Na podstawie art. 7 ust 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. u. Nr 1496) Burmistrz Miasta Działdowo będzie zamieszczał na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej kolejne wnioski o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
Uwagi do w/wym. wniosków wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo do Rady Miasta Działdowo.