Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5471
Informacje o mieście 4828
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3502
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3375
Informacje turystyczne 2979
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2576
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2355
Informacja o stanie mienia komunalnego 1905
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1827
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1642
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1585
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1567
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1390
Pl. Mickiewicza 1196
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1188
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1157
ul. Wł. Jagiełły 1148
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1115
ul. Katarzyny 1071
Panorama centrum Działdowa 1035
ul. Wolności 1014
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 966
ul. Lidzbarska 936
ul. Grunwaldzka 887
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 886
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 885
ul. Bielnikowa 882
ul. Zamkowa 847
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 838
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 826
ul. Młyńska 825
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 813
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 807
Pracownia Malarska MŁYN 802
Pl. 1 Maja 801
Plac Mickiewicza - Ratusz 770
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 755
ul. Hallera 753
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 738
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 726
Plac Mickiewicza 725
Pl. Biedrawy 717
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 715
Kościół pw. Krzyża Św. 709
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 693
Stare miasto - centrum 692
Plac Mickiewicza 682
ul. Polna 682
Hotel Varia 660
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 637
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 11781
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6346
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 4964
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 4591
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 3120
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2647
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2602
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2484
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2255
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2116
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1852
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1819
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1813
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1760
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1750
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1710
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1685
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1614
Oświadczenia złożone w roku 2017 1560
Oświadczenia złożone w roku 2015 1558
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1534
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1529
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1431
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1428
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1398
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1391
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1320
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1310
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1303
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1298
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1285
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1234
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1213
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1198
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1166
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1163
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1139
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1105
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1088
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1074
Oświadczenia złożone w roku 2016 1071
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 1064
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1058
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1012
Wybory do Młodzieżowej Rady (kadencja 2017-2018) 1003
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 999
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 971
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 965
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 965
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 962
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 11072
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 4522
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 3815
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3472
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 3360
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 2986
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 2948
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 2503
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 2205
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1538
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 1499
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 26767
Wybory samorządowe 2018 12357
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12343
Dane podstawowe 11130
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 9084
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 8870
Wybory Samorządowe - 2014 8458
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7784
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7341
Opłata skarbowa 7078
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6406
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5982
Podatek od nieruchomości 5909
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4940
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4632
Strefa Płatnego Parkowania 4335
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 4115
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 4064
Urząd Stanu Cywilnego 3838
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3789
Oświadczenia złożone w roku 2017 3616
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3421
Wybory Prezydenta RP 2015 3415
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3333
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3276
Opłata od posiadania psów 3232
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3125
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2888
Straż Miejska 2874
Kierownictwo urzędu 2781
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2670
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2567
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2521
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2475
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2377
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2322
Oświadczenia złożone w roku 2015 2299
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2277
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2274
Oświadczenia złożone w roku 2016 2262
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2251
Wydział Spraw Obywatelskich 2228
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2138
Godziny pracy 2117
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 2077
Podatek od środków transportowych 2031
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1958
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1953
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 1944
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1936
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 9428
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6529
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4882
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 4271
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3866
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2650
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2554
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2443
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2334
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2258
Uchwały 2027
Budżet Miasta na rok 2005 1988
Budżet Miasta na rok 2004 1920
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1883
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1859
Zagospodarowanie przestrzenne 1855
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1797
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1651
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1462
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1425
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1415
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1372
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1368
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1319
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1300
Sprawozdania budżetowe 1299
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1282
Budżet miasta na rok 2006 1269
Sprawozdania budżetowe 1261
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1256
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1226
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1139
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1107
Sprawozdania budżetowe 1102
Budżet miasta na rok 2012 1099
Sprawozdania budżetowe 1093
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 1077
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1060
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1034
Sprawozdania budżetowe 1007
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1003
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 1002
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1002
Projekt budżetu miasta na rok 2015 958
Sprawozdania budżetowe 954
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 946
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 936
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 917
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 916
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 911
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 9166
Placówki oświatowe 2012/2013 1443
Placówki oświatowe 2009/2010 832
Placówki oświatowe 2010/2011 824
Placówki oświatowe 2006/2007 812
Placówki oświatowe 2007/2008 779
Placówki oświatowe 2008/2009 765
Placówki oświatowe 2014/2015 718

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij