Brak treści artykułu

Załączniki:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14-11-2023 r.
Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji Statutowej w dniu 20-11-2023 r.