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć


Zarządzenie Nr 77/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich


Zarządzenie Nr 78/2013 z dnia 9 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 79/2013 z dnia 9 września 2013r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 80/2013 z dnia 12 września 2013r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Działdowie u zbiegu ulic Stanisława Chlebowskiego i Leśnej, ustalenia ceny wywoławczej czynszu rocznego oraz wysokości wadium


Zarządzenie Nr 81/2013 z dnia 13 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 23 września 2013r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 83/2013 z dnia 24 września 2013r. w sprawie określenia i wprowadzenia polityki zarządzania ryzykiem wewnętrznym w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 24 września 2013r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Działdowo oraz koordynacji niektórych zasad funkcjonowania kontroli zarządzej w jednostach organizacyjnych Gminy - Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 85/2013 z dnia 24 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 86/2013 z dnia 25 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Socjalnej i ustalenia jej regulaminu


Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 25 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 88/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 89/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Gen. Józefa Hallera w Działdowie


Zarządzenie Nr 90/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Elizy Orzeszkowej w Działdowie
 

Zarządzenie Nr 91/2013 z dnia 4 października 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z usług bezpłatnego dostępu do internetu w miejscach publicznych, świadczonych przez Gminę - Miasto Działdowo za pomocą hot spotów


Zarządzenie Nr 92/2013 z dnia 14 października 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok


Zarządzenie Nr 93/2013 z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 94/2013 z dnia 21 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 95/2013 z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 96/2013 z dnia 31 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 97/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przeniesienia własności przyległej nieruchomości gruntowej


Zarządzenie Nr 98/2013 z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej, metodą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej na terenie Gminy - Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 99/2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - Miasto Działdowo na lata 2014 - 2021


Zarządzenie Nr 100/2013 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2014


Zarządzenie Nr 101/2013 z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 102/2013 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Działdowie


Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Działdowie ul.Karłowicza 3


Zarządzenie nr 106/2013 z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie skreślenia obiektu z  gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 107/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie


Zarządzenie Nr 108/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 109/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Działdowie


Zarządzenie Nr 110/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 111/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2014


Zarządzenie Nr 112/2013 z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Działdowo na lata 2012-2020


Zarządzenie Nr 113/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w DziałdowieZałączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane