URZĄD MIASTA DZIAŁDOWO
ul.Zamkowa 12
13-200 Działdowo

 

 

23 697 04 00

23 697 04 01

   Obsługa Klientów                                                
23 697 04 02    Fax                                              

23 697 04 19

23 697 04 20

   Sekretariat Burmistrza                                         
23 697 04 21    Fax                                              
23 697 04 16    Burmistrz                                              
23 697 04 18    Zastępca Burmistrza                                              
23 697 04 12    Sekretarz                                              
23 697 04 26    Skarbnik                                      
23 697 04 27    Zastępca Skarbnika                                              

23 697 04 31

23 697 04 35

   Referat Podatków
23 697 04 33    Wydział Budżetu i Finansów - Płace
23 697 04 41    Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
23 697 04 22    Wydział Organizacyjny                                        
23 697 04 25    Wydział Organizacyjny - Kadry

23 698 15 60

23 698 15 61

   Wydział Organizacyjny - Obsługa Rady Miasta
23 698 15 63    Przewodniczący Rady Miasta - pełni dyżur w każdą środę w godz.13.30-15.00

   23 697 04 50

23 697 04 49

   Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji

23 697 04 52

   Referat Zamówień Publicznych i Projektów Europejskich
23 697 04 11    Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego
23 697 04 08    Ewidencja Działalności Gospodarczej
23 697 04 43    Wydział Zarządzania Kryzysowego
23 697 04 46    Służba BHP

   

Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Działdowo

zlokalizowane w budynku Ratusza przy Pl.Mickiewicza 43 w Działdowie

23 697 31 91    Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik
23 697 29 00    Urząd Stanu Cywilnego - Z-ca Kierownika
23 697 26 81    Biuro Dowodów Osobistych
23 697 21 69    Ewidencja Ludności
 23 697 55 47    Kasa
     
23 697 65 14    Straż Miejska - ul.Grunwaldzka 7 13-200 Działdowo
23 697 27 74    Miejska Służba Drogowa - ul.Wolności 2/4 13-200 Działdowo
   

 

Czas pracy Urzędu:

  • poniedziałek 7.30 – 17.00
  • wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
  • piątek 7.30 - 14.00

NIP Urzędu Miasta Działdowo: 571-10-02-585
 

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miasta Działdowo
e-mail: umdzialdowo@netbiz.com.pl
Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo: bip.dzialdowo.eu
Serwis internetowy Urzędu Miasta Działdowo: www.dzialdowo.eu
 

 

 

Informujemy, iż od dnia 2 września 2016 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych stosowanych przez Gminę-Miasto Działdowo, na następujące:

 

Nr konta bankowego: 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn

 

Dokonywanie wpłat należności przez osoby przebywające za granicą:
IBAN: PL 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
SWIFT: BPKOPLPW  74 1020 3541 0000 5702 0270 1605