W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2022

Zarządzenie nr 1/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 12 w Działdowie

Zarządzenie nr 3/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 19C w Działdowie

Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+”

Zarządzenie nr 5/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową nr 1587N Malinowo-Działdo

Zarządzenie nr 7/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 9/2022 z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 10/2022 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 11/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 12/2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 13/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022

Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 28 lutego 2022 w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 17/2022 z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 18/2022 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2022 roku

Zarządzenie nr 19/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 20/2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 21/2022 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie utworzenia międzyszkolnych oddziałów przygotowawczych w Zespole Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 22/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych

Zarządzenie nr 23/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia 

Zarządzenie nr 24/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 25/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 26/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności” oraz wprowadzenia „Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023” w Urzędzie Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 27/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 28/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 29/2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 30/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 31/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 32/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 33/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 34/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 35/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 36/2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 37/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Dożynkowej w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia
wysokości wadium

Zarządzenie nr 38/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 39/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 40/2022 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie, ustalenia wysokości ceny wywoławczej oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 41/2022 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr 42/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: skreślenia obiektu z gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 44/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zarządzenie nr 45/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Zarządzenie nr 46/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków

Zarządzenie nr 47/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zarządzenie nr 48/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 49/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 50/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 52/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – na cele bieżące i majątkowe

Zarządzenie nr 53/2022 z dnia 9 czerwca 2022 w sprawie: planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie nr 54/2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 55/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 56/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji

Zarządzenie nr 57/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 58/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 59/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 60/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 61/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie

Zarządzenie nr 62/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

Zarządzenie nr 63/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 64/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 w Działdowie

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego