Państwowa Komisja Wyborcza

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Uchwała nr 11/2019 Państwowej komisji wyborczej  z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

Załącznik - zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości  informacji o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Informacja o terminach dyżurów urzędnika wyborczego

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej w Elblągu powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

Informacja z dnia 26.04.2019 r. o możliwości dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Działdowo

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3

Postanowienie nr 5740-14/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II  z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Działdowo

Postanowienie nr 5741-14/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie godziny rozpoczęcia pracy w dniu głosowania przez obwodowe komisje wyborcze w mieście Działdowo w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Komunikat z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o obwodowych komisjach wyborczych w m. Działdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., z uwzględnieniem pełnionych w nich funkcji

Komunikat z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji  o obwodowych komisjach wyborczych w m. Działdowo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., z uwzględnieniem pełnionych w nich funkcji