Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5789
Informacje o mieście 5307
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3784
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3589
Informacje turystyczne 3270
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2836
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2522
Informacja o stanie mienia komunalnego 2148
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2108
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2061
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1749
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1733
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1726
Pl. Mickiewicza 1654
ul. Wł. Jagiełły 1528
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1480
ul. Katarzyny 1409
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1343
ul. Wolności 1338
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1299
ul. Lidzbarska 1264
Panorama centrum Działdowa 1218
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1132
ul. Bielnikowa 1130
ul. Grunwaldzka 1100
ul. Młyńska 1088
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 1068
ul. Zamkowa 1061
Pl. 1 Maja 990
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 976
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 972
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 954
Pracownia Malarska MŁYN 952
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 949
ul. Hallera 928
Plac Mickiewicza - Ratusz 925
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 909
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 904
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 889
Plac Mickiewicza 884
Pl. Biedrawy 883
Kościół pw. Krzyża Św. 863
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 856
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 856
Plac Mickiewicza 848
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 845
Stare miasto - centrum 842
ul. Polna 837
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 818
Hotel Varia 807
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 13523
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6414
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5168
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 4979
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 3637
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2901
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2883
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2543
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2483
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2368
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2116
Oświadczenia złożone w roku 2017 2110
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2100
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2042
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2022
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1889
Oświadczenia złożone w roku 2015 1875
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1762
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1745
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1713
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1710
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1673
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1670
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1627
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1621
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1601
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1595
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1540
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1507
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1503
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1474
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1472
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1451
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1443
Oświadczenia złożone w roku 2016 1391
Wybory do Młodzieżowej Rady (kadencja 2017-2018) 1371
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1367
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1313
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1296
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1276
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1271
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1259
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1251
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1226
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1221
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 1205
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1184
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1166
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1155
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1153
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 12311
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 5539
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 4784
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 4230
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 3831
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 3657
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3565
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 3188
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 2939
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 2320
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 2244
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 290
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 27418
Dane podstawowe 13597
Wybory samorządowe 2018 13246
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12668
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 9393
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 9360
Wybory Samorządowe - 2014 8839
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8030
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7633
Opłata skarbowa 7479
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6742
Podatek od nieruchomości 6448
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6137
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5269
Strefa Płatnego Parkowania 4931
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4901
Urząd Stanu Cywilnego 4441
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 4437
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 4406
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4067
Oświadczenia złożone w roku 2017 3835
Wybory Prezydenta RP 2015 3764
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 3700
Kierownictwo urzędu 3652
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3629
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3572
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3544
Opłata od posiadania psów 3528
Straż Miejska 3282
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3189
Godziny pracy 2939
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2935
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2860
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2837
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2746
Oświadczenia złożone w roku 2016 2661
Oświadczenia złożone w roku 2015 2622
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2615
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2597
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2522
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2490
Wydział Spraw Obywatelskich 2457
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2354
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2350
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 2327
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2315
Podatek od środków transportowych 2225
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 2186
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2130
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 2124
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 10031
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6960
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5205
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 4686
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4024
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2865
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2853
Budżet Miasta na rok 2005 2795
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2687
Budżet Miasta na rok 2004 2572
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2477
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2464
Zagospodarowanie przestrzenne 2437
Uchwały 2338
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2040
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2001
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1918
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1834
Budżet miasta na rok 2006 1752
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1722
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1714
Sprawozdania budżetowe 1637
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1622
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1600
Sprawozdania budżetowe 1597
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1542
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1457
Sprawozdania budżetowe 1424
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1424
Sprawozdania budżetowe 1397
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1392
Sprawozdania budżetowe 1381
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1357
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1343
Budżet miasta na rok 2012 1326
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1321
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1316
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1281
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1276
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1268
Sprawozdania budżetowe 1261
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1251
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1208
Sprawozdania budżetowe 1201
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1187
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 1170
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 1150
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1129
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1088
Projekt budżetu miasta na rok 2015 1084
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 10117
Placówki oświatowe 2012/2013 1600
Placówki oświatowe 2006/2007 977
Placówki oświatowe 2009/2010 952
Placówki oświatowe 2007/2008 920
Placówki oświatowe 2010/2011 916
Placówki oświatowe 2008/2009 906
Placówki oświatowe 2014/2015 873
Bilans Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa 18

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij