Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14-11-2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 20-11-2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska w dniu 27-11-2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27-11-2023
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27-11-2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego w dniu 28-11-2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury w dniu 28-11-2023 r.