Nabywca:
Gmina - Miasto Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
NIP: 571-16-02-078