GKW.6840.1.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Działdowo działając w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie przy ul. Zamkowej 12 i na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo tj. bip.dzialdowo.eu w dniu 19.07.2019 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, pokój 03, tel. 23 697 04 10

 

 

                                                                                                           z up. Burmistrza

                                                                                                          Andrzej Wiśniewski    
                                                                                                          zastępca Burmistrza