Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Działdowo-Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych i Projektów EuropejskichZałączniki:

Ogłoszenie.pdf
Kwestionariusz osobowy.doc
Oświadczenia kandydata.pdf
Ogłoszenie o wyniku naboru