Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 4612
Informacje o mieście 3878
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 2879
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2673
Informacje turystyczne 2416
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2113
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 1701
Informacja o stanie mienia komunalnego 1492
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1220
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1070
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 973
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 908
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 870
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 792
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 721
Panorama centrum Działdowa 719
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 653
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 643
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 622
ul. Wł. Jagiełły 583
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 571
ul. Wolności 567
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 561
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 557
Pracownia Malarska MŁYN 533
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 528
ul. Katarzyny 525
ul. Lidzbarska 519
ul. Grunwaldzka 515
pl. Mickiewicza 505
ul. Zamkowa 477
Plac Mickiewicza - Ratusz 474
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 472
ul. Bielnikowa 464
pl. 1 Maja 463
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 458
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 452
pl. Biedrawy 450
ul. Młyńska 440
ul. Skłodowskiej-Curie 434
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 432
Plac Mickiewicza 425
ul. Hallera 425
Stare miasto - centrum 424
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 424
Kościół pw. Krzyża Św. 418
ul. Polna 416
Plac Mickiewicza 407
ul. Dąbrowszczaków 407
ul. Chopina 405
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6043
Rada Miasta - informacje teleadresowe 4076
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3147
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 3035
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2185
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2145
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2134
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 1714
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1551
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 1393
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1388
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1292
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1261
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1244
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1221
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1220
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1204
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1195
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1116
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1115
Oświadczenia złożone w roku 2015 1074
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1060
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1059
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1034
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1017
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1016
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1004
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 985
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 983
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 978
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 920
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 902
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 872
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 861
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 835
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 818
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 801
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 774
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 760
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 742
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 738
XXXIX sesja Rady Miasta - 9 października 2014r. 721
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 719
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 718
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 697
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 691
XIV sesja Rady Miasta - 30 stycznia 2012r. 665
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 657
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 656
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 655
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 6383
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3145
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 2835
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2387
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 1795
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 1754
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 1288
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 1187
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1150
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 875
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 24334
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 11418
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8179
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 7760
Wybory Samorządowe - 2014 7314
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7302
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 6611
Opłata skarbowa 5772
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 5769
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5714
Podatek od nieruchomości 4946
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4335
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4163
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3410
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3241
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3229
Strefa Płatnego Parkowania 2804
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 2791
Opłata od posiadania psów 2766
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2733
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2582
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 2507
Wybory Prezydenta RP 2015 2400
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2334
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2007
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 1920
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 1900
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1891
Urząd Stanu Cywilnego 1861
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 1855
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 1850
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 1794
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1770
Straż Miejska 1729
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1726
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1714
Oświadczenia złożone w roku 2015 1710
Podatek od środków transportowych 1686
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 1668
Przetarg nieograniczony na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r. 1633
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1627
Oświadczenia złożone w roku 2016 1607
Wydział Spraw Obywatelskich 1568
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1566
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1491
Wydział Organizacyjny - Obsługa Klientów 1481
Wydział Organizacyjny 1477
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1456
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Jęczmiennej, Rzepakowej, Lnianej oraz budowę ulicy Wyczółkowskiego w Działdowie 1438
Radca Prawny 1433
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7598
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5634
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4343
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3421
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3155
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2069
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2065
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2031
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 1934
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 1719
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1573
Uchwały 1520
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1518
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1495
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1371
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1210
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1063
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1048
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1039
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1021
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 963
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 955
Budżet Miasta na rok 2004 906
Projekt budżetu miasta na rok 2013 898
Budżet miasta na rok 2006 857
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 845
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 841
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 838
Projekt budżetu miasta na rok 2012 815
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 809
Budżet Miasta na rok 2005 800
Sprawozdania budżetowe 787
Sprawozdania budżetowe 785
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 783
Sprawozdania budżetowe 780
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 767
Budżet miasta na rok 2012 756
Projekt budżetu miasta na rok 2015 735
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 717
Budżet miasta na rok 2013 713
Projekt budżetu miasta na rok 2014 708
Sprawozdania budżetowe 698
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 684
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 676
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 662
Budżet miasta na rok 2015 646
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 640
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2010 637
Sprawozdania budżetowe 637
Projekt budżetu miasta na rok 2011 629
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 5874
Placówki oświatowe 2012/2013 1234
Placówki oświatowe 2010/2011 668
Placówki oświatowe 2009/2010 611
Placówki oświatowe 2007/2008 578
Placówki oświatowe 2008/2009 571
Placówki oświatowe 2006/2007 570
Placówki oświatowe 2014/2015 484

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij