Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5223
Informacje o mieście 4635
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3336
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3246
Informacje turystyczne 2818
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2454
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2226
Informacja o stanie mienia komunalnego 1776
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1662
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1470
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1463
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1423
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1206
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1076
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1071
ul. Wł. Jagiełły 992
Pl. Mickiewicza 964
Panorama centrum Działdowa 948
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 943
ul. Katarzyny 910
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 892
ul. Wolności 886
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 833
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 814
ul. Grunwaldzka 797
ul. Lidzbarska 787
ul. Bielnikowa 769
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 765
ul. Zamkowa 760
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 759
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 751
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 742
Pracownia Malarska MŁYN 726
Pl. 1 Maja 705
ul. Młyńska 702
Plac Mickiewicza - Ratusz 684
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 678
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 674
ul. Hallera 665
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 660
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 659
Plac Mickiewicza 648
Pl. Biedrawy 638
Kościół pw. Krzyża Św. 632
Stare miasto - centrum 615
ul. Polna 613
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 613
Hotel Varia 593
Plac Mickiewicza 593
ul. Skłodowskiej-Curie 572
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 8915
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6263
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 4310
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3721
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 2554
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2499
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2473
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2377
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2102
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1959
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1708
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1670
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1616
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1613
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1594
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1581
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1576
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1504
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1454
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1433
Oświadczenia złożone w roku 2015 1408
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1346
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1323
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1290
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1268
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1248
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1233
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1206
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1194
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1151
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1119
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1113
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1108
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1073
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1072
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1063
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1009
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1002
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 996
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 995
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 958
Oświadczenia złożone w roku 2016 935
Oświadczenia złożone w roku 2017 917
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 910
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 903
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 893
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 893
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 876
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 868
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 866
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 9726
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 4018
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3412
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 3274
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2881
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 2626
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 2587
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 2195
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 1853
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1296
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 913
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 26207
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12126
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8803
Dane podstawowe 8609
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 8514
Wybory Samorządowe - 2014 8194
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7643
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7156
Opłata skarbowa 6692
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6249
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5920
Podatek od nieruchomości 5695
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4785
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4500
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3916
Strefa Płatnego Parkowania 3885
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3842
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3630
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3352
Urząd Stanu Cywilnego 3315
Wybory Prezydenta RP 2015 3301
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3156
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3133
Opłata od posiadania psów 3118
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3088
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2855
Oświadczenia złożone w roku 2017 2698
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2621
Straż Miejska 2509
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2476
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2384
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2279
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2243
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2239
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 2210
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2208
Oświadczenia złożone w roku 2015 2134
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2130
Oświadczenia złożone w roku 2016 2065
Wydział Spraw Obywatelskich 2050
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2047
Kierownictwo urzędu 2017
Podatek od środków transportowych 1930
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1850
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1848
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1843
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1824
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1812
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1782
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 1761
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 8908
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6315
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4736
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3970
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3775
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2478
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2406
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2301
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2269
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2175
Uchwały 1863
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1787
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1787
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1719
Budżet Miasta na rok 2004 1643
Budżet Miasta na rok 2005 1592
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1569
Zagospodarowanie przestrzenne 1468
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1389
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1301
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1278
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1259
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1225
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1222
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1220
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1217
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1172
Sprawozdania budżetowe 1140
Sprawozdania budżetowe 1118
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1112
Budżet miasta na rok 2006 1071
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1051
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 1022
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1012
Budżet miasta na rok 2012 980
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 958
Sprawozdania budżetowe 958
Sprawozdania budżetowe 954
Projekt budżetu miasta na rok 2014 946
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 933
Sprawozdania budżetowe 900
Projekt budżetu miasta na rok 2015 893
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 881
Projekt budżetu miasta na rok 2010 868
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 867
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 863
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 852
Budżet miasta na rok 2013 837
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 836
Budżet miasta na rok 2015 802
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 8321
Placówki oświatowe 2012/2013 1389
Placówki oświatowe 2010/2011 784
Placówki oświatowe 2009/2010 769
Placówki oświatowe 2006/2007 732
Placówki oświatowe 2007/2008 711
Placówki oświatowe 2008/2009 708
Placówki oświatowe 2014/2015 653

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij