Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 6717
Informacje o mieście 6544
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 4386
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3997
Informacje turystyczne 3943
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 3270
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2893
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2764
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2618
Informacja o stanie mienia komunalnego 2510
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2201
Pl. Mickiewicza 2192
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 2104
ul. Wł. Jagiełły 2090
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1999
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1871
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1829
ul. Katarzyny 1813
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 1705
ul. Wolności 1679
ul. Lidzbarska 1651
Informacje dot. przydatności wody do spożycia 1574
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1520
Panorama centrum Działdowa 1472
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 1467
ul. Bielnikowa 1434
ul. Młyńska 1404
ul. Grunwaldzka 1370
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1343
ul. Zamkowa 1319
Pl. 1 Maja 1267
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1199
Plac Mickiewicza - Ratusz 1192
ul. Hallera 1187
Pracownia Malarska MŁYN 1155
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 1115
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 1115
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 1100
Pl. Biedrawy 1086
Plac Mickiewicza 1086
Kościół pw. Krzyża Św. 1082
Plac Mickiewicza 1070
Stare miasto - centrum 1066
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 1048
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1038
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 1033
Hotel Varia 1022
ul. Polna 1015
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 963
Budżet obywatelski w Działdowie – 2020 rok 941
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 18407
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6538
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 5648
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5453
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 4261
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 3303
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 3225
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2859
Oświadczenia złożone w roku 2017 2851
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2718
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2704
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2525
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2498
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2429
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2398
Oświadczenia złożone w roku 2015 2280
Skład Rady VIII kadencji - lata 2018 - 2023 2110
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 2055
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 2052
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 2026
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1963
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1949
Kadencja 2017-2018 1916
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1895
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1888
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1885
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1882
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1882
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1874
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1868
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1793
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1774
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1771
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1761
Oświadczenia złożone w roku 2016 1752
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1713
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1671
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1638
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1554
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1534
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1526
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1526
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1502
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1500
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1491
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1470
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1459
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1453
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1442
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1430
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 15840
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 6739
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 5978
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 5252
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 4798
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 4536
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 4021
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 3816
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3777
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 3245
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 3105
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 1283
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2018 390
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2020 357
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 29357
Dane podstawowe 21756
Wybory samorządowe 2018 13811
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 13372
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 10407
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 10227
Wybory Samorządowe - 2014 9306
Opłata skarbowa 8731
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8387
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 8154
Podatek od nieruchomości 7456
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 7153
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 6585
Strefa Płatnego Parkowania 6529
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6384
Urząd Stanu Cywilnego 6222
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5709
Kierownictwo urzędu 5548
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 5242
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 5090
Godziny pracy 4903
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4446
Straż Miejska 4246
Wybory Prezydenta RP 2015 4235
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 4219
Opłata od posiadania psów 4214
Oświadczenia złożone w roku 2017 4160
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 4098
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 3750
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3742
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3416
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3374
Oświadczenia złożone w roku 2016 3174
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 3121
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 3072
Oświadczenia złożone w roku 2015 3059
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 3039
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 2990
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2943
Wydział Spraw Obywatelskich 2902
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2899
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2828
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2740
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2669
Audyt zewnętrzny 2639
Konto bankowe 2639
Podatek od środków transportowych 2590
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2523
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 2507
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2476
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 12137
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7622
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5673
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5601
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4253
Budżet Miasta na rok 2005 3806
Zagospodarowanie przestrzenne 3624
Budżet Miasta na rok 2004 3422
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 3229
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 3174
Statut Gminy - Miasto Działdowo 3071
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2776
Uchwały 2716
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2688
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 2370
Budżet miasta na rok 2006 2286
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2248
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2244
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 2162
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 2049
Sprawozdania budżetowe 2029
Sprawozdania budżetowe 1942
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1914
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1823
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1800
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1782
Sprawozdania budżetowe 1776
Sprawozdania budżetowe 1768
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1755
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1746
Sprawozdania budżetowe 1725
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1665
Sprawozdania budżetowe 1646
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1635
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1635
Sprawozdania budżetowe 1629
Sprawozdania budżetowe 1599
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1590
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1589
Budżet miasta na rok 2012 1566
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1518
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1498
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1497
Zmiany w budżecie miasta na rok 2010 1487
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1484
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1467
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1448
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1405
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1392
Projekt budżetu miasta na rok 2011 1376
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 12668
Placówki oświatowe 2012/2013 1772
Placówki oświatowe 2006/2007 1187
Placówki oświatowe 2007/2008 1135
Placówki oświatowe 2009/2010 1130
Placówki oświatowe 2014/2015 1115
Placówki oświatowe 2008/2009 1114
Placówki oświatowe 2010/2011 1045

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij