Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5641
Informacje o mieście 5097
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3675
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3515
Informacje turystyczne 3162
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2740
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2448
Informacja o stanie mienia komunalnego 2060
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1968
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1844
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1681
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1671
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1598
Pl. Mickiewicza 1445
ul. Wł. Jagiełły 1360
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1347
ul. Katarzyny 1258
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1257
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1245
ul. Wolności 1218
Panorama centrum Działdowa 1146
ul. Lidzbarska 1124
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1072
ul. Bielnikowa 1023
ul. Grunwaldzka 1012
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 992
ul. Zamkowa 982
ul. Młyńska 977
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 950
Pl. 1 Maja 927
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 922
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 915
Pracownia Malarska MŁYN 901
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 898
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 879
Plac Mickiewicza - Ratusz 867
ul. Hallera 855
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 850
Plac Mickiewicza 828
Pl. Biedrawy 821
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 820
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 819
Kościół pw. Krzyża Św. 806
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 791
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 791
Stare miasto - centrum 789
Plac Mickiewicza 788
ul. Polna 776
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 771
Hotel Varia 756
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 12629
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6398
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5093
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 4830
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 3445
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2798
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2771
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2530
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2409
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2260
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2019
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1982
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1926
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1913
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1868
Oświadczenia złożone w roku 2017 1864
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1743
Oświadczenia złożone w roku 2015 1737
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1727
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1659
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1655
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1620
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1583
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1542
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1532
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1532
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1489
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1453
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1446
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1422
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1395
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1383
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1378
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1343
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1318
Oświadczenia złożone w roku 2016 1266
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1256
Wybory do Młodzieżowej Rady (kadencja 2017-2018) 1241
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1231
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1225
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1208
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1174
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1170
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1168
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 1160
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1141
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1101
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1083
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 1062
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 1059
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 11768
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 5055
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 4326
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 3831
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3548
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 3436
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 3318
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 2870
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 2593
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1957
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 1920
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 125
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 27138
Wybory samorządowe 2018 12860
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12548
Dane podstawowe 12431
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 9257
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 9175
Wybory Samorządowe - 2014 8679
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7927
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7540
Opłata skarbowa 7286
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6600
Podatek od nieruchomości 6246
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6081
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5128
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4791
Strefa Płatnego Parkowania 4702
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 4314
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 4243
Urząd Stanu Cywilnego 4148
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3951
Oświadczenia złożone w roku 2017 3748
Wybory Prezydenta RP 2015 3616
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3507
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3504
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3475
Opłata od posiadania psów 3373
Kierownictwo urzędu 3281
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3173
Straż Miejska 3131
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 2985
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2919
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2760
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2729
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2674
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2582
Godziny pracy 2556
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2514
Oświadczenia złożone w roku 2016 2502
Oświadczenia złożone w roku 2015 2483
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2453
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2398
Wydział Spraw Obywatelskich 2364
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2338
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2332
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2253
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 2184
Podatek od środków transportowych 2169
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 2092
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2060
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 2059
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 9741
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6781
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5097
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 4501
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3962
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2793
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2746
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2579
Budżet Miasta na rok 2005 2425
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2420
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2410
Budżet Miasta na rok 2004 2291
Uchwały 2227
Zagospodarowanie przestrzenne 2218
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1984
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1944
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1905
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1702
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1653
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1576
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1570
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1555
Budżet miasta na rok 2006 1531
Sprawozdania budżetowe 1490
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1477
Sprawozdania budżetowe 1448
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1385
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1380
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1362
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1345
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1310
Sprawozdania budżetowe 1300
Sprawozdania budżetowe 1262
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1259
Budżet miasta na rok 2012 1235
Sprawozdania budżetowe 1231
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1211
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1181
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1170
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1164
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 1147
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1133
Sprawozdania budżetowe 1130
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1119
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 1101
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1090
Projekt budżetu miasta na rok 2015 1045
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 1034
Sprawozdania budżetowe 1016
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 999
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 9673
Placówki oświatowe 2012/2013 1545
Placówki oświatowe 2006/2007 919
Placówki oświatowe 2009/2010 911
Placówki oświatowe 2010/2011 895
Placówki oświatowe 2007/2008 871
Placówki oświatowe 2008/2009 859
Placówki oświatowe 2014/2015 817

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij