Państwowa Komisja Wyborcza

Ustawa z 2 czerwca 2020  o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz dotyczące zgłoszeń członków obwodowych komisji wyborczych

 

Uwaga nowa regulacja! Uchwała nr 161 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Uwaga zmiana! Obowiązujący w wyborach Prezydenta RP 2020 wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (pdf) (docx)

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej – nowe regulacje

Informacja o terminach dyżurów Urzędnika Wyborczego m. Działdowo

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 czerwca 2020 r. o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (OKW) w Urzędzie Miasta Działdowo w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Komunikat Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 09.06.2020 r. odnośnie pracy Urzędu Miasta Działdowo w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek)

Informacja z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Działdowo do publicznego losowania, jako dodatkowe zgłoszenia, oraz o terminie tych zgłoszeń, jak również o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Miasto Działdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w m. Działdowo

Obwieszczenie o obwodach w wyborach Prezydenta RP

Protokół z publicznego losowania obwodowych komisji wyborczych