Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5954
Informacje o mieście 5494
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3886
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3667
Informacje turystyczne 3394
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2903
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2596
Informacja o stanie mienia komunalnego 2244
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2226
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2174
Pl. Mickiewicza 1872
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1858
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1829
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1781
ul. Wł. Jagiełły 1719
ul. Katarzyny 1575
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1567
ul. Wolności 1456
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1417
ul. Lidzbarska 1409
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1344
Panorama centrum Działdowa 1273
ul. Bielnikowa 1224
ul. Młyńska 1209
ul. Grunwaldzka 1184
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1181
ul. Zamkowa 1144
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 1140
Pl. 1 Maja 1058
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 1026
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1019
ul. Hallera 1004
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 1001
Plac Mickiewicza - Ratusz 996
Pracownia Malarska MŁYN 995
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 990
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 985
Informacje dot. przydatności wody do spożycia 966
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 951
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 931
Pl. Biedrawy 930
Plac Mickiewicza 925
Kościół pw. Krzyża Św. 917
Plac Mickiewicza 900
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 896
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 893
Stare miasto - centrum 891
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 888
ul. Polna 881
Hotel Varia 846
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 14236
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6427
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5234
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 5091
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 3871
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 3037
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 3008
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2584
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2560
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2484
Oświadczenia złożone w roku 2017 2392
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2253
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2207
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2173
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2142
Oświadczenia złożone w roku 2015 2020
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1904
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1833
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1778
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1771
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1755
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1754
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1728
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1724
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1684
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1680
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1673
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1646
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1630
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1574
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1571
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1556
Wybory do Młodzieżowej Rady (kadencja 2017-2018) 1545
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1527
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1515
Oświadczenia złożone w roku 2016 1505
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1427
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1388
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1355
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1349
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1346
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1334
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1319
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1294
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1287
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1285
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1273
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1265
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1256
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 1243
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 12823
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 6054
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 5299
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 4682
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 4257
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 4061
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3591
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 3550
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 3338
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 2726
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 2593
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 457
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2018 34
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 27692
Dane podstawowe 14817
Wybory samorządowe 2018 13643
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12777
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 9556
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 9531
Wybory Samorządowe - 2014 9001
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8135
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7742
Opłata skarbowa 7648
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6902
Podatek od nieruchomości 6563
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6200
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5416
Strefa Płatnego Parkowania 5174
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 5014
Urząd Stanu Cywilnego 4689
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 4575
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 4550
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4199
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 4165
Kierownictwo urzędu 3971
Wybory Prezydenta RP 2015 3949
Oświadczenia złożone w roku 2017 3922
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3762
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3687
Opłata od posiadania psów 3611
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3585
Straż Miejska 3404
Godziny pracy 3253
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3211
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2980
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2958
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2945
Oświadczenia złożone w roku 2016 2824
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2761
Oświadczenia złożone w roku 2015 2753
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2688
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2612
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2608
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2590
Wydział Spraw Obywatelskich 2532
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 2472
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2389
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2372
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2358
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 2287
Podatek od środków transportowych 2275
Wybory do organów samorządu terytorialnego - Rady i Burmistrza Miasta Działdowo - 2010 2200
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2198
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 10299
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7145
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5298
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 4884
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4084
Budżet Miasta na rok 2005 3195
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2953
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2932
Budżet Miasta na rok 2004 2913
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2763
Zagospodarowanie przestrzenne 2642
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2547
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2503
Uchwały 2461
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2087
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2063
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 2032
Budżet miasta na rok 2006 1977
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1929
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1872
Sprawozdania budżetowe 1789
Sprawozdania budżetowe 1723
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1721
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1682
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1653
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1592
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1558
Sprawozdania budżetowe 1544
Sprawozdania budżetowe 1526
Sprawozdania budżetowe 1521
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1470
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1450
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1449
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1425
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1414
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1400
Budżet miasta na rok 2012 1398
Sprawozdania budżetowe 1396
Sprawozdania budżetowe 1376
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1368
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1356
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1343
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1336
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1331
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1258
Sprawozdania budżetowe 1257
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1249
Zmiany w budżecie miasta na rok 2010 1238
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1208
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 1202
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 10483
Placówki oświatowe 2012/2013 1644
Placówki oświatowe 2006/2007 1028
Placówki oświatowe 2009/2010 987
Placówki oświatowe 2007/2008 972
Placówki oświatowe 2008/2009 959
Placówki oświatowe 2010/2011 933
Placówki oświatowe 2014/2015 932

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij