Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania karty mieszkańca „KARTY DZIAŁDOWIANINA”

Uchwała nr XXXVII/330/17 zmieniającą uchwałę nr XXXV/305/17 Rady Miasta Działdowo z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustalenia cen biletów oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami gminnej komunikacji przewozów pasażerskich
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2018 roku, poz. 133)


Uchwała nr XXXIX/344/18 w sprawie sposobu ustalenia opłat za usługi przewozowe oraz wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej oraz zasad korzystania z publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy i miasta Działdowo
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 maja 2018 roku, poz. 2100)
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.180.2018 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.)


Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej  (kliknij link lub mapkę)

zdjęcie