Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 26.06.2017

Statystyki strony Nasze miasto
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Gmina - Miasto Działdowo - forma prawna 5017
Informacje o mieście 4464
Zarządzenie w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 3171
Przynależność Gminy - Miasto Działdowo do związków międzygminnych i stowarzyszeń gmin 3140
Informacje turystyczne 2680
Informacja o rejestrze instytucji kultury oraz sposobie udostępnia zawartych w nim danych 2366
Konsultacje obywatelskie - budżet miasta na rok 2016 2120
Informacja o stanie mienia komunalnego 1687
Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo na lata 2015-2025 1550
Sprawozdania o stanie Gminy Miasto Działdowo 1408
Budżet obywatelski w Działdowie – 2017 rok 1356
Jednostki pomocnicze - Osiedla - informacje ogólne 1267
Zarządzenia w sprawie skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo 1080
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2011-2015 1025
Statuty jednostek pomocniczych - Osiedli 989
ul. Wł. Jagiełły 889
Panorama centrum Działdowa 882
Pl. Mickiewicza 847
Panorama osiedli Ogródki i Leśna 832
ul. Katarzyny 798
ul. Wolności 792
Budżet obywatelski w Działdowie – 2018 rok 777
Uchwała Nr V/34/03 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (osiedla) 774
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Działdowo z dnia 4 maja 2011r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VII/52/90 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 31 października 1990r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych - osiedli 765
Uchwała Nr V/59/07 Rady Miasta w Działdowie z dnia 22 marca 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących uchwalania i zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy-Miasto Działdowo – Osiedli 719
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2002-2006 714
ul. Grunwaldzka 705
ul. Lidzbarska 694
ul. Zamkowa 693
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 691
Uchwała Nr V/58/11 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-osiedli 690
ul. Bielnikowa 688
Pracownia Malarska MŁYN 666
Pl. 1 Maja 634
Składy osobowe Zarządów Osiedli - kadencja 2007-2011 624
Plac Mickiewicza - Ratusz 618
Kamieniczki przy Placu Mickieiwcza 617
Kamieniczka przy pl. Mickiewicza 616
ul. Młyńska 616
Pl.Mickiewicza - widok "z lotu ptaka" 601
Plac Mickiewicza 595
ul. Hallera 595
Kościół pw. Krzyża Św. 578
Pl. Biedrawy 576
Zamek - siedziba Urzędu Miasta 562
ul. Polna 558
Stare miasto - centrum 553
Plac Mickiewicza 543
ul. Skłodowskiej-Curie 543
Hotel Varia 542
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta - informacje teleadresowe 7735
Skład Rady Miasta Działdowo VI kadencji - lata 2010-2014 6198
Skład Rady VII kadencji - lata 2014 - 2018 4011
Diety radnych i przewodniczących zarządów osiedli 3583
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2012 2404
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2013 2386
Skład Rady Miasta Działdowo - IV kadencja - lata 2002-2006 2320
Protokoły posiedzeń Rady Miasta VII kadencji 2269
Kluby Radnych VI kadencji - lata 2010-2014 1997
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2014 1871
Skład Rady I kadencji - lata 1990-1994 1599
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji 1593
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w roku 2011 1539
Skład Rady II kadencji - lata 1994-1998 1497
Pierwsze oświadczenia majątkowe radnych VII kadencji 1489
Skład Rady III kadencji - lata 1998-2002 1474
Kluby Radnych VII kadencji - lata 2014-2018 1462
Skład Rady V kadencji - lata 2006-2010 1417
XXV sesja Rady Miasta - 25 kwietnia 2013r. 1400
XXIV sesja Rady Miasta - 28 marca 2013r. 1381
Oświadczenia złożone w roku 2015 1314
XXIII sesja Rady Miasta - 21 lutego 2013r. 1282
Skład i przedmiot działania Komisji Budżetu i Finansów 1235
XXXVI sesja Rady Miasta - 24 kwietnia 2014r. 1229
XXVII sesja Rady Miasta - 1 lipca 2013r. 1196
Skład i przedmiot działania Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska 1192
Skład i przedmiot działania Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego 1167
Skład i przedmiot działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 1155
Skład i przedmiot działania Komisji Rewizyjnej 1111
XV sesja Rady Miasta - 22 marca 2012r. 1084
XXII sesja Rady Miasta - 28 grudnia 2012r. 1078
Oświadczenia majątkowe radnych złożone w 2014r. - na dwa miesiące przed końcem kadencji 1054
XXI sesja Rady Miasta - 8 listopada 2012r. 1035
Kluby Radnych działające w ramach Rady Miasta Działdowo 1019
XI sesja Rady Miasta - 10 listopada 2011r. 1001
III sesja Rady Miasta - 23 grudnia 2010r. 974
XX sesja Rady Miasta - 27 września 2012r. 957
XVII sesja Rady Miasta - 29 maja 2012r. 955
XIX sesja Rady Miasta - 14 sierpnia 2012r. 935
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2012 920
III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r. 905
XIII sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2011r. 852
Oświadczenia złożone w roku 2016 840
XVI sesja Rady Miasta - 26 kwietnia 2012r. 836
XVIII sesja Rady Miasta - 21 czerwca 2012r. 834
XXXIX sesja Rady Miasta - 9 października 2014r. 833
XVIII sesja Rady Miasta - 29 kwietnia 2004r. 832
XII sesja Rady Miasta - 8 grudnia 2011r. 819
Protokoły posiedzeń Rady Miasta - rok 2013 811
X sesja Rady Miasta - 29 września 2011r. 807
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta - informacje ogólne 8806
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2015 3725
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2016 3352
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2017 2864
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2013 2564
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012 2397
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2014 2329
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011 1982
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010 1605
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009 1255
Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2018 400
Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacje teleadresowe 25729
Urząd Miasta Działdowo - forma prawna 11965
Urząd Stanu Cywilnego - informacje teleadresowe 8573
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 8281
Wybory Samorządowe - 2014 7947
Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miasta Działdowo 7572
Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 7022
Dane podstawowe 6923
Opłata skarbowa 6379
Przetarg nieograniczony na "Budowę wodnego centrum rekreacji w Działdowie wraz z infrastrukturą techniczną i drogową – w systemie zaprojektuj i wybuduj" 6131
Misja Urzędu Miasta Działdowo 5866
Podatek od nieruchomości 5499
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2014 4670
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012 4389
Pracownicy Urzędu Miasta Działdowo 3799
Wydział Spraw Obywatelskich - informacje teleadresowe 3632
Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013 3533
Strefa Płatnego Parkowania 3500
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy - Miasto Działdowo w roku 2017 3300
Wybory Prezydenta RP 2015 3080
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 3035
Opłata od posiadania psów 3034
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Działdowo 3026
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 2930
Urząd Stanu Cywilnego 2771
Pierwsze wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Działdowo 2745
Wybory uzupełniające do Rady Miasta Działdowo w okręgu wyborczym nr 2 2532
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 25 października 2015 r. 2300
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2252
Straż Miejska 2227
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2217
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego 2121
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 2112
Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015r. 2068
Przetarg nieograniczony na usługę „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu - BUDOWA WODNEGO CENTRUM REKREACJI W DZIAŁDOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ” 2061
Oświadczenia złożone w roku 2015 2036
Oświadczenia złożone w roku 2017 2035
Nadanie numeru porządkowego budynkowi lub nieruchomości 1989
Wydanie / wymiana dowodu osobistego 1948
Oświadczenia złożone w roku 2016 1942
Wydział Spraw Obywatelskich 1913
Podatek od środków transportowych 1863
Zaproszenie do złożenia oferty na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo 1816
Przetarg nieograniczony na rewitalizację budynków wraz z otoczeniem przy ul.Wolności 64 w Działdowie 1806
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu (adaptacji) i zmiany sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokale mieszkalne położone w Działdowie przy ul.Grunwaldzkiej 7, etap I (2 lokale mieszkalne) 1770
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji - informacje teleadresowe 1753
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1730
Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie. 1715
Przetarg nieograniczony na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych, w okresie od 2 września 2012r. do 1 września 2016r. 1712
Wydział Organizacyjny - Obsługa Klientów 1673
Statystyki strony Prawo lokalne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 8573
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 6144
Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Działdowo 4615
Elektroniczna wersja planu zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowo 3752
Akty prawa miejscowego - kadencja 2010-2014 3704
Uchwały i zarządzenia - gospodarka komunalna i mieszkaniowa 2299
Akty prawa miejscowego - kadencja 2014-2018 2279
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Działdowo na lata 2012-2032 2223
Statut Gminy - Miasto Działdowo 2211
Plan zagospodarowania przestrzennego miasta 2108
Uchwały 1775
Akty prawa miejscowego - kadencja 2002-2006 1726
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2012 1719
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Działdowo w Działdowie przy ul.Olsztyńskiej 1667
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2013 1503
Budżet Miasta na rok 2004 1456
Budżet Miasta na rok 2005 1341
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 1340
Uchwała Nr XVI/140/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Działdowo 1218
Akty prawa miejscowego - kadencja 2006-2010 1207
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2014 1195
Uchwała Nr XL/486/02 Rady Miejskiej w Działdowie z dnia 30 września 2002r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i hejnału Gminy - Miasto Działdowo 1181
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2015 1178
Zagospodarowanie przestrzenne 1141
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2021 1111
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2016 1105
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2021 1092
Projekt budżetu miasta na rok 2013 1046
Sprawozdania budżetowe 1028
Sprawozdania budżetowe 1022
Projekt budżetu miasta na rok 2012 991
Obwieszczenie dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa istniejącej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS GSM" 981
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021 943
Budżet miasta na rok 2006 939
Budżet miasta na rok 2012 919
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021 907
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012-2021 885
Projekt budżetu miasta na rok 2014 883
Sprawozdania budżetowe 875
Sprawozdania budżetowe 873
Sprawozdania budżetowe 868
Projekt budżetu miasta na rok 2015 851
Podatki i opłaty lokalne - stawki na rok 2011 840
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni w Działdowie przy ul.Przemysłowej 807
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy-Miasto Działdowo na lata 2011-2021 806
Budżet miasta na rok 2013 798
Projekt budżetu miasta na rok 2010 794
Uchwała nr XXIX-252-13 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy-Miasto Działdowo” 789
Zmiany w budżecie miasta na rok 2013 774
Budżet miasta na rok 2015 754
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo 7746
Placówki oświatowe 2012/2013 1346
Placówki oświatowe 2010/2011 753
Placówki oświatowe 2009/2010 722
Placówki oświatowe 2006/2007 681
Placówki oświatowe 2007/2008 679
Placówki oświatowe 2008/2009 665
Placówki oświatowe 2014/2015 602

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij