Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie
Informacja-zał. nr 1 do umowy
Rozp.w spr.wzorów dokumentów-zał. nr 1 do ogłoszenia
Specyfikacja wraz z załącznikami
Wzór umowy
Zał. nr 1 do Specyfikacji-Zlecenie
Zał. nr 2 do Specyfikacji-Karta pracy
Zał. nr 3 do Specyfikacji-Dziennik usług opiekuńczych
Zał. nr 4 do Specyfikacji-Oświadczenie RODO
Zał. nr 5 do Specyfikacji-Sprawozdanie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu