W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

II kadencja - lata 1994-1998

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

XXI sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 1996r.

  Uchwała Nr XXI/40/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz określenia Regulaminu konkursu dla wyłonienia kandydata na dyrektora II Zespołu Szkół w Działdowie   Uchwała Nr XXI/41/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy...

XXII sesja Rady Miejskiej - 3 września 1996r.

    Uchwała Nr XXII/49/96 z dnia 3 września 1996 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Działdowie (dot. Romualda Remiszewskiego)   Uchwała Nr XXII/50/96 z dnia 3 września 1996 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do...

XXIII sesja Rady Miejskiej - 28 października 1996r.

  Uchwała Nr XXIII/60/96 z dnia 28 października 1996 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie   Uchwała Nr XXIII/61/96 z dnia 28 października 1996 roku w sprawie zasad zwrotu oraz...

XXIV sesja Rady Miejskiej - 13 grudnia 1996r.

  Uchwała Nr XXIV/76/96 z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 11 m . 6 w Działdowie   Uchwała Nr XXIV/77/96 z dnia 13 grudnia 1996 roku w sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu działki...

XXV sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 1996r.

  Uchwała Nr XXV/87/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych   Uchwała Nr XXV/88/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie opłaty administracyjnej   Uchwała Nr XXV/89/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie określenia wysokości stawek...

XXVI sesja Rady Miejskiej - 10 marca 1997r.

  Uchwała Nr XXVI/1/97 z dnia 10 marca 1997 roku w sprawie udzielenia pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w celu wykonania zadań własnych Gminy – Miasto...

XXVII sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 1997r.

  Uchwała Nr XXVII/14/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Miasta Działdowo, nie będącego jego Przewodniczącym (Mieczysław Jan Bartkowski)   Uchwała Nr XXVII/15/97 z dnia 29 kwietnia 1997 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za...

XXVIII sesja Rady Miejskiej - 9 czerwca 1997r.

  Uchwała Nr XXVIII/31/97 z dnia 9 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”   Uchwała Nr XXVIII/32/97 z dnia 9 czerwca 1997 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (zmieniana...

XXIX sesja Rady Miejskiej - 3 lipca 1997r.

  Uchwała Nr XXIX/34/97 z dnia 3 lipca 1997 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu trzech działek budowlanych położonych przy ul. Hallera w Działdowie   Uchwała Nr XXIX/35/97 z dnia 3 lipca 1997 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Męczenników nr 31a w...

XXX sesja Rady Miejskiej - 12 września 1997r.

  Uchwała Nr XXX/53/97 z dnia 12 września 1997 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń do zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych (straciła moc uchwałą nr XIII/206/2000 z dnia 17 lutego 2000 r.)   Uchwała Nr XXX/54/97 z dnia 12 września 1997...

XXXI sesja Rady Miejskiej - 21 listopada 1997r.

  Uchwała Nr XXXI/74/97 z dnia 21 listopada 1997 roku w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (straciła moc uchwałą Nr XXIX/255/05 z dnia 2 czerwca 2005 r.)   Uchwała Nr XXXI/75/97 z dnia 21 listopada 1997 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w...

XXXIII sesja Rady Miejskiej - 30 grudnia 1997r.

  Uchwała Nr XXXIII/89/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie nadania imienia Królowej Jadwigi Szkole Podstawowej Nr 2 w Działdowie   Uchwała Nr XXXIII/90/97 z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie rozszerzenia składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania...

XXXIV sesja Rady Miejskiej - 27 lutego 1998r.

  Uchwała Nr XXXIV/1/98 z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne (Straciła moc Uchwałą Nr VI/47/99 z dnia 30 kwietnia 1999 roku)   Uchwała Nr XXXIV/2/98 z dnia 27 lutego 1998 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla...

XXXV sesja Rady Miejskiej - 27 kwietnia 1998r.

  Uchwała Nr XXXV/27/98 z dnia 27 kwietnia 1998 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Działdowo za 1997 rok   Uchwała Nr XXXV/28/98 z dnia 27 kwietnia 1998 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Działdowo za 1997 rok ...

XXXVI sesja Rady Miejskiej - 5 czerwca 1998r.

  Uchwała Nr XXXVI/50/98 z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Działdowie (Straciła moc Uchwałą Nr XVIII/161/04 z dnia 29 kwietnia 2004 roku)   Uchwała Nr XXXVI/51/98 z dnia 5 czerwca 1998 roku w sprawie zamiany nieruchomości ...

XXXVII sesja Rady Miejskiej - 18 czerwca 1998r.

  Uchwała Nr XXXVII/85/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku w sprawie rozpatrzenie nie uwzględnionych zarzutów wniesionych do zmiany „Planu szczegółowego zagospodarowania terenu budownictwa jednorodzinnego Lidzbarska w Działdowie”   Uchwała Nr XXXVII/86/98 z dnia 18 czerwca 1998 roku...