Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej:
Umieszczaniem materiałów zajmują się odpowiednio do zakresu pracownicy merytoryczni Urzędu Miasta Działdowo

ul.Zamkowa 12
tel. (0-23) 697 0400
fax. (0-23) 697 0402

e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl