Rada Miasta Działdowo

ul.Zamkowa 12

13-200 Działdowo

e-mail: ror@dzialdowo.pl

 

Przewodniczący Rady Romuald Remiszewski

pełni dyżur w każdą środę w godz.13.30 - 15.00

e-mail: przewodniczacy@dzialdowo.pl

tel. 23 698 15 63

fax. 23 697 04 21

 

Wiceprzewodnicząca Rady Elżbieta Konarzewska

Wiceprzewodniczący Rady Czesław Sękowski

pełnią dyżur w każdy piątek w godz.12.30 - 14.00

tel. 23 698 15 63

fax. 23 697 04 21

 

 

Wydział Organizacyjny - Biuro Obsługi Rady

Inspektor Grażyna Nadratowska tel.23 698 15 60

Inspektor Renata Sykut tel.23 698 15 61

fax. 23 697 04 21