Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 4823
Informacje o mieście 4212
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3019
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 2944
Informacje turystyczne 2540
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2250
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 1950
Informacja o stanie mienia komunalnego 1575
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1340
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1307
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1179
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1122
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 940
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 907
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 880
Panorama centrum Działdowa 789
ul. Wł. Jagiełły 740
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 731
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 689
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 688
Pl. Mickiewicza 682
ul. Wolności 672
ul. Katarzyny 657
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 631
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 624
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 608
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 607
ul. Grunwaldzka 602
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 593
ul. Zamkowa 587
Pracownia Malarska MŁYN 585
ul. Bielnikowa 570
ul. Lidzbarska 568
Pl. 1 Maja 543
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 536
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 535
Plac Mickiewicza - Ratusz 535
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 532
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 519
Plac Mickiewicza 518
ul. Hallera 507
Kościół pw. Krzyża Św. 502
ul. Młyńska 499
Pl. Biedrawy 486
ul. Skłodowskiej-Curie 478
ul. Polna 476
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 476
Stare miasto - centrum 469
Plac Mickiewicza 466
Hotel Varia 457
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 6905
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6107
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 3716
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3432
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2296
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2267
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2235
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 1978
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 1860
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1742
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1455
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1450
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1422
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1372
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1354
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1350
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1312
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1291
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1288
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1285
Oświadczenia złożone w roku 2015 1208
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1192
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1144
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1131
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1118
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1093
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1084
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1055
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1019
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1013
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1012
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 942
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 941
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 926
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 919
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 871
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 859
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 846
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 839
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 828
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 805
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 783
XXXIX sesja Rady Miasta - 9 października 2014r. 766
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 757
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 752
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 741
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 734
Oświadczenia złożone w roku 2016 722
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 721
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 716
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 8215
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 3366
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3284
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2488
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 2430
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 2134
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 2033
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 1714
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 1313
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1196
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 63
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 25285
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 11741
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8400
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 8000
Wybory Samorządowe - 2014 7682
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7456
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 6826
Opłata skarbowa 6174
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6008
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5788
Dane podstawowe 5663
Podatek od nieruchomości 5309
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4552
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4279
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3653
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3477
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3422
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3200
Strefa Płatnego Parkowania 3194
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 2903
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 2903
Opłata od posiadania psów 2854
Wybory Prezydenta RP 2015 2818
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 2740
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2658
Urząd Stanu Cywilnego 2446
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2424
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2130
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2111
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2097
Straż Miejska 2047
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2025
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 1958
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 1957
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 1914
Oświadczenia złożone w roku 2015 1911
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 1859
Oświadczenia złożone w roku 2016 1795
Wydział Spraw Obywatelskich 1792
Podatek od środków transportowych 1783
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1760
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 1749
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1748
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1673
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1662
Przetarg nieograniczony na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r. 1659
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1617
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1591
Wydział Organizacyjny - Obsługa Klientów 1585
Oświadczenia złożone w roku 2017 1566
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 8213
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 5943
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4472
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3580
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3533
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2190
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2149
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2121
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2093
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2011
Uchwały 1662
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1636
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1624
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1585
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1416
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1270
Budżet Miasta na rok 2004 1244
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1129
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1112
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1109
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1105
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1090
Budżet Miasta na rok 2005 1085
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1023
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 976
Projekt budżetu miasta na rok 2013 952
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 941
Sprawozdania budżetowe 913
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 912
Sprawozdania budżetowe 900
Projekt budżetu miasta na rok 2012 898
Budżet miasta na rok 2006 886
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 859
Budżet miasta na rok 2012 832
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 830
Sprawozdania budżetowe 812
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 801
Projekt budżetu miasta na rok 2014 795
Projekt budżetu miasta na rok 2015 785
Sprawozdania budżetowe 770
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 767
Zagospodarowanie przestrzenne 759
Sprawozdania budżetowe 756
Budżet miasta na rok 2013 745
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 736
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 725
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 724
Projekt budżetu miasta na rok 2010 698
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2021 691
Budżet miasta na rok 2015 686
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 7285
Placówki oświatowe 2012/2013 1281
Placówki oświatowe 2010/2011 704
Placówki oświatowe 2009/2010 659
Placówki oświatowe 2006/2007 615
Placówki oświatowe 2007/2008 613
Placówki oświatowe 2008/2009 604
Placówki oświatowe 2014/2015 537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij