Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 6794
Informacje o mieście 6731
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 4438
Informacje turystyczne 4106
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 4038
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 3336
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2924
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2854
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2679
Informacja o stanie mienia komunalnego 2537
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2232
Pl. Mickiewicza 2209
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 2137
ul. Wł. Jagiełły 2134
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 2021
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1922
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1863
ul. Katarzyny 1827
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 1724
ul. Wolności 1698
ul. Lidzbarska 1667
Informacje dot. przydatności wody do spożycia 1622
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1538
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 1509
Panorama centrum Działdowa 1497
ul. Bielnikowa 1450
ul. Młyńska 1415
ul. Grunwaldzka 1390
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1363
ul. Zamkowa 1334
Pl. 1 Maja 1288
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1221
Plac Mickiewicza - Ratusz 1211
ul. Hallera 1205
Pracownia Malarska MŁYN 1173
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 1134
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 1130
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 1118
Pl. Biedrawy 1108
Plac Mickiewicza 1105
Kościół pw. Krzyża Św. 1097
Plac Mickiewicza 1087
Stare miasto - centrum 1085
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 1061
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1058
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 1047
Hotel Varia 1042
ul. Polna 1027
Budżet obywatelski w Działdowie – 2020 rok 1006
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 975
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 19008
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6550
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 5745
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5474
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 4285
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 3319
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 3241
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2886
Oświadczenia złożone w roku 2017 2877
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2740
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2736
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2551
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2508
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2449
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2414
Oświadczenia złożone w roku 2015 2292
Skład Rady VIII kadencji - lata 2018 - 2023 2246
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 2071
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 2068
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 2050
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1982
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1961
Kadencja 2017-2018 1938
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1908
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1903
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1903
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1900
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1896
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1888
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1881
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1808
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1787
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1785
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1779
Oświadczenia złożone w roku 2016 1764
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1732
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1688
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1665
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1564
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1555
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1542
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1542
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1518
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1518
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1504
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1482
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1473
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1469
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1456
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1448
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 16507
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 6765
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 6015
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 5274
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 4817
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 4558
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 4036
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 3842
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3804
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 3275
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 3138
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 1365
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2020 602
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2018 464
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2019 45
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 29672
Dane podstawowe 23119
Wybory samorządowe 2018 13836
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 13482
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 10592
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 10384
Wybory Samorządowe - 2014 9324
Opłata skarbowa 9017
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8411
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 8219
Podatek od nieruchomości 7564
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 7169
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 6957
Strefa Płatnego Parkowania 6826
Urząd Stanu Cywilnego 6561
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6403
Kierownictwo urzędu 5822
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5727
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 5414
Godziny pracy 5180
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 5172
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4461
Straż Miejska 4428
Opłata od posiadania psów 4355
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 4329
Wybory Prezydenta RP 2015 4254
Oświadczenia złożone w roku 2017 4181
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 4144
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 4009
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3760
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 3670
Wybory Prezydenta RP - 2020 3640
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3477
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3400
Mapa sytuacyjno-wysokościowa 3324
Oświadczenia złożone w roku 2016 3214
Oświadczenia złożone w roku 2015 3092
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 3088
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 3084
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 3076
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 3003
Wydział Spraw Obywatelskich 2967
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2920
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2847
Konto bankowe 2829
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2756
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2713
Audyt zewnętrzny 2710
Podatek od środków transportowych 2640
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2538
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 12434
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7691
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5852
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5636
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4268
Budżet Miasta na rok 2005 3830
Zagospodarowanie przestrzenne 3780
Budżet Miasta na rok 2004 3447
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 3250
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 3203
Statut Gminy - Miasto Działdowo 3091
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2791
Uchwały 2736
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2720
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 2395
Budżet miasta na rok 2006 2297
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2271
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2266
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 2187
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 2065
Sprawozdania budżetowe 2041
Sprawozdania budżetowe 1954
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1937
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1838
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1811
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1807
Sprawozdania budżetowe 1788
Sprawozdania budżetowe 1779
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1774
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1760
Sprawozdania budżetowe 1738
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1677
Sprawozdania budżetowe 1659
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1657
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1650
Sprawozdania budżetowe 1642
Sprawozdania budżetowe 1616
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1607
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1599
Budżet miasta na rok 2012 1579
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1530
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1514
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1510
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1500
Zmiany w budżecie miasta na rok 2010 1498
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1478
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1461
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1417
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1405
Projekt budżetu miasta na rok 2011 1395
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 13132
Placówki oświatowe 2012/2013 1787
Placówki oświatowe 2006/2007 1201
Placówki oświatowe 2007/2008 1149
Placówki oświatowe 2009/2010 1147
Placówki oświatowe 2014/2015 1131
Placówki oświatowe 2008/2009 1127
Placówki oświatowe 2010/2011 1059

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij