Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 4652
Informacje o mieście 3923
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 2911
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2727
Informacje turystyczne 2442
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2136
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 1735
Informacja o stanie mienia komunalnego 1511
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1244
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1120
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1023
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 973
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 882
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 803
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 747
Panorama centrum Działdowa 727
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 661
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 653
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 628
ul. Wł. Jagiełły 611
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 576
ul. Wolności 574
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 568
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 562
Pracownia Malarska MŁYN 543
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 541
ul. Katarzyny 532
ul. Lidzbarska 527
ul. Grunwaldzka 521
Pl. Mickiewicza 509
Plac Mickiewicza - Ratusz 484
ul. Zamkowa 484
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 481
Pl. 1 Maja 474
ul. Bielnikowa 471
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 462
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 459
Pl. Biedrawy 454
ul. Młyńska 447
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 440
ul. Skłodowskiej-Curie 440
ul. Hallera 436
Plac Mickiewicza 433
Stare miasto - centrum 429
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 428
ul. Polna 427
Kościół pw. Krzyża Św. 424
ul. Dąbrowszczaków 417
Plac Mickiewicza 415
ul. Chopina 413
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6050
Rada Miasta - informacje teleadresowe 4821
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3240
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 3131
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2191
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2151
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2142
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 1738
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1562
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 1477
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1394
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1319
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1266
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1252
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1246
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1228
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1223
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1203
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1143
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1126
Oświadczenia złożone w roku 2015 1082
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1068
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1068
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1068
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1038
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1023
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1010
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 993
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 991
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 987
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 930
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 912
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 880
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 878
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 843
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 826
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 815
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 778
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 771
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 751
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 745
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 730
XXXIX sesja Rady Miasta - 9 października 2014r. 727
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 722
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 704
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 699
XIV sesja Rady Miasta - 30 stycznia 2012r. 673
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 663
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 662
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 661
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 7071
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3194
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 2848
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2423
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 1804
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 1764
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 1449
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 1295
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1159
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 888
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 24666
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 11480
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8233
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 7819
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7343
Wybory Samorządowe - 2014 7338
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 6654
Opłata skarbowa 5869
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 5779
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5727
Podatek od nieruchomości 4966
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4341
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4176
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3439
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3293
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3246
Strefa Płatnego Parkowania 2889
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 2819
Opłata od posiadania psów 2784
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2763
Dane podstawowe 2639
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2586
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 2526
Wybory Prezydenta RP 2015 2420
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 2381
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2339
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2019
Urząd Stanu Cywilnego 2008
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 1938
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1932
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 1869
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 1867
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 1805
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1792
Straż Miejska 1764
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1732
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1722
Oświadczenia złożone w roku 2015 1716
Podatek od środków transportowych 1700
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 1686
Przetarg nieograniczony na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r. 1638
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1635
Oświadczenia złożone w roku 2016 1629
Wydział Spraw Obywatelskich 1617
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1581
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1503
Wydział Organizacyjny - Obsługa Klientów 1496
Wydział Organizacyjny 1484
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1469
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy Jęczmiennej, Rzepakowej, Lnianej oraz budowę ulicy Wyczółkowskiego w Działdowie 1445
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7749
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5670
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4364
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3443
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3220
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2084
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2071
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2050
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 1949
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 1792
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1584
Uchwały 1527
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1523
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1508
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1375
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1221
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1070
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1056
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1051
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1026
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 987
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 964
Budżet Miasta na rok 2004 918
Projekt budżetu miasta na rok 2013 902
Budżet miasta na rok 2006 861
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 855
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 848
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 844
Projekt budżetu miasta na rok 2012 820
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 817
Budżet Miasta na rok 2005 811
Sprawozdania budżetowe 794
Sprawozdania budżetowe 791
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 789
Sprawozdania budżetowe 785
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 775
Budżet miasta na rok 2012 762
Projekt budżetu miasta na rok 2015 741
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 725
Budżet miasta na rok 2013 717
Projekt budżetu miasta na rok 2014 713
Sprawozdania budżetowe 709
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 691
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 683
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 672
Budżet miasta na rok 2015 653
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 648
Sprawozdania budżetowe 647
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2010 641
Projekt budżetu miasta na rok 2011 634
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 6391
Placówki oświatowe 2012/2013 1240
Placówki oświatowe 2010/2011 675
Placówki oświatowe 2009/2010 617
Placówki oświatowe 2007/2008 583
Placówki oświatowe 2006/2007 575
Placówki oświatowe 2008/2009 575
Placówki oświatowe 2014/2015 492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij