Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok

W celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz pobudzania aktywności obywatelskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w ramach prac nad budżetem 2019 roku, w Działdowie przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne.

To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w Działdowie. W zeszłym roku mieszkańcy zgłosili 13 projektów, pod głosowanie poddano 10. W głosowaniu wzięło udział ponad 3 tys. osób. Do realizacji wybrano 5 projektów. 

W 2018 roku łączna pula środków na wszystkie zadania to 0,5 mln zł. W dniach od 9 kwietnia do 11 maja 2018 r. każdy mieszkaniec Działdowa, który najpóźniej w roku przeprowadzenia konsultacji kończy 16 rok życia i jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy w Gminie-Miasto Działdowo, będzie mógł zgłosić swoją propozycję o charakterze inwestycyjnym do budżetu obywatelskiego na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. Propozycja musi być poparta pisemnie na liście poparcia projektu, przez co najmniej 20 mieszkańców. Koszt realizacji jednego zgłoszonego projektu nie może przekroczyć 100.000,00 zł.

W maju i czerwcu 2018 r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń przez komórki merytoryczne Urzędu Miasta.Głosowanie będzie trwało od 9 lipca do 17 sierpnia 2018 r. Zarówno zgłoszenia propozycji, jak również, wyboru zadań będzie można dokonywać korzystając ze strony internetowej (www.bo.dzialdowo.pl) lub wypełniając odpowiednie formularze w wersji papierowej.

Do budżetu Gminy-Miasto Działdowo na rok 2019 zostaną wprowadzone te zadania, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów i będą mieściły się w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

Szczegółowe zasady prowadzenia konsultacji i niezbędne formularze dostępne są poniżejoraz na stronie internetowej budżetu obywatelskiego - www.bo.dzialdowo.pl.

 

 Załączniki:

Zarządzenie nr 28-2018 dot. konsultacji w sprawie wybou zadań inwestycyjnych.pdf