W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

I kadencja - lata 1990-1994

XML

I sesja Rady Miejskiej - 4 czerwca 1990r.

        Uchwała Nr I/1/90 z 4 czerwca 1990 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady (Irena Halina Błażejczyk)   Uchwała Nr I/2/90 z 4 czerwca 1990 roku w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego (Grzegorz Kozłowski, Marek Mosakowski)   ...

II sesja Rady Miejskiej - 13 i 18 czerwca 1990r.

  Uchwała Nr II/4/90 z 13 czerwca 1990 roku w sprawie ustalenia nazwy Rady („Rada Miasta i Gminy”)   Uchwała Nr II/5/90 z 13 czerwca 1990 roku w sprawie ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Działdowo (2 zastępców)   Uchwała Nr II/6/90 z 13...

III sesja Rady Miejskiej - 9 lipca 1990r.

  Uchwała Nr III/17/90 z 9 lipca 1990 roku w sprawie budżetu i planu funduszu gminnego oraz innych funduszów celowych na 1990 rok   Uchwała Nr III/18/90 z 9 lipca 1990 roku w sprawie ustalenia liczby, rodzaju oraz składów liczbowych i osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Działdowie Komisja gospodarcza...

IV sesja Rady Miejskiej - 23 lipca 1990r.

  Uchwała Nr IV/26/90 z 23 lipca 1990 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej ze stanowiska Przewodniczącej Rady Miejskiej w Działdowie i odwołania jej z tego stanowiska   Uchwała Nr IV/27/90 z 23 lipca 1990 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Działdowie. (Janusz Doliński)  ...

V sesja Rady Miejskiej - 10 sierpnia 1990r.

  Uchwała Nr V/36/90 z 10 sierpnia 1990 roku w sprawie zmian na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej w Działdowie (Marek Edward Gąsiorowski)   Uchwała Nr V/37/90 z 10 sierpnia 1990 roku w sprawie powołania Sekretarza Miasta (Tadeusz Marchlewicz – od 1 sierpnia 1990r.)   ...

VI sesja Rady Miejskiej - 10 września 1990r.

  Uchwała Nr VI/45/90 z 10 września 1990 roku w sprawie wyboru burmistrza miasta Działdowo (Marian Janicki)   Uchwała Nr VI/46/90 z 10 września 1990 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Działdowo (Straciła moc Uchwałą Nr IX/78/92 z dnia 18 grudnia 1992r.)   Uchwała Nr VI/47/90 z...

VII sesja Rady Miejskiej - 31 października 1990r.

  Uchwała Nr VII/51/90 z 31 października 1990 roku w sprawie wniosku o powołanie składów obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców do wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Działdowo   Uchwała Nr VII/52/90 z 31 października 1990 roku w sprawie ustalenia jednostek pomocniczych –...

VIII sesja Rady Miejskiej - 20 grudnia 1990r.

  Uchwała Nr VIII/72/90 z 20 grudnia 1990 roku w sprawie zmian w Statucie Miasta Działdowo   Uchwała Nr VIII/73/90 z 20 grudnia 1990 roku w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 1989 rok   Uchwała Nr VIII/74/90 z 20 grudnia 1990 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego w Działdowie ...

IX sesja Rady Miejskiej - 15 lutego 1991r.

    Uchwała Nr IX/1/91 z 15 lutego 1991 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Działdowo   Uchwała Nr IX/2/91 z 15 lutego 1991 roku w sprawie udzielenia kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych (zmieniona...

X sesja Rady Miejskiej - 28 marca 1991r.

  Uchwała Nr X/20/91 z 28 marca 1991 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 1991 rok   Uchwała Nr X/21/91 z 28 marca 1991 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Działdowo   Uchwała Nr X/22/91 z 28 marca 1991 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo (Straciła...

XI sesja Rady Miejskiej - 30 kwietnia 1991r.

  Uchwała Nr XI/35/91 z 30 kwietnia 1991 roku w sprawie oddania działek w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków użytkowych na rzecz Wielobranżowej Spółdzielni Inwalidów „Jedność” w Działdowie   Uchwała Nr XI/36/91 z 30 kwietnia 1991 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z...

XII sesja Rady Miejskiej - 4 czerwca 1991r.

  Uchwała Nr XII/45/91 z 4 czerwca 1991 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału organów wspólnych dla Miasta i Gminy Działdowo   Uchwała Nr XII/46/91 z 4 czerwca 1991 roku w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażami zlokalizowanymi przy ul. Ogrodowej w Działdowie na...

XIII sesja Rady Miejskiej - 11 lipca 1991r.

  Uchwała Nr XIII/49/91 z 11 lipca 1991 roku w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego organizacji ciepłownictwa w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Działdowie   Uchwała Nr XIII/50/91 z 11 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za odprowadzane ścieki od pozostałych odbiorców poza gospodarstwami...

XIV sesja Rady Miejskiej - 4 września 1991r.

  Uchwała Nr XIV/66/91 z 4 września 1991 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   Uchwała Nr XIV/67/91 z 4 września 1991 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie (Straciła moc Uchwałą Nr...

XV sesja Rady Miejskiej - 4 października 1991r.

  Uchwała Nr XV/68/91 z 4 października 1991 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej   Uchwała Nr XV/69/91 z 4 października 1991 roku w sprawie zezwolenia na wejście w spółkę z Rejonem Eksploatacji Kruszywa w Działdowie w celu prowadzenia działalności...

XVI sesja Rady Miejskiej - 14 listopada 1991r.

  Uchwała Nr XVI/79/91 z 14 listopada 1991 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw Podziału Miasta i Gminy Działdowo (Benedykt Stańczak, Stanisław Milewski, Edmund Krzesiński, Janusz Doliński, Konrad Balicki, Grzegorz Kozłowski, Sławomir Hoffer, Ryszard Duchna, Irena Czarnyszewicz, Władysława Hubka, Tadeusz...

XVII sesja Rady Miejskiej - 20 grudnia 1991r.

  Uchwała Nr XVII/88/91 z 20 grudnia 1991 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków   Uchwała Nr XVII/89/91 z 20 grudnia 1991 roku w sprawie przeniesienia kredytów między działami i rozdziałami w budżecie miasta na 1991r.   Uchwała Nr XVII/90/91 z 20...

XVIII sesja Rady Miejskiej - 20 lutego 1992r.

  Uchwała Nr XVIII/1/92 z 20 lutego 1992 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność zabudowanej nieruchomości położonej w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej na rzecz Gminy Działdowo   Uchwała Nr XVIII/2/92 z 20 lutego 1992 roku w sprawie wydzierżawienia dwóch działek budowlanych, położonych w...

I sesja Rady Miejskiej - 29 lutego 1992r.

  Uchwała Nr I/1/92 z dnia 29 lutego 1992 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Działdowo (Andrzej Gierłachowski)   Uchwała Nr I/2/92 z dnia 29 lutego 1992 roku w sprawie wyboru delegatów do Sejmiku Samorządowego Województwa Ciechanowskiego (Ryszard Duda, Grzegorz Kozłowski) ...

II sesja Rady Miejskiej - 10 marca 1992r.

  Uchwała Nr II/7/92 z dnia 10 marca 1992 roku w sprawie wyboru Burmistrza Miasta Działdowo (Marian Janicki)   Uchwała Nr II/8/92 z dnia 10 marca 1992 roku w sprawie ustalenia liczby zastępców burmistrza Miasta Działdowo oraz liczby członków zarządu Miasta Działdowo (1 zastępca, 5 osób w składzie...

III sesja Rady Miejskiej - 4 kwietnia 1992r.

  Uchwała Nr III/16/92 z dnia 4 kwietnia 1992 roku w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie części przyległego gruntu dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki, położonej w Działdowie przy ul.Miodowej nr 32   Uchwała Nr III/17/92 z dnia 4 kwietnia 1992 roku w sprawie przystąpienia Miasta...

IV sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 1992r.

  Uchwała Nr IV/22/92 z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Działdowie przy ul. Wł. Jagiełły nr 40 – na rzecz Spółdzielni Pracy Huta Szkła w Działdowie   Uchwała Nr IV/23/92 z dnia 29 kwietnia 1992 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego,...

V sesja Rady Miejskiej - 26 czerwca 1992r.

  Uchwała Nr V/32/92 z dnia 26 czerwca 1992 roku w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami zlokalizowanymi przy ul. Norwida w Działdowie, na rzecz właścicieli tych gruntów   Uchwała Nr V/33/92 z dnia 26 czerwca 1992 roku w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami...

VII sesja Rady Miejskiej - 9 września 1992r.

  Uchwała Nr VII/44/92 z dnia 9 września 1992 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń do zaopatrzenia w wodę miasta Działdowa oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych   Uchwała Nr VII/45/92 z dnia 9 września 1992 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie...

VIII sesja Rady Miejskiej - 19 listopada 1992r.

  Uchwała Nr VIII/55/92 z dnia 19 listopada 1992 roku w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Działdowie w spółkę prawa handlowego   Uchwała Nr VIII/56/92 z dnia 19 listopada 1992 roku w sprawie zawarcia umowy o wzajemnych zobowiązaniach Gminy Miasta Działdowa i Spółdzielni...