Rada Miasta Działdowo
ul.Zamkowa 12
13-200 Działdowo
e-mail: ror@dzialdowo.pl
 
Przewodniczący Rady Romuald Remiszewski
e-mail: przewodniczacy@dzialdowo.pl
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21
Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Konarzewska
Wiceprzewodniczący Rady Czesław Sękowski
tel. 23 698 15 63
fax. 23 697 04 21

W okresie od 17 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady

pełnią dyżur w każdy piątek w godz. 12.30 - 14.00.

 

 

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady

Inspektor Grażyna Nadratowska tel.23 698 15 60

Inspektor Renata Sykut tel.23 698 15 61

fax. 23 697 04 21