Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Informacje o mieście

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


I N F O R M A C J E   O   M I E Ś C I E


Dane statystyczne:
Ludność - 21 644
Powierzchnia miasta - 11,47 km2

Położenie i komunikacja
Działdowo to 660-letnie miasto leżące na szlaku grunwaldzkim, w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Miasto ulokowane w obszarze zalewowym rzeki Nidy – Działdówki - Wkry. Z racji swojego granicznego położenia między Mazowszem a Warmią i Mazurami miasto można uznać za bramę wjazdową do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Aby dojechać do Działdowa należy pokonać 130 km z Warszawy, 80 km z Olsztyna, 190 km z Gdańska oraz 120 km z Torunia.
Do Działdowa można dojechać drogami wojewódzkimi: Mława-Brodnica (nr 544), Ostróda-Działdowo (nr 542) oraz Nidzica-Działdowo (nr 545). Obok miasta (20 km) przebiega droga międzynarodowa E-77 (droga krajowa nr 7 z Warszawy do Gdańska). Ponadto na terenie miasta znajduje się węzeł kolejowy, który umożliwia komunikację z Warszawą, Trójmiastem, Olsztynem, Chojnicami i Grudziądzem.

Gospodarka
Działdowo stanowi centrum gospodarcze powiatu. O jego znaczeniu decyduje rozwój usług i przemysłu o niewielkiej uciążliwości. Do głównych branż gospodarki należą handel, budownictwo i szeroko rozumiane usługi. Ważnymi dziedzinami gospodarki działdowskiej są także produkcja, transport i turystyka. Na terenie miasta swoją działalność prowadzi znaczna liczba małych i średnich przedsiębiorstw, w tym z kapitałem zagranicznym.Liczba podmiotów działających na terenie miasta oscyluje wokół 2 tysięcy.
Ważną rolę pełni Działdowska Agencja Rozwoju S.A, do której zadań należy kompleksowa obsługa sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego Ziemi Działdowskiej. DAR S.A. organizuje współpracę z instytucjami państwowymi, instytucjami samorządu terytorialnego i gospodarczego w zakresie kształtowania i realizowania polityki regionalnej. Do zadań agencji należy także poręczanie kredytów bankowych, inwestorstwo bezpośrednie, zastępstwo inwestycyjne dla gmin, doradztwo i organizacja szkoleń.
Działdowscy przedsiębiorcy powołali do życia Stowarzyszenie "Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego". Celem działania Forum Biznesu jest reprezentacja interesów gospodarczych zrzeszonych członków wobec samorządu terytorialnego, administracji państwowej oraz innych instytucji i organizacji. Forum stara się również brać udział w tworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego powiatu oraz współpracować z instytucjami i inwestorami zapewniającymi dopływ kapitału zewnętrznego do regionu działdowskiego.Atuty gospodarcze Działdowa
Działdowo jest miastem otwartym na nowe inwestycje. Zachętą do lokowania nowych firm na terenie miasta mogą być następujące atuty.

Po pierwsze - położenie
Działdowo leżąc na granicy dwóch województw jest dobrym miejscem, z którego firmy mogą prowadzić gospodarczą ekspansję na rynki zarówno północno-wschodniej jak też centralnej Polski. Dobrą komunikację z różnymi częściami kraju zapewniają biegnące przez miasto drogi wojewódzkie oraz znajdujący się w Działdowie węzeł kolejowy.


Po drugie - lokalne centrum administracyjno-usługowo-gospodarcze
Na terenie miasta swoją siedzibę mają najważniejsze urzędy i instytucje powiatu działdowskiego.Są to: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Działdowo, Urząd Gminy Działdowo, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa oraz ZUS. Ważnymi instytucjami okołobiznesowymi o znaczeniu regionalnym są Działdowska Agencja Rozwoju S.A. oraz Stowarzyszenie "Forum Biznesu Powiatu Działdowskiego".
W Działdowie swoje oddziały posiadają trzy banki: PKO BP, BPH-PBK i Bank Spółdzielczy.


Po trzecie - dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna miasta składa się z sieci energetycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, sieci gazowej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, międzygminnego wysypiska odpadów komunalnych, kompostowni a także łączności (w tym dynamicznie rozwijających się usług stałego dostępu do internetu) oraz komunikacji.

Na terenie Działdowa dostępem do sieci energetycznej i wodociągowej objętych jest 100% mieszkańców i przedsiębiorców, zaś z gazu sieciowego korzysta 98 % a z kanalizacji sanitarnej 92% podmiotów w mieście. Ponadto wolne moce w mediach komunalnych pozwalają na natychmiastowe zwiększenie dostaw wody o 200%, gazu o 100%, energii elektrycznej o 50%, energii cieplnej o 20% oraz zwiększenia odbioru ścieków o 100%.Po czwarte - uzbrojone tereny przeznaczone pod inwestycje oraz przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego miasta

W 2002 roku uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym określono lokalizację terenów przemysłowych z zabudową, terenów mieszkaniowo-gospodarczych z zabudową oraz usługowych z zabudową. Dzięki przyjęciu planu zwiększono powierzchnię terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą o 25%.

Największe działki na których można lokalizować zakłady produkcyjne znajdują się przy:

  • ulicy Żwirki i Wigury - powierzchnia 60912 m2. Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową i sanitarną oraz utwardzoną drogę. W pobliżu przebiega linia kolejowa Warszawa – Gdańsk. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług produkcyjnych, hurtowych i transportowych. Możliwość wydzielania działek.

  • ulicy Grunwaldzkiej - powierzchnia 3,0 ha. Teren częściowo przeznaczony pod działalność gospodarczą i przemysł. Zapewniony dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, sanitarnej i gazowej. Działka jest położona przy drodze wojewódzkiej.

  • ulicy Leśnej - 7 działek gruntu o wielkości od 2550 do 4400 m2 - z możliwością ich łączenia. Przeznaczone pod działalność gospodarczą z możliwością lokalizacji budynku mieszkalnego. Możliwość uzbrojenia w energię, wodę i gaz.


Na terenie miasta znajduje się również kilka nieruchomości zabudowanych wielkopowierzchniowymi budynkami (powierzchnia od 900 - 1200m2 ) w których można prowadzić działalność gospodarczą.

Pełną informację na temat terenów oraz budynków pod inwestycje można uzyskać w Urzędzie Miasta pod numerem telefonu (023) 697 04 54.


Po piąte - niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Działdowo jest miastem, w którym ceny mediów kształtują się na niskim poziomie a koszty zakupu i wynajmu nieruchomości nie wykraczają poza średni poziom krajowy. Ponadto przedsiębiorcy mogą korzystać z szerokiego rynku pracy, w tym absolwentów wyższych uczelni o różnych specjalnościach.

Każdy inwestor spotyka się zawsze z fachową pomocą ze strony pracowników Urzędu Miasta oraz przychylnością mieszkańców Działdowa. Dążymy do tego, aby miasto Działdowo kojarzyło się wszystkim ze społecznością ludzi otwartych, myślących nowoczesnymi kategoriami, społecznością przychylnie witającą każdy przejaw inicjatywy na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej.

Więcej informacji na temat warunków inwestowania w mieście można uzyskać w Urzędzie Miasta pod numerem telefonu (023) 697-04-54.Sport i rekreacja

Działalność sportowo-rekreacyjną prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach którego działają sekcje aerobiku, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, kulturystyki i kickboxingu. W Działdowie można uprawiać sport w klubach piłki nożnej ("Start Działdowo"-IV liga, "Wkra Działdowo"), lekkiejatletyki (UKS MOSiR Działdowo), baseballa, taekwondo.

Na bazę sportową miasta składają się stadion piłkarski, korty tenisowe, boiska piłkarskie, boiska do baseballa, cztery sale sportowe oraz hala sportowa. Hala sportowa jest pełnowymiarową areną sportową, w ktorej można grać w piłkę siatkową, koszykową, ręczną, tenis ziemny, softball i baseball. Hala posiada siłownię i saunę oraz zaplecze socjalne. Widowiska sportowe i koncerty możne w niej oglądać kilkaset osób (500 miejsc siedzących).


Baza hotelowa i gastronomiczna

Działdowo ze względu na swoje położenie geograficzne jest doskonałą bazą wypadową nad pobliskie jeziora mazurskie. Miejsca noclegowe turystom oferują hotele Varia i Wkra oraz MOSiR oraz bursa przyszkolna. Hotele Varia i Wkra dysponują restauracjami. Ofertę gastronomiczną miasta uzupełniają kawiarnie, bary i pizzerie.


Kultura

Działalność kulturalna jest prowadzona przez Miejski Dom Kultury, w ramach którego działają

grupy i sekcje taneczne, teatralne, brydżowa, szachowa, orkiestra dęta, pracownia plastyczna i pracownia muzyczna. Dla czytelników swoje księgozbiory udostępniają Miejska Biblioteka Publiczna i Biblioteka Pedagogiczna. Interesująca jest także oferta filmowa kina "Apollo".


Zdrowie

W Działdowie działa nowoczesny szpital, w którym funkcjonuje oddział chirurgiczny, wewnętrzny, ginekologiczno-położniczy, intensywnej terapii, kardiologiczny, neurologiczny, pediatryczny, psychiatryczny i reumatologiczny. Ochronę zdrowia zapewniają także dwie przychodnie zdrowia, prywatne gabinety zdrowia i sześć aptek.


Oświata

Oświata w mieście funkcjonuje na wszystkich szczeblach - od przedszkoli (cztery w tym jedno z oddziałem żłobkowym), przez dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, dwa licea ogólnokształcące, liceum profilowane (mechatroniczne), liceum ekonomiczne, liceum ekonomiczno-administracyjne, technikum ekonomiczne i technikum handlowe, zasadniczą szkołę zawodową i uzupełniające liceum ogólnokształcące aż do oddziału zamiejscowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (wydział prawa i administracji, zarządzania i marketingu oraz studia podyplomowe z informatyki oraz rachunkowości).

Ofertę edukacyjną miasta uzupełniają Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, Policealne Studium Zawodowe, Medyczne Studim Zawodowe, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne, Zespół Edukacji "Wiedza", Działdowski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli a także Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego (oprócz wspomnianego oddziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w jego ramach organizuje się kursy języków obcych - angielski i niemiecki, kursy dokształcania zawodowego, kursy Olsztyńskiej Szkoły Biznesu).


Atrakcje turystyczne

Działdowo jest malowniczym miastem, które przyciąga uwagę turystów zabytkowym centrum oraz bliskością jezior Pojezierza Mazurskiego i Iławskiego. Wjężdżając do miasta od strony południowej rozciąga się przed oczyma urokliwy widok Działdowa. Położone w dolince rzeki Wkry miasto ukazuje panoramę starego miasta, na które składa się pochodzący jeszcze ze średniowiecza układ uliczek zabudowanych kamienicami z XVIII i XIX wieku, rynek z ratuszem z 1796 roku oraz zamek krzyżacki z XIV wieku. Zespół urbanistyczny starego miasta zawiera się w obrębie ulic Wolności, Strumykowej, Mazurskiej, placu Targowego, Pocztowej, Tylnej i Zamkowej.

Do zabytków Działdowa zaliczają się także dwa kościoły katolickie. Pierwszy z nich to kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, pierwotnie gotycki, w latach 1525-1981 – ewangelicki. Został spalony w 1794 roku i zaraz przebudowywany. Odbudowany w latach 1927-1930 z wykorzystaniem murów gotyckich. Drugim jest kościół p.w. św. Wojciecha. Zbudowany został w latach 1896 – 1900 na miejscu drewnianego z 1863 roku.

Poza obrębem Starego Miasta interesującym historycznie miejscem jest budynek dawnych polskich koszar wojskowych przy ulicy Grunwaldzkiej. W czasie drugiej wojny światowej Niemcy tutaj założyli obóz przejściowy, który niestety pełnił także rolę obozu zagłady. Szacuje się, iż przeszło przezeń ok. 30 000 osób – głodzonych, bitych, torturowanych, szykanowanych i mordowanych. Liczbę pomordowanych określa się na ok. 3 000 osób.

Ku czci pomordowanych w czasie II wojny światowej na terenie byłego obozu odsłonięto w 1953 roku tablicę pamiątkową, a w 1965 roku pomnik na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Chopina.

W kościele Św. Wojciecha znajduje się tablica pamiątkowa ku czci zamordowanych arcybiskupa Juliana Nowowiejskiego i biskupa Leona Wetmańskiego. W przedsionku Kościoła umieszczona jest tablica, na której wyryto 56 nazwisk mieszkańców Działdowa zamordowanych w działdowskim i innych obozach koncentracyjnych. Ponadto na cmentarzu wyznaniowym stoi od 1961 roku pomnik i 11 zbiorowych mogił ekshumowanych ofiar obozu.

Mapę zabytków Działdowa uzupełnia pomnik dwóch lotników położony przy ulicy Męczenników. Zbudowano go na cześć dwóch pilotów - rosyjskiego i niemieckiego, którzy podczas walk w 1915 roku zestrzelili się wzajemnie podczas walki nad Działdowem. Na pomniku umieszczony jest krzyż prawosławny i napis w języku niemieckim: „Za życia wrogami, w obliczu śmierci równi”. Ciekawymi zabytkami są także dwie wieże ciśnień z początku XX wieku, budynek dawnego szpitala oraz budynek hotelu "Wkra".


Główną atrakcją historyczną miasta jest jednak gotycki zamek, którego główną część (tzw. Dom Duży) zbudowali Krzyżacy na początku lat czterdziestych XIV wieku . W latach 1344 - 1383 wzniesiono mury otaczające dziedziniec z gankiem obronnym, bramę wjazdową z mostem zwodzonym, strzeżoną przez potężną wieżę a zamek i podzamcze otoczono fosą. Budowlę wzniesiono wokół wewnętrznego dziedzińca na planie kwadratu o boku 46 m z dziedzińcem pośrodku.Z trzech stron zamku broniły bagna, z czwartej zaś, rzeka Działdówka. Brama wjazdowa znajdowała się przy skrzyżowaniu ulic Średniej i Zamkowej. Od strony podjazdu stały dwie wieże – smukła, okrągła, na ośmiobocznej podstawie i masywna, czworoboczna, obok bramy.

Dom mieszkalny miał trzy kondygnacje, był podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, o pokryciu ceramicznym We wnętrzu skrzydła zamkowego zachowało się do dziaś kilka sal, między innymi w piwnicach obszerna sala prostokątna, sklepiona krzyżowo oraz w części parterowej obszerna sala o czterech polach sklepień krzyżowo-żebrowych. W skrzydle głównym zamku znajdował się refektarz (jadalnia- największa sala wykorzystywana też do innych celów) i kaplica. Zamek posiadał własne zaplecze gospodarcze, które znajdowało się na podzamczu - był tam młyn, browar i folusz.

Zamek dawniej był wyodrębnioną z obszaru miejskiego jednostką terytorialną, administracyjną i gospodarczą. Był on siedzibą prokuratora zakonego, a od 1383 roku wójta. W XVI wieku (1676r.) przebudowany został w stylu renesansowym. Później był stopniowo rozbierany, odnowiony pod koniec XIX wieku. Jeszcze raz uszkodzony podczas II wojny światowej. Do dnia dzisiejszego zachowało się się główne, południowo-zachodnie skrzydło zamku z pierwszej połowy XIV wieku.

Burzliwe dzieje przetrwały także gotyckie sklepienia w piwnicach oraz resztki innych zabudowań oraz wież. W ostatnich latach odbudowane zostało zachodnie skrzydło zamku wraz z dziedzińcem.

Projektantom udało się ładnie połączyć gotycki styl starej części z nowoczesnym wyglądem odbudowanego skrzydła zamku. W nowej części swoją siedzibę ma Urząd Miasta.

Badania archeologiczne prowadzone na zamku w latach 1981-1989 ukazały bogatą przeszłość tego miejsca. W wyniku prac ziemnych wydobyto około 300 000 sztuk znalezisk ruchomych (gł. starożytnych).

Oprócz atrakcji historycznych miasto posiada także walory ekologiczne. Przez teren miasta przebiega granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu rzeki Działdówki oraz korytarz ekologiczny rzek Wkry – Działdówki - Nidy. Działdowo leży w obszarze Funkcjonalnym Zielone Płuca Polski. Na terenie miasta ochroną prawną jest objętych 4,8% obszaru i 9 pomników przyrody. Całe miasto położone jest w obszarze najwyższej ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 214 „Działdowo”.

Ciekawostką miasta są także pomniki przyrody: dąb szypułkowy o obwodzie pnia 397 cm i wysokości 26 m w parku miejskim przy ul. Wolności oraz aleje lipowo-klonowe położone wzdłuż ul. Lidzbarskiej i ul. Grunwaldzkiej aż do granicy miasta (każda z nich składa się z 55 -65 drzew).

W powiecie działdowskim atrakcję przyrodniczą stanowią dwa parki krajobrazowe - Welski i Górznieńsko-Lidzbarski, w ramach których znajdują się liczne rezerwaty przyrody.


 

Z historii miasta

Na terenach dzisiejszego Działdowa w od X do XIV wieku zamieszkiwało jedno z plemion pruskich - Sasinowie. Obszar przez nich zajmowany zwano ziemią sasińską, która stanowiła część Puszczy Galindzkiej. W latach 1303 - 1306 Zakon Krzyżacki przejął ziemno-drewniane grodziszcze Sasinów leżące nad rzeką Nidą w okolicy Działdowa oraz osadził w nim swoją załogę i założył tu swoją strażnicę graniczną.Od 1340 roku Zakonnicy w ciągu kilku lat zbudowali pierwszą część zamku warownego (wapno sprowadzali aż z Gotlandii)- tzw. Duży Dom. U stóp zamku powstała osada rzemieślnicza, która 13 sierpnia 1344 roku otrzymała z rąk wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Ludolfa Königa prawa miejskie oraz nazwę SOLDOV. Komtur ostródzki Günter von Hohenstein nadał miastu herb przedstawiający patronkę miasta - św. Katarzynę. W 1391 roku miasto zostało ufortyfikowane poprzez otoczenie go murami obronnymi. Wtedy wykształciły się dwie samodzielne jednostki administracyjno-gospodarcze: zamek z podzamczem i miasto. Strategiczne położenia miasta na pograniczu krzyżacko-polskim było przyczyną licznych walk, w czasie których Działdowo było wielokrotnie zdobywane przez wojska polskie, litewskie i krzyżackie (m.in. przez wojska króla Polski Władysława Jagiełły przed bitwą grunwaldzką ). Od 1480 roku mieszkańcy Działdowa mogli korzystać z jeziora (zwanego Zalewem Kisińskim) za sprawą budowy grobli na rzece Nidzie.

Kilkadziesiąt lat później (1525 roku) powstały Prusy Książęce w granicach których znalazło się miasto Działdowo (jako lenno króla polskiego). Dzięki otwarciu granicy, działdowscy kupcy i rzemieślnicy uzyskali możliwość handlu z Mazowszem, a miasto znalazło się na ważnym szlaku handlowym z Warszawy do Gdańska i Królewca. W czasie "potopu szwedzkiego" w 1655 roku na zamku działdowskim przez kilka miesięcy przebywał król szwedzki Karol X Gustaw, który tutaj przyjmował poselstwa rosyjskie, siedmiogrodzkie i tureckie.

W XVIII wieku miasto znalazło się w granicach Królestwa Pruskiego (od 1701 roku) i przeżywało okres rozkwitu. Głównym czynnikiem rozwoju miasta było położenie Działdowa przy trakcie handlowym z Warszawy do Królewca, Gdańska i Elbląga oraz do Lidzbarka Warmińskiego i Olsztyna. Ciekawostką z tamtego okresu był rodzaj pobieranych od mieszkańców podatków od "luksusu"- płacić trzeba było gdy nosiło się suknię zdobioną złotem (2 talary rocznie), perukę francuską (25% jej ceny) oraz perukę krajową (6% ceny). Płacono także za używanie karety, pończoch, pantofli czy kapeluszy oraz spożywania czekolady lub kawy. W połowie XVIII wieku pod miastem, przy drodze do Księżego Dworu odbywały się największe w Królestwie Pruskim jarmarki bydlęce, na które spędzano woły podolskie oraz jarmarki końskie. Pod koniec tego stulecia (11 lipca 1794 roku) wybuchł w mieście wielki pożar - prawie całe Działdowo zostało spalone. Z pożaru ocalało zaledwie kilkanaście domów i kamieniczek, zamek z podgrodziem, Brama Polska oraz przedmieścia Wola, Rybaki i Kolonia. W latach 1806-1807 w Działdowie stacjonowały wojska napoleońskie (opuszczając miasto zabrały ze sobą metalową szafę z dokumentami zgromadzonymi na zamku w ciągu wieków).

Od 18 stycznia 1871 roku Działdowo znalazło się w granicach Rzeszy Niemieckiej. W latach 1910-1912 wybudowano w mieście kanalizację i wodociągi. Podczas pierwszej wojny światowej Działdowo wielokrotnie było przedmiotem walk pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi a na przestrzeni kwietnia-czerwca 1915 roku miasto było wielokrotnie bombardowane przez samoloty rosyjskie (w wyniku czego zniszczono m.in. dworzec kolejowy). Po wojnie, w wyniku decyzji konferencji wersalskiej, Działdowo zostało przyznane państwu polskiemu. Miasto wraz z okolicznymi wsiami znalazło się w granicach II Rzeczpospolitej bez plebiscytu co stanowiło jedyny taki przypadek. Uzasadniono to tym, że na terenie Działdowa znajdował się węzeł kolejowy, który zapewniał Polsce jedyny dostęp do morza.W okresie międzywojennym Działdowo było ważnym ośrodkiem akcji polskiej na Mazurach, znanym z działalności m.in. J. Biedrawy i E. Sukartowej-Biedrawiny.

Po wybuchu II wojny światowej Działdowo stało się miejscem, które przeszło do dziejów martyrologii narodu polskiego. W dawnych polskich koszarach wojskowych jesienią 1939 roku Niemcy założyli obóz przejściowy, w ramach którego istniał oddział dla więźniów politycznych . Od maja 1940r. przekształcony został w wychowawczy obóz pracy. Obóz pełnił także funkcję obozu zagłady, a egzekucji hitlerowcy dokonywali w Działdowie (na cmentarzu żydowskim) oraz w okolicach miasta (wieś Komorniki, lasy pod Białutami i Burszem). W obozie ginęli przedstawiciele polskiej inteligencji - m.in. polscy oficerowie i księża (arcybiskup Julian Nowowiejski i biskup Leon Wetmański).

W nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku do Działdowa wkroczył 29 Korpus Pancerny wchodzący w skład 48 Armii Polowej wojsk radzieckich. Działdowo ponownie znalazło się w granicach Polski. Już w styczniu przystąpiono do uruchamiania zakładów obsługujących infrastrukturę miejską, uruchomiono gazownię i wodociągi. Wodociągi miejskie miały trzy studnie artezyjskie oraz wieżę ciśnień, mogących zgromadzić 150 m3 wody. Gazownia miała jeden piec do produkcji gazu. W latach 1968 -1974 wybudowano w mieście nowy szpital a w 1973 podłączono Działdowo do sieci gazu ziemnego. 28 marca 1996 roku Rada Miasta przyjęła symbole miasta - herb, flagę, pieczęć i hejnał.


Imprezy i wydarzenia kulturalno-sportowe roku

  Koncert Walentynkowy (luty)
  Ogólnopolski Turniej Koszykówki „Przedwiośnie” (kwiecień)
  Maraton taneczny (maj)
  Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny (maj)
  Festyn „Wstąp po zdrowie” ( maj)
  Wybory Miss Ziemi Działdowskiej (czerwiec)
  Mistrzostwa Polski w Softballu (czerwiec)
  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci (czerwiec)
  Mecz piłki nożnej: Gwiazdy I Ligi kontra kadra województwa warmińsko-mazurskiego (czerwiec)
  Koncerty plenerowe (czerwiec/lipiec/sierpień)
  Urodziny Działdowa (14 sierpnia)
  Mistrzostwa Działdowa w tenisie ziemnym (wrzesień)
  Mała Miss Działdowa (listopad)
  Hit Piosenki Dziecięcej (grudzień)
  Ogólnopolski Turniej Koszykówki „Katarzynki Cup” (grudzień)
  Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej Taekwondo (grudzień)


Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, parafie i kluby sportowe

  Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej
  Bractwo Rycerskie św. Katarzyny
  Polski Czerwony Krzyż
  Caritas
  Cech Rzemiosł Różnych
  Związek Harcerstwa Polskiego
  Polski Związek Działkowców
  Polski Związek Wędkarski
  Towarzystwo Wędkarskie
  Związek Nauczycielstwa Polskiego
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
  Wkra Działdowo
  UKS MOSiR Działdowo
  UKS Trójka
  Działdowski Klub Teakwondo
  Parafia rz.-k. św. Katarzyny
  Parafia rz.-k. św. Wojciecha
  Parafia rz.-k. Podwyższenia Krzyża Świętego
  Parafia ewangelicko-augsburgska p.w. Zbawiciela
Ważne telefony

Numer kierunkowy do Działdowa - 023

Alarmowe:

  Pogotowie Ratunkowe - 999, 697 21 24
  Szpital - 697 22 11
 Straż Pożarna - 998, 697 22 81
  Policja -, 997, 698 02 00
 
Straż Miejska - 697 65 14
 Pogotowie Gazowe - 697 27 44
 Pogotowie Energetyczne - 697 21 72
 Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 697 22 01


Informacyjne:

 Dworzec PKP (informacja), 674 43 76, 94 36
 Dworzec PKS (informacja), 697 21 29
 Postój TAXI - 697 26 29
 Informacja telefoniczna TP SA: o numerach miejscowych -913, o numerach zamiejscowych - 912
 Informacja o produkcji, handlu i usługach (ogólnopolska) - 9434
 Informacja medyczna (ogólnopolska) - 9439
 Informacja turystyczna - 697 22 63 w. 29
 Informacja o stanie dróg krajowych - (089) 527 40 73


 

Urzędy:

  Starostwo Powiatowe - 697 59 40, 697 22 63 (paszporty, PCPR, IT), 697 24 06 (geodezja)
  Urząd Gminy - 697 33 61
  Sąd Rejonowy - 697 28 15
  Prokuratura Rejonowa - 697 29 79
  Urząd Skarbowy - 697 30 97, 697 31 43
  Urząd Skarbowy - referat egzekucji administracyjnej - 697 28 14
  Powiatowy Urząd Pracy - 697 20 70, 697 31 29, 697 59 00
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 697 21 78
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 697 69 65
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 697 58 00, 697 65 55
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 697 22 63 w.15
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 697 22 63
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 697 26 36, 697 26 34
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie - oddział terenowy Działdowo - 697 26 32
  Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" - 697 65 18
  Miejska Służba Drogowa - 697 27 74
  Powiatowy Zarząd Dróg- 697 22 39, 697 26 85
  Rejonowy Związek Spółek Wodnych - 697 78 54
  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Rejonowy Oddział w Działdowie - 697 25 56Szkoły i przedszkola:

  Zespół Szkół nr 1 - 697 20 00
  Zespół Szkół nr 2 - 697 33 33
  Zespół Szkół Zawodowych - 697 27 57
  Szkoła Podstawowa Nr 3 - 697 48 50
  Szkoła Podstawowa Nr 4 - 697 33 33
  Działdowskie Centrum Edukacji i Kształcenia Ustawicznego - 697 69 21, 697 51 50
  Szkoła Muzyczna - 697 27 55
  Liceum Zawodowe i Ekonomiczne - 697 27 51
  Prywatne Zaoczne Policealne Studium Zawodowe - 697 34 63
  Przedszkole nr 1 (w tym żłobek) - 697 24 85
  Przedszkole nr 3 - 697 45 35
  Przedszkole nr 4 - 697 29 93
  Przedszkole nr 5 - 697 46 74

Placówki kulturalne i sportowe:

  Miejski Dom Kultury - 697 21 92
  Miejska Biblioteka Publiczna - 697 20 43, 697 29 97
  Biblioteka Pedagogiczna - 697 29 84
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 697 46 70
 

Hotele:

  Wkra - 697 22 77
  Varia - 697 37 75
  MOSiR - 697 46 70


Restauracje:
  Wkra - 697 22 77
  Varia - 697 37 75

Użyteczne:

  Poczta Polska - 697 26 21, 697 23 75, 697 41 76
  PGKiM - 697 25 60, 697 22 01
  "Caritas" - 697 27 04
  Polski Czerwony Krzyż - 697 21 33
  Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. zo.o.- 697 44 45
  Gazownia - 697 27 44
  Weterynaria - 697 20 17
  PZU - 697 20 91

Ochrona zdrowia i apteki:

  Szpital - 697 22 11
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 697 26 95

  Apteki:
   - Leśna 1 - 697 96 76
   - Norwida 21a - 697 41 31
   - Pocztowa 9a - 697 24 11
   - Księżodworska 26 -
   - Nidzicka 36 - 697 53 50


Instytucje okołobiznesowe i banki:
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. - 697 28 47
Bank PKO BP S.A. - 697 57 40
Bank Spółdzielczy - 697 20 45


Media
:
Gazeta Działdowska - 697 69 16
 

Dane teleadresowe Urzędu Miasta:
ul. Zamkowa 12 i pl. Mickiewicza 43
13-200 Działdowo
 e-mail:
umdzialdowo@netbiz.com.pl
 
bip.dzialdowo.eu 
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij