W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2020

Wersja strony w formacie XML
Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Zarządzenie nr 2
z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 3 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do wydawania decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 4
z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 5
 z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 6
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Planu kontroli realizacji zadań obronnych na terenie Gminy – Miasto Działdowo w 2020 roku”.

Zarządzenie nr 7
 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 roku.

Zarządzenie nr 8
 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 9 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowego przebiegu procedury korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność albo pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym
 
Zarządzenie nr 10 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku.
 
Zarządzenie nr 11 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 12 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul Bielnikowej 8 m 4 w Działdowie

Zarządzenie nr 13 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 14 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniomiesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu Senior+ w Działdowie

Zarządzenie nr 15 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 
Zarządzenie nr 16 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 
Zarządzenie nr 17 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
 
Zarządzenie nr 18 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo (utraciło moc obowiązującą z dniem 12 maja 2020 r.)
 
Zarządzenie nr 19 z dnia 26 marca 2020 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy-Miasto Działdowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia

Zarządzenie nr 20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 

Zarządzenie nr 21 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania ze skateparku oraz parku do street workout zlokalizowanych na terenie miasta Działdowo (utraciło moc obowiązującą z dniem 12 maja 2020r)

Zarządzenie nr 22 z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy-Miasto Działdowo w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej lub możliwością wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie Gminy-Miasto Działdowo wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 23
z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla Gminy-Miasto Działdowo i niektórych jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia

Zarządzenie nr 24
 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie odrzucenia stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Działdowie w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia


Zarządzenie nr 25 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
 
Zarządzenie nr 26 z dnia 22.04.2020 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 
Zarządzenie nr 27 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 

Zarządzenie nr 28 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 29 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie nr 30 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury

Zarządzenie nr 31 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Pogranicza

Zarządzenie nr 32 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy-Miasto Działdowo i jednostek organizacyjnych w okresie od 2 września 2020 r. do I września 2024 r. oraz wyznaczenia zamawiającego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
 
Zarządzenie nr 33 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. Mieszkaniowych


Zarządzenie nr 34
 z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych

Zarządzenie nr 35 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 36
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 37
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia "Planu Akcji Kurierskiej Gminy-Miasto Działdowo"

Zarządzenie nr 38 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 39 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Działdowo
 
Zarządzenie nr 40 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 41 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w Mieście Działdowo w 2020 roku.

Zarządzenie nr 42 z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji ds. mieszkaniowych

Zarządzenie nr 43 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 44 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 45
 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

Zarządzenie nr 46 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zarządzenie nr 47 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowego przebiegu procedury korzystania z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność albo pozostających w zarządzie Gminy-Miasto Działdowo dla operatorów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym

Zarządzenie nr 48 z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się w obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie-Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 49 z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacji i działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 50 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy Placu Mickiewicza 26 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 51 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. Biedrawy 1 w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 52 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie
 
Zarządzenie nr 53 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 54 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 55 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie

Zarządzenie nr 56 z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 57 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie nr 58 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 
Zarządzenie nr 59 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 60 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 61 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 62 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 63 z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo
 
Zarządzenie nr 64 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie nr 65 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wykonywania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Zarządzenia nr 66
z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie

Zarządzenie nr 67 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 68 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 69 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 70 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 71 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 72 z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 73 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Zarządzenie nr 74 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie

Zarządzenie nr 75 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Przedszkola nr 3 w Działdowie

Zarządzenie nr 76 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Władysława Podkowińskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 77 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Romana Dmowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium

Zarządzenie nr 78 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: przekazania jednostce informacji o planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 79 z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 80 z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 97/2018 z dnia 5 października 2018 r. Burmistrza Miasta Działdowo w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego oraz Grupy Sterującej projektem pt. "Edukacja w Działdowie na szóstkę" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Zarządzenie nr 81 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy-Miasto Działdowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pastwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 82 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie nr 83 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr 84 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie nr 85 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

Zarządzenie nr 86 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 87 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030

Zarządzenie nr88 z dnia 30 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie-Miasto Działdowo

Zarządzenie nr89 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie nr 90 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie nr 91 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 

Zarządzenie nr 92 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie nr 93 z dnia 13 października 2020 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie nr 94 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków


Zarządzenie nr 95 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzicka 7B m 7 w Działdowie


Zarządzenie nr 96 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzicka 7C m 11 w Działdowie


Zarządzenie nr 97 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m 36 w Działdowie


Zarządzenie nr 98 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 5 m 23 w Działdowie


Zarządzenie nr 99 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m 25 w Działdowie


Zarządzenie nr 100 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3A m 2 w Działdowie


Zarządzenie nr 101 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m 11 w Działdowie


Zarządzenie nr 102 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m 2 w Działdowie


Zarządzenie nr 103 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m 1 w Działdowie


Zarządzenie nr 104 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m 35 w Działdowie


Zarządzenie nr 105 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 m 7 w Działdowie


Zarządzenie nr 106 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 


Zarządzenie nr 107 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 108 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 109 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Działdowo na lata 2021-2030


Zarządzenie nr 110 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 111 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie nr 112 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 113 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie nr 114 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie Gminy-Miasto Działdowo w 2020 roku.


Zarządzenie nr 115 z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.


Zarządzenie nr 116 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 11 w Działdowie.


Zarządzenie nr 117 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 m. 2A w Działdowie


Zarządzenie nr 118 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 m. 25 w Działdowie


Zarządzenie nr 119 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 5 m. 23 w Działdowie 


Zarządzenie nr 120 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m. 36 w Działdowie


Zarządzenie nr 121 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Nidzickiej 7 m. 11C w Działdowie


Zarządzenie nr 122 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Nidzickiej 7 m. 7B w Działdowie


Zarządzenie nr 123 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15 m. 21 w Działdowie


Zarządzenie nr 124 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 17 m. 1 w Działdowie


Zarządzenie nr 125 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9A m. 6C w Działdowie


Zarządzenie nr 126 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m. 1 w Działdowie


Zarządzenie nr 127 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 11B m. 2 w Działdowie


Zarządzenie nr 128 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13A m. 1 w Działdowie


Zarządzenie nr 129 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m. 35 w Działdowie


Zarządzenie nr 130 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy Pl. 1 Maja w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 131 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych


Zarządzenie nr 132 z dnia 16 grudnia 2020 r w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych na zadania z zakresu pomocy społecznej na "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie w miejscu ich zamieszkania"


Zarządzenie nr 133 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo na rok 2021


Zarządzenie nr 134 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert


Zarządzenie nr 135 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla żłobków i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy-Miasto Działdowo


Zarządzenie nr 136 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa w Działdowie


Zarządzenie nr 137 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejska Służba Drogowa


Zarządzenie nr 138 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane