Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 4713
Informacje o mieście 4029
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 2948
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2794
Informacje turystyczne 2476
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2163
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 1791
Informacja o stanie mienia komunalnego 1529
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1256
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1183
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1077
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1018
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 890
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 812
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 772
Panorama centrum Działdowa 737
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 667
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 667
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 632
ul. Wł. Jagiełły 625
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 582
ul. Wolności 579
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 574
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 569
Pracownia Malarska MŁYN 554
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 552
ul. Lidzbarska 542
ul. Katarzyny 539
ul. Grunwaldzka 536
Pl. Mickiewicza 517
Plac Mickiewicza - Ratusz 496
ul. Zamkowa 496
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 493
Pl. 1 Maja 489
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 484
ul. Bielnikowa 478
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 472
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 469
Pl. Biedrawy 463
ul. Młyńska 456
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 451
Plac Mickiewicza 448
ul. Skłodowskiej-Curie 446
Stare miasto - centrum 444
ul. Hallera 441
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 439
Kościół pw. Krzyża Św. 436
ul. Polna 434
Plac Mickiewicza 425
ul. Chopina 421
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6057
Rada Miasta - informacje teleadresowe 5592
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3280
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 3233
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2198
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2164
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2147
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 1755
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 1603
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1568
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1402
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1344
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1277
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1273
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1259
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1253
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1238
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1211
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1167
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1133
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1110
Oświadczenia złożone w roku 2015 1093
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1075
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1074
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1047
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1034
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1019
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1001
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 996
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 994
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 940
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 919
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 893
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 891
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 848
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 832
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 819
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 786
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 779
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 761
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 754
XXXIX sesja Rady Miasta - 9 października 2014r. 744
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 736
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 731
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 713
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 705
XIV sesja Rady Miasta - 30 stycznia 2012r. 680
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 671
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 668
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 668
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 7533
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3239
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 2867
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2442
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 1814
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 1781
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 1704
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 1304
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1167
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 896
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 24931
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 11549
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8289
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 7863
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7368
Wybory Samorządowe - 2014 7365
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 6689
Opłata skarbowa 6003
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 5789
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5738
Podatek od nieruchomości 5045
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4354
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4184
Dane podstawowe 3890
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3469
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3358
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3255
Strefa Płatnego Parkowania 2986
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 2876
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 2845
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2810
Opłata od posiadania psów 2800
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2601
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 2544
Wybory Prezydenta RP 2015 2442
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2346
Urząd Stanu Cywilnego 2195
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2040
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1972
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 1956
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 1893
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 1879
Straż Miejska 1835
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1812
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 1811
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1738
Oświadczenia złożone w roku 2015 1732
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1731
Podatek od środków transportowych 1715
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 1710
Wydział Spraw Obywatelskich 1671
Oświadczenia złożone w roku 2016 1656
Przetarg nieograniczony na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r. 1644
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1643
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1600
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1520
Wydział Organizacyjny - Obsługa Klientów 1516
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 1515
Wydział Organizacyjny 1492
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1490
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7962
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5760
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4399
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3474
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3338
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2095
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2080
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2070
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 1962
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 1900
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1591
Uchwały 1540
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1538
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1533
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1383
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1234
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1080
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1070
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1062
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1038
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1006
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 970
Budżet Miasta na rok 2004 931
Projekt budżetu miasta na rok 2013 909
Budżet miasta na rok 2006 867
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 863
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 861
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 852
Budżet Miasta na rok 2005 827
Projekt budżetu miasta na rok 2012 824
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 824
Sprawozdania budżetowe 798
Sprawozdania budżetowe 797
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 793
Sprawozdania budżetowe 791
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 780
Budżet miasta na rok 2012 768
Projekt budżetu miasta na rok 2015 747
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 736
Budżet miasta na rok 2013 725
Projekt budżetu miasta na rok 2014 718
Sprawozdania budżetowe 718
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 696
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 689
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 681
Budżet miasta na rok 2015 662
Sprawozdania budżetowe 656
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 653
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2010 649
Projekt budżetu miasta na rok 2011 639
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 6712
Placówki oświatowe 2012/2013 1247
Placówki oświatowe 2010/2011 682
Placówki oświatowe 2009/2010 624
Placówki oświatowe 2007/2008 590
Placówki oświatowe 2008/2009 582
Placówki oświatowe 2006/2007 581
Placówki oświatowe 2014/2015 505

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij