Rada Miasta Działdowo

ul.Zamkowa 12

13-200 Działdowo

e-mail: ror@dzialdowo.pl

 

Przewodniczący Rady Romuald Remiszewski

e-mail: przewodniczacy@dzialdowo.pl

tel. 23 698 15 63

fax. 23 697 04 21

Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Konarzewska

Wiceprzewodniczący Rady Czesław Sękowski

tel. 23 698 15 63

fax. 23 697 04 21


W okresie od 17 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady

pełnią dyżur w każdy piątek w godz. 12.30 - 14.00.

 

 

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady

Inspektor Grażyna Nadratowska tel.23 698 15 60

Inspektor Renata Sykut tel.23 698 15 61

fax. 23 697 04 21