Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 6129
Informacje o mieście 5676
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 4010
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3745
Informacje turystyczne 3499
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 3010
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2686
Informacja o stanie mienia komunalnego 2334
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 2332
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 2280
Pl. Mickiewicza 2054
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1995
ul. Wł. Jagiełły 1923
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1921
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1848
ul. Katarzyny 1726
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 1660
ul. Wolności 1589
ul. Lidzbarska 1561
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 1512
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1403
Panorama centrum Działdowa 1349
ul. Młyńska 1318
ul. Bielnikowa 1316
ul. Grunwaldzka 1275
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 1239
ul. Zamkowa 1227
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 1220
Informacje dot. przydatności wody do spożycia 1188
Budżet obywatelski w Działdowie – 2019 rok 1175
Pl. 1 Maja 1145
ul. Hallera 1084
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 1080
Plac Mickiewicza - Ratusz 1069
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 1057
Pracownia Malarska MŁYN 1044
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 1028
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 1017
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 1014
Pl. Biedrawy 988
Plac Mickiewicza 980
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 976
Kościół pw. Krzyża Św. 975
Plac Mickiewicza 963
Stare miasto - centrum 953
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 943
ul. Polna 937
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 937
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 933
Hotel Varia 901
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 14868
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6445
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 5306
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 5200
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 4100
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 3188
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 3132
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 2685
Oświadczenia złożone w roku 2017 2683
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 2600
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2579
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 2393
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 2326
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 2315
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 2274
Oświadczenia złożone w roku 2015 2162
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1960
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1933
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1897
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1851
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1816
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1791
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1784
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1782
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1773
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 1766
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1761
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1753
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1708
Wybory do Młodzieżowej Rady (kadencja 2017-2018) 1692
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1682
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1670
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1648
Oświadczenia złożone w roku 2016 1631
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1592
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1588
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1506
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 1467
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 1439
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 1425
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 1419
XIII sesja Rady Miasta - 5 grudnia 2003r. 1414
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1397
IV sesja Rady Miasta - 20 stycznia 2011r. 1386
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1374
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 1369
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 1360
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 1359
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 1347
Skład Rady VIII kadencji - lata 2018 - 2023 1333
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 13355
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 6561
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 5762
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 5100
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 4682
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 4428
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 3910
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 3698
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3628
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 3137
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 2936
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2019 662
Raport o stanie Miasta Działdowo za rok 2018 103
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 27989
Dane podstawowe 16056
Wybory samorządowe 2018 13674
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 12905
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 9763
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 9669
Wybory Samorządowe - 2014 9167
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 8247
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7875
Opłata skarbowa 7825
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 7048
Podatek od nieruchomości 6666
Misja Urzędu Miasta Działdowo 6269
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 5564
Strefa Płatnego Parkowania 5430
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 5129
Urząd Stanu Cywilnego 4981
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 4701
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 4643
Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej - rozkład jazdy, mapa linii i przystanków 4637
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 4333
Kierownictwo urzędu 4251
Wybory Prezydenta RP 2015 4115
Oświadczenia złożone w roku 2017 4002
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3890
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3814
Opłata od posiadania psów 3695
Godziny pracy 3631
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3629
Straż Miejska 3560
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 3243
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 3137
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 3093
Oświadczenia złożone w roku 2016 3002
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2969
Oświadczenia złożone w roku 2015 2895
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2780
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2778
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2725
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2687
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2634
Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego 2622
Wydział Spraw Obywatelskich 2600
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 2473
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2408
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 2391
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2380
Wybory do organów samorządu terytorialnego - Rady i Burmistrza Miasta Działdowo - 2010 2367
Podatek od środków transportowych 2331
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2275
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 10598
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 7291
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 5418
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5094
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 4146
Budżet Miasta na rok 2005 3620
Budżet Miasta na rok 2004 3247
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 3084
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 3016
Zagospodarowanie przestrzenne 2894
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2842
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2623
Uchwały 2580
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2566
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 2238
Budżet miasta na rok 2006 2201
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 2136
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 2125
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 2024
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1951
Sprawozdania budżetowe 1939
Sprawozdania budżetowe 1847
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1766
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1738
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1704
Sprawozdania budżetowe 1677
Sprawozdania budżetowe 1667
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1653
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1646
Sprawozdania budżetowe 1645
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2025 1638
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 1584
Sprawozdania budżetowe 1548
Projekt budżetu miasta na rok 2010 1540
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1531
Sprawozdania budżetowe 1530
Projekt budżetu miasta na rok 2012 1507
Zmiany w budżecie miasta na rok 2009 1504
Budżet miasta na rok 2012 1476
Sprawozdania budżetowe 1447
Projekt budżetu miasta na rok 2014 1439
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1418
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 1408
Zmiany w budżecie miasta na rok 2010 1408
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1393
Zmiany w budżecie miasta na rok 2012 1384
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1347
Projekt budżetu miasta na rok 2007 1324
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 1317
Projekt budżetu miasta na rok 2011 1293
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 10872
Placówki oświatowe 2012/2013 1690
Placówki oświatowe 2006/2007 1089
Placówki oświatowe 2009/2010 1037
Placówki oświatowe 2007/2008 1035
Placówki oświatowe 2008/2009 1017
Placówki oświatowe 2014/2015 995
Placówki oświatowe 2010/2011 955

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij