Rada Miasta Działdowo
ul.Zamkowa 12
13-200 Działdowo
e-mail:
ror@dzialdowo.pl


Przewodniczący Rady Romuald Remiszewski
pełni dyżur w każdą środę w godz.13.30 - 15.00

e-mail: przewodniczacy@dzialdowo.pl
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Konarzewska
Wiceprzewodniczący Rady Czesław Sękowski
pełnią dyżur w każdy piątek w godz.12.30 - 14.00
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

 

 

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady
Inspektor Renata Biełkowska tel.23 698 15 60
Referent Sylwia Cegiełka tel.23 698 15 61
Inspektor Grażyna Nadratowska tel.23 698 15 60

fax. 23 697 04 21