Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania karty mieszkańca „KARTY DZIAŁDOWIANINA”

Informacje dotyczące Działdowskiej Komunikacji Miejskiej  (kliknij link lub mapkę)

zdjęcie