Załączniki:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Działdowo - klauzula informacyjna.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Straży Miejskiej-klauzula informacyjna.pdf
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Festiwal Cittaslow.pdf