Brak treści artykułu

Załączniki:

Petycja w sprawie przystapienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Uchwała nr LVI-471-23