Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie konkurs 2019.pdf
Formularz oferty.doc
Formularz zgłoszeniowy organizacji pozarzadowej.doc
Ogłoszenie do komisji.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert 2019 - ochrona i promocja zdrowia.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert 2019 - kultura.pdf
Wyniki otwartego konkursu ofert 2019 - kultura fizyczna.pdf