Burmistrzem Miasta Działdowo jest:

Grzegorz Mrowiński

Kontakt do sekretariatu Burmistrza:

Ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo

Telefon: (+48) 23 697 04 16, 697 04 17
Fax: (+48) 23 697 04 21
email: burmistrz@dzialdowo.pl