Brak treści artykułu

Załączniki:

Petycja ROR.152.1.2020.pdf
Informacja - wyjaśnienia do petycji.pdf
Uchwała Nr XVIII-171-20 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf