Rada Miasta Działdowo
ul.Zamkowa 12
13-200 Działdowo
e-mail:
ror@dzialdowo.pl


Przewodniczący Rady Romuald Remiszewski
e-mail:
rremiszewski@dzialdowo.pl
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21


Wiceprzewodniczący Rady Zenon Marian Gajewski
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Świątek
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

 


Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miasta w 2020r.

 

1.Przewodniczący Rady Miasta Działdowo Romuald Remiszewski pełni dyżur w każdą trzecią  środę miesiąca lub w inną środę wskazaną w harmonogramie dyżurów w godz. 13.30-15.00 w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo (II piętro, pokój nr 17).

 

Możliwe jest również spotkanie w innym, wcześniej uzgodnionym terminie. W sprawie uzgodnienia spotkań poza terminem dyżuru należy dzwonić do Biura Rady Miasta Działdowo pod nr telefonu 23 698 15 60.

 

2. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Działdowo Zenon Gajewski pełni dyżur w każdy ostatni piątek miesiąca lub w inny piątek wskazany w harmonogramie dyżurów w godz. 12.30-14.00 w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo (II piętro, pokój nr 17).

 

3.Wiceprzewodniczący Rady Miasta Działdowo Paweł Świątek pełni dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca lub w inny poniedziałek wskazany w harmonogramie dyżurów w godz. 15.30-17.00 w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo (II piętro, pokój nr 17).

 

Harmonogram dyżurów prezydium Rady Miasta Działdowo w 2020r.

 

 

 

2020r.

M-c

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Romuald Remiszewski- przewodniczący Rady Miasta

Trzecia środa miesiąca

22

 

19

 

18

15

20

17

15

19

16

21

18

16

Inna środa miesiąca*

8*

śr

-

-

1*

śr

-

-

22*

śr

-

-

14*

śr

-

 

Zenon Gajewski- wiceprzewodniczący Rady Miasta

Ostatni piątek miesiąca

31

 

28

27

24

29

26

31

28

25

30

27

-

Inny piątek miesiąca*

-

14*

pt

-

-

15*

pt

 

 

14*

pt

 

 

13*

pt

4*

pt

Paweł Świątek - wiceprzewodniczący Rady Miasta

Pierwszy poniedziałek miesiąca

_

3

2

6

4

1

6

3

7

5

2

7

Inny poniedziałek miesiąca*

13*

pn

-

9*

pn

-

 

8*

pn

 

 

28*

pn

 

 

21*

pn

 

 

 


 
Biuro Rady
Inspektor Renata Biełkowska tel.23 698 15 60
Inspektor Sylwia Cegiełka tel.23 698 15 61

fax. 23 697 04 21