Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5122
Informacje o mieście 4543
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3242
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3174
Informacje turystyczne 2744
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2402
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2168
Informacja o stanie mienia komunalnego 1717
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1596
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1436
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1409
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1319
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1137
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1045
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1029
ul. Wł. Jagiełły 938
Panorama centrum Działdowa 909
Pl. Mickiewicza 905
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 856
ul. Katarzyny 845
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 842
ul. Wolności 832
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 795
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 779
ul. Grunwaldzka 746
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 738
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 735
ul. Lidzbarska 734
ul. Bielnikowa 723
ul. Zamkowa 722
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 716
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 710
Pracownia Malarska MŁYN 687
Pl. 1 Maja 659
ul. Młyńska 657
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 650
Plac Mickiewicza - Ratusz 638
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 637
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 634
ul. Hallera 628
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 622
Plac Mickiewicza 613
Kościół pw. Krzyża Św. 599
Pl. Biedrawy 599
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 582
ul. Polna 580
Stare miasto - centrum 576
Hotel Varia 561
Plac Mickiewicza 560
ul. Skłodowskiej-Curie 553
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 8333
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6223
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 4158
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3637
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2451
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2420
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 2407
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2335
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2040
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1915
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1655
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1628
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1568
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1542
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1538
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1528
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1523
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1452
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1428
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1400
Oświadczenia złożone w roku 2015 1359
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1310
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1274
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1257
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1222
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1220
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1194
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1170
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1152
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1093
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1091
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1086
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1073
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1038
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1030
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1010
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 977
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 977
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 959
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 958
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 921
Oświadczenia złożone w roku 2016 882
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 868
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 866
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 864
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 862
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 843
XXXIX sesja Rady Miasta - 9 października 2014r. 842
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 838
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 836
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 9241
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 3874
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3379
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 3079
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2740
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 2504
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 2502
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 2099
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 1744
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1272
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 597
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 25955
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12036
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8679
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 8367
Wybory Samorządowe - 2014 8066
Dane podstawowe 7694
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7601
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7082
Opłata skarbowa 6532
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6193
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5887
Podatek od nieruchomości 5615
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4729
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4451
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3856
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3742
Strefa Płatnego Parkowania 3675
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3577
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3322
Wybory Prezydenta RP 2015 3187
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3087
Opłata od posiadania psów 3081
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3076
Urząd Stanu Cywilnego 3045
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3010
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2784
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2572
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2399
Oświadczenia złożone w roku 2017 2379
Straż Miejska 2357
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2320
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2246
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2177
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2163
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2154
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2093
Oświadczenia złożone w roku 2015 2085
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2075
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2019
Oświadczenia złożone w roku 2016 1997
Wydział Spraw Obywatelskich 1975
Podatek od środków transportowych 1896
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1831
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1818
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1801
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1781
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1781
Kierownictwo urzędu 1767
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1757
Przetarg nieograniczony na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r. 1719
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 8728
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6232
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4676
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3857
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3741
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2374
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2345
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2258
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2246
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2133
Uchwały 1813
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1754
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1747
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1688
Budżet Miasta na rok 2004 1551
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1538
Budżet Miasta na rok 2005 1474
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1360
Zagospodarowanie przestrzenne 1274
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1254
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1238
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1223
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1203
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1202
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1167
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1165
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1135
Sprawozdania budżetowe 1086
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1074
Sprawozdania budżetowe 1069
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1016
Budżet miasta na rok 2006 1004
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 997
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 977
Budżet miasta na rok 2012 947
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 936
Sprawozdania budżetowe 921
Sprawozdania budżetowe 918
Projekt budżetu miasta na rok 2014 913
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 903
Sprawozdania budżetowe 885
Projekt budżetu miasta na rok 2015 870
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 860
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 834
Projekt budżetu miasta na rok 2010 825
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 823
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 822
Budżet miasta na rok 2013 817
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 813
Budżet miasta na rok 2015 777
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 8038
Placówki oświatowe 2012/2013 1365
Placówki oświatowe 2010/2011 766
Placówki oświatowe 2009/2010 745
Placówki oświatowe 2006/2007 712
Placówki oświatowe 2007/2008 694
Placówki oświatowe 2008/2009 685
Placówki oświatowe 2014/2015 630

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij