Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 6416
Informacje o mieście 5936
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 4160
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3843
Informacje turystyczne 3627
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 3093
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2758
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2548
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2404
Informacja o stanie mienia komunalnego 2395
Pl. Mickiewicza 2122
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2074
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1986
ul. Wł. Jagiełły 1971
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1897
ul. Katarzyny 1761
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1748
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1635
ul. Wolności 1623
ul. Lidzbarska 1596
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 1584
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1451
Panorama centrum Działdowa 1401
ul. Bielnikowa 1368
ul. Młyńska 1354
Informacje dot. przydatności wody do spożycia 1345
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 1322
ul. Grunwaldzka 1313
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1278
ul. Zamkowa 1262
Pl. 1 Maja 1197
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1127
ul. Hallera 1126
Plac Mickiewicza - Ratusz 1121
Pracownia Malarska MŁYN 1083
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 1064
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 1054
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 1050
Pl. Biedrawy 1030
Kościół pw. Krzyża Św. 1024
Plac Mickiewicza 1018
Plac Mickiewicza 1003
Stare miasto - centrum 992
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 985
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 973
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 971
ul. Polna 966
Hotel Varia 949
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 902
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2015-2019 870
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 16221
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6475
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5366
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 5347
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 4168
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 3239
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 3167
Oświadczenia złożone w roku 2017 2753
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2748
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2647
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2618
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2444
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2403
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2358
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2320
Oświadczenia złożone w roku 2015 2207
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1999
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1976
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1948
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1886
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1851
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1826
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1822
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1817
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1812
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1805
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1802
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1796
Wybory do Młodzieżowej Rady (kadencja 2017-2018) 1791
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1738
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1722
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1706
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1684
Oświadczenia złożone w roku 2016 1682
Skład Rady VIII kadencji - lata 2018 - 2023 1640
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1632
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1622
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1550
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1500
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1475
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1458
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1455
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1446
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1430
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1416
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1414
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1401
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1396
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1392
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1384
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 14268
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 6638
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 5855
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 5162
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 4730
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 4482
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 3961
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 3758
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3689
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 3185
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 3012
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 961
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2018 181
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 28468
Dane podstawowe 18233
Wybory samorządowe 2018 13723
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 13057
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 9943
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 9868
Wybory Samorządowe - 2014 9219
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8310
Opłata skarbowa 8115
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7988
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 7089
Podatek od nieruchomości 6807
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6317
Strefa Płatnego Parkowania 5771
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5635
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 5618
Urząd Stanu Cywilnego 5325
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 4901
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 4823
Kierownictwo urzędu 4768
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4380
Wybory Prezydenta RP 2015 4169
Godziny pracy 4083
Oświadczenia złożone w roku 2017 4068
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 4037
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3925
Straż Miejska 3818
Opłata od posiadania psów 3776
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3676
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 3303
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3292
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3216
Oświadczenia złożone w roku 2016 3075
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 3006
Oświadczenia złożone w roku 2015 2953
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2877
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2823
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2797
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2764
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 2740
Wydział Spraw Obywatelskich 2707
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2677
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2538
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2457
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 2433
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2414
Audyt zewnętrzny 2412
Wybory do organów samorządu terytorialnego - Rady i Burmistrza Miasta Działdowo - 2010 2403
Podatek od środków transportowych 2401
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2349
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 11310
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7406
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5480
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5301
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4189
Budżet Miasta na rok 2005 3707
Budżet Miasta na rok 2004 3329
Zagospodarowanie przestrzenne 3188
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 3133
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 3081
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2929
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2677
Uchwały 2625
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2606
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 2293
Budżet miasta na rok 2006 2234
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2173
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2161
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 2080
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1985
Sprawozdania budżetowe 1975
Sprawozdania budżetowe 1888
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1814
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1764
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1736
Sprawozdania budżetowe 1720
Sprawozdania budżetowe 1708
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1700
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1689
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1688
Sprawozdania budżetowe 1681
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1616
Sprawozdania budżetowe 1581
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1576
Sprawozdania budżetowe 1570
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1570
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1540
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1535
Budżet miasta na rok 2012 1510
Sprawozdania budżetowe 1503
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1469
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1444
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1443
Zmiany w budżecie miasta na rok 2010 1433
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1425
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1416
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1376
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1353
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1346
Projekt budżetu miasta na rok 2011 1324
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 11607
Placówki oświatowe 2012/2013 1721
Placówki oświatowe 2006/2007 1129
Placówki oświatowe 2007/2008 1078
Placówki oświatowe 2009/2010 1076
Placówki oświatowe 2008/2009 1055
Placówki oświatowe 2014/2015 1041
Placówki oświatowe 2010/2011 990

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij