Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5329
Informacje o mieście 4731
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3404
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3285
Informacje turystyczne 2895
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2501
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2285
Informacja o stanie mienia komunalnego 1828
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1728
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1525
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1515
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1503
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1282
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1116
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1113
ul. Wł. Jagiełły 1044
Pl. Mickiewicza 1041
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1022
Panorama centrum Działdowa 994
ul. Katarzyny 980
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 927
ul. Wolności 927
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 855
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 838
ul. Lidzbarska 838
ul. Grunwaldzka 830
ul. Bielnikowa 807
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 794
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 792
ul. Zamkowa 789
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 782
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 765
Pracownia Malarska MŁYN 758
ul. Młyńska 751
Pl. 1 Maja 746
Plac Mickiewicza - Ratusz 727
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 706
ul. Hallera 704
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 703
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 689
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 686
Plac Mickiewicza 683
Pl. Biedrawy 672
Kościół pw. Krzyża Św. 663
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 654
Stare miasto - centrum 650
ul. Polna 644
Plac Mickiewicza 641
Hotel Varia 622
ul. Skłodowskiej-Curie 588
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 9893
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6319
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 4614
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 4021
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 2744
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2551
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2519
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2432
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2168
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2024
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1764
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1725
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1720
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1665
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1663
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1640
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1635
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1581
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1483
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1473
Oświadczenia złożone w roku 2015 1462
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1374
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1365
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1323
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1318
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1278
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1267
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1234
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1231
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1209
Oświadczenia złożone w roku 2017 1178
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1158
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1128
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1122
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1112
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1101
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1100
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1039
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1035
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1034
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 1017
Oświadczenia złożone w roku 2016 991
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 986
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 946
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 926
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 925
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 921
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 917
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 897
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 892
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 10360
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 4206
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3449
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 3442
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 3019
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 2749
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 2719
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 2314
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 1981
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1310
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 1186
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 26503
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12221
Dane podstawowe 9851
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8956
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 8668
Wybory Samorządowe - 2014 8317
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7710
Wybory samorządowe 2018 7285
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7235
Opłata skarbowa 6880
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6306
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5943
Podatek od nieruchomości 5776
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4834
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4546
Strefa Płatnego Parkowania 4108
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3999
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3968
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3685
Urząd Stanu Cywilnego 3582
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3381
Wybory Prezydenta RP 2015 3329
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3225
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3179
Opłata od posiadania psów 3167
Oświadczenia złożone w roku 2017 3167
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3108
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2869
Straż Miejska 2704
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2644
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2507
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2462
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2341
Kierownictwo urzędu 2314
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2312
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2261
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2259
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2259
Oświadczenia złożone w roku 2015 2201
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2181
Wydział Spraw Obywatelskich 2157
Oświadczenia złożone w roku 2016 2141
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2087
Podatek od środków transportowych 1985
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1890
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1889
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1872
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1864
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1851
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 1842
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 9198
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6412
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4792
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 4115
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3808
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2550
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2457
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2364
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2292
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2209
Uchwały 1925
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1833
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1812
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1749
Budżet Miasta na rok 2005 1738
Budżet Miasta na rok 2004 1727
Zagospodarowanie przestrzenne 1668
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1602
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1416
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1360
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1317
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1293
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1285
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1274
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1252
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1250
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1207
Sprawozdania budżetowe 1197
Sprawozdania budżetowe 1167
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1151
Budżet miasta na rok 2006 1133
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1085
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1053
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 1042
Budżet miasta na rok 2012 1018
Sprawozdania budżetowe 1005
Sprawozdania budżetowe 999
Projekt budżetu miasta na rok 2014 991
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 991
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 956
Projekt budżetu miasta na rok 2010 921
Projekt budżetu miasta na rok 2015 919
Sprawozdania budżetowe 917
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 911
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 901
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 898
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 872
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 872
Budżet miasta na rok 2013 867
Sprawozdania budżetowe 846
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 8724
Placówki oświatowe 2012/2013 1409
Placówki oświatowe 2010/2011 802
Placówki oświatowe 2009/2010 792
Placówki oświatowe 2006/2007 761
Placówki oświatowe 2007/2008 735
Placówki oświatowe 2008/2009 731
Placówki oświatowe 2014/2015 678

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij