Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 6850
Informacje o mieście 6817
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 4483
Informacje turystyczne 4163
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 4068
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 3385
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2960
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2916
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2724
Informacja o stanie mienia komunalnego 2553
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2256
Pl. Mickiewicza 2218
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 2196
ul. Wł. Jagiełły 2149
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 2038
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1963
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1880
ul. Katarzyny 1835
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 1741
ul. Wolności 1707
ul. Lidzbarska 1679
Informacje dot. przydatności wody do spożycia 1665
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1548
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 1544
Panorama centrum Działdowa 1509
ul. Bielnikowa 1462
ul. Młyńska 1428
ul. Grunwaldzka 1407
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1376
ul. Zamkowa 1345
Pl. 1 Maja 1297
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1232
Plac Mickiewicza - Ratusz 1222
ul. Hallera 1216
Pracownia Malarska MŁYN 1182
Stare miasto - centrum 1146
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 1140
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 1138
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 1124
Pl. Biedrawy 1117
Plac Mickiewicza 1114
Kościół pw. Krzyża Św. 1105
Plac Mickiewicza 1098
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 1071
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1066
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 1062
Hotel Varia 1052
Budżet obywatelski w Działdowie – 2020 rok 1046
ul. Polna 1035
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 983
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 19379
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6564
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 5801
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5491
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 4296
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 3330
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 3256
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2911
Oświadczenia złożone w roku 2017 2899
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2759
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2757
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2574
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2528
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2465
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2426
Skład Rady VIII kadencji - lata 2018 - 2023 2340
Oświadczenia złożone w roku 2015 2306
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 2083
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 2081
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 2061
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1996
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1970
Kadencja 2017-2018 1954
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1921
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1920
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1917
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1916
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1909
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1905
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1896
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1817
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1797
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1796
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1793
Oświadczenia złożone w roku 2016 1777
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1745
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1700
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1688
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1573
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1564
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1552
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1551
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1531
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1527
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1518
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1491
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1485
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1480
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1465
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1458
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 16915
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 6781
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 6034
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 5284
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 4831
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 4571
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 4052
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 3854
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3825
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 3285
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 3159
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 1419
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2020 717
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2018 479
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2019 61
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 29916
Dane podstawowe 23969
Wybory samorządowe 2018 13853
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 13552
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 10700
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 10474
Wybory Samorządowe - 2014 9335
Opłata skarbowa 9154
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8420
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 8256
Podatek od nieruchomości 7626
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 7181
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 7162
Strefa Płatnego Parkowania 7001
Urząd Stanu Cywilnego 6717
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6418
Kierownictwo urzędu 6037
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5742
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 5509
Godziny pracy 5334
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 5223
Straż Miejska 4545
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4474
Opłata od posiadania psów 4423
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 4403
Wybory Prezydenta RP 2015 4266
Oświadczenia złożone w roku 2017 4194
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 4176
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 4104
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3770
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 3709
Wybory Prezydenta RP - 2020 3654
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3511
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 3459
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3418
Oświadczenia złożone w roku 2016 3235
Oświadczenia złożone w roku 2015 3113
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 3111
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 3108
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 3093
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 3038
Wydział Spraw Obywatelskich 3000
Konto bankowe 2997
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2935
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2862
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2767
Audyt zewnętrzny 2745
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2740
Podatek od środków transportowych 2690
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2549
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 12611
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7730
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5922
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5658
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4286
Zagospodarowanie przestrzenne 3862
Budżet Miasta na rok 2005 3849
Budżet Miasta na rok 2004 3467
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 3276
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 3222
Statut Gminy - Miasto Działdowo 3107
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2811
Uchwały 2748
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2733
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 2411
Budżet miasta na rok 2006 2307
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2288
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2287
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 2201
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 2077
Sprawozdania budżetowe 2053
Sprawozdania budżetowe 1963
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1955
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1849
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1823
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1819
Sprawozdania budżetowe 1796
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1788
Sprawozdania budżetowe 1788
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1769
Sprawozdania budżetowe 1742
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1686
Sprawozdania budżetowe 1673
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1667
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1658
Sprawozdania budżetowe 1652
Sprawozdania budżetowe 1629
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1616
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1608
Budżet miasta na rok 2012 1589
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1541
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1527
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1518
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1513
Zmiany w budżecie miasta na rok 2010 1508
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1489
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1470
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1426
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1416
Projekt budżetu miasta na rok 2011 1404
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 13434
Placówki oświatowe 2012/2013 1797
Placówki oświatowe 2006/2007 1208
Placówki oświatowe 2007/2008 1157
Placówki oświatowe 2009/2010 1156
Placówki oświatowe 2014/2015 1142
Placówki oświatowe 2008/2009 1136
Placówki oświatowe 2010/2011 1069

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij