Państwowa Komisja Wyborcza

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat w wyborach do Parlamentu Europejskiego 
   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
   Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
   Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 
   Załącznik do uchwały nr 11/2024 - wzór zgłoszenia kandydata na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2024 r. o składzie, adresie oraz terminach pełnionych dyżurów

Postanowienie nr 632/2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Działdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.