Informacje dot. Komisarza Wyborczego w Elblągu II

Uchwała nr XXXIX/339/18
Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Działdowo


Uchwała nr XXXIX/340/18 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy-Miasto Działdowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacje dot. urzędników wyborczych - strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Działdowo w sprawie zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych
Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego.doc
Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego.pdf