W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

VIII kadencja - lata 2018-2023

XML

LII sesja Rady Miasta - 16 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy-Miasto Działdowo i Gminy Działdowo przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów...

LI sesja Rady Miasta - 21 grudnia 2022 r.

w sprawie ustalenia planu potrzeb Gminy-Miasto Działdowo w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2023 rok. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z usług, urządzeń i obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Działdowie. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu. ...

L sesja Rady Miasta - 1 grudnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. w sprawie zatwierdzenia wniosku o...

XLIX sesja Rady Miasta - 10 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030 w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r. poz. 4922) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (Dziennik...

XLVIII Sesja Rady Miasta - 28 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy-Miasto Działdowo do roku 2030". w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą-Miasto Działdowo a Gminą Działdowo dotyczącego organizacji i zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Chrystusowego w Działdowie oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania. w...

XLVII sesja Rady Miasta -30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2022-2030. w sprawie zmian w budżecie Gminy-Miasto Działdowo na rok 2022. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 października 2022 r. poz. 4143)

XLVI sesja Rady Miasta - 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie-Miasto Działdowo na rok szkolny 2022/2023. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 września 2022 r. poz. 3877) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia...

XLV sesja Rady Miasta - 14 lipca 2022

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w zespołach placówek oświatowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w zespołach placówek oświatowych prowadzonych przez...

XLIV Sesja Rady Miasta - 8.06.2022 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Działdowo wotum zaufania. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2021 rok. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata            2022 - 2030. w sprawie zmian w...

XLIII Sesja Rady Miasta - 02.06.2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/163/20 Rady Miasta Działdowo z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Działdowo