Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2020

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 2 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 3 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 5 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 4 z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofertZarządzenie Nr 6 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy – Miasto Działdowo w 2020 roku”.


Zarządzenie Nr 7 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 roku.


Zarządzenie nr 8 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 9 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego przebiegu procedury korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność albo pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

 

Zarządzenie nr 10 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.

 
Zarządzenie nr 11 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 12 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul Bielnikowej 8 m 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 13 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 14 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Działdowie

Zarządzenie nr 15 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 16 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 17 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

 

Zarządzenie nr 18 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo (utraciło moc obowiązującą z dniem 12 maja 2020r)

 

Zarządzenie nr 19 z dnia 26 marca 2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia


Zarządzenie nr 20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 

Zarządzenie nr 21 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania ze skateparku oraz parku do street workout zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo (utraciło moc obowiązującą z dniem 12 maja 2020r)

Zarządzenie nr 22 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy-Miasto Działdowo w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 

Zarządzenie nr 24 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia

Zarządzenie nr 25 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 
Zarządzenie nr 26 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Zarządzenie nr 27 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 


Zarządzenie nr 28 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 29 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr 30 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 31 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Pogranicza

Zarządzenie nr 32 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2020 r. do I września 2024 r. oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

 

Zarządzenie nr 39 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo

 
Zarządzenie nr 40 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 42 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. mieszkaniowych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij