Rada Miasta Działdowo
ul.Zamkowa 12
13-200 Działdowo
e-mail:
ror@dzialdowo.pl


Przewodniczący Rady Romuald Remiszewski
e-mail:
rremiszewski@dzialdowo.pl
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21


Wiceprzewodniczący Rady Zenon Marian Gajewski
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Świątek
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

 


Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta w 2020r.

 

1.Przewodniczący Rady Miasta Działdowo Romuald Remiszewski pełni dyżur w każdą trzecią  środę miesiąca lub w inną środę wskazaną w harmonogramie dyżurów w godz. 13.30-15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo (II piętro, pokój nr 17).

 

Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Miasta Działdowo pod nr telefonu 23 698 15 60.

 

2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Działdowo Zenon Gajewski pełni dyżur w każdy ostatni piątek miesiąca lub w inny piątek wskazany w harmonogramie dyżurów w godz. 12.30-14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo (II piętro, pokój nr 17).

 

3.Wiceprzewodniczący Rady Miasta Działdowo Paweł Świątek pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub w inny poniedziałek wskazany w harmonogramie dyżurów w godz. 15.30-17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo (II piętro, pokój nr 17).

 

Harmonogram dyżurów prezydium Rady Miasta Działdowo w 2020r.

 

 

 

2020r.

M-c
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Romuald Remiszewski- przewodniczący Rady Miasta
Trzecia środa miesiąca
22
 
19
 
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16
Inna środa miesiąca*
8*
śr
-
-
1*
śr
-
-
22*
śr
-
-
14*
śr
-
 
Zenon Gajewski- wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostatni piątek miesiąca
31
 
28
27
24
29
26
31
28
25
30
27
-
Inny piątek miesiąca*
-
14*
pt
-
-
15*
pt
 
 
14*
pt
 
 
13*
pt
4*
pt
Paweł Świątek - wiceprzewodniczący Rady Miasta
Pierwszy poniedziałek miesiąca
_
3
2
6
4
1
6
3
7
5
2
7
Inny poniedziałek miesiąca*
13*
pn
-
9*
pn
-
 
8*
pn
 
 
28*
pn
 
 
21*
pn

 

 

 


 
Biuro Rady
Inspektor Renata Biełkowska tel.23 698 15 60
Inspektor Sylwia Cegiełka tel.23 698 15 61

fax. 23 697 04 21