Rada Miasta Działdowo
ul.Zamkowa 12
13-200 Działdowo
e-mail:
ror@dzialdowo.pl


Przewodniczący Rady
pełni dyżur w godz.

e-mail: przewodniczacy@dzialdowo.pl
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

Wiceprzewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Rady
pełnią dyżur w godz.
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

 

 

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady
Inspektor Renata Biełkowska tel.23 698 15 60
Referent Sylwia Cegiełka tel.23 698 15 61
Inspektor Grażyna Nadratowska tel.23 698 15 60

fax. 23 697 04 21