W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2012

Wersja strony w formacie XML


Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 5 m. 1 w Działdowie


Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 3 m. 43 w Działdowie


Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 5 m. 2 w Działdowie


Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 36 m. 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 5 m. 4 w Działdowie


Zarządzenie Nr 6/2012 z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Piwnej 19 w Działdowie


Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych


Zarządzenie Nr 8/2012 z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne


Zarządzenie Nr 9/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Działdowo w 2012 roku


Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie powołania Zespołu wdrażającego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Działdowo na lata 2008-2015


Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert


Zarządzenie Nr 14/2012 z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2012 roku


Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 17/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2012


Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 6 marca 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2012 z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2012 roku


Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2011 oraz informacji o stanie mienia


Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 21/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy - Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat


Zarządzenie Nr 22/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie


Zarządzenie Nr 23/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 5 m.1 w Działdowie


Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 5 m.4 w Działdowie


Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zamian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 27/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Działdowie


Zarządzenie Nr 29/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu świadczenia usług w zakresie dostarczania ciepła przez Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Spółka z o.o. w Działdowie


Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2012 z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie


Zarządzenie Nr 32/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 33/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 34/2012 z dnia 9 maja 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Działdowie


Zarządzenie Nr 35/2012 z dnia 9 maja 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy Pl.1-go Maja w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 9 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej


Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 5 m.2 w Działdowie


Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego  "Planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia miasta Działdowo na potrzeby obronne państwa"


Zarządzenie Nr 40/2012 z dnia 30 maja 2012r. w sprawie opracowania i wdrożenia "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Działdowo w warunkach zewnętrznego zagrożenia i w czasie wojny"


Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 5 m. 11 w Działdowie


Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie


Zarządzenie Nr 44/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 45/2012 z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki historii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 49/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 50/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki języka niemieckiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki pedagoga ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki matematyki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 53/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki matematyki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki języka angielskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki matematyki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 57/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


Zarządzenie Nr 58/2012 z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11B m.16 w Działdowie


Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13 m.2 w Działdowie


Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia Karty audytu wewnętrznego


Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 21 m.4 w Działdowie


Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego jako lokal nr 8 położonego przy Pl.Mickiewicza 5 w Działdowie


Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 69/2012 z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.A.Orłowskiego i ul.S.Chlebowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 70/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul.Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 71/2012 z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Żwirki i Wigury w Działdowie, ustalenia ceny wywoławczej czynszu rocznego oraz  wysokości wadium


Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.


Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r.


Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 75/2012 z dnia 3 września 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.E.Orzeszkowej w Działdowie, ustalenia służebności gruntowej oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 76/2012 z dnia 3 września 2012r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 77/2012 z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat


Zarządzenie Nr 78/2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


Zarządzenie Nr 79/2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych


Zarządzenie Nr 80/2012 z dnia 7 września 2012r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć


Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 18 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 82/2012 z dnia 19 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo

Zarządzenie Nr 83/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m. 8B w Działdowie

Zarządzenie Nr 84/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks.Kard. St Wyszyńskiego 13 m. 6 w Działdowie

Zarządzenie Nr 85/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13A m.5  w Działdowie

Zarządzenie Nr 86/2012 z dnia 20 września 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 3 m.30  w Działdowie


Zarządzenie Nr 87/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 88/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Górnej 2 m.2  w Działdowie

Zarządzenie Nr 89/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m.3C  w Działdowie


Zarządzenie Nr 90/2012 z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 3 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Działdowie

Zarządzenie Nr 92/2012 z dnia 10 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży lokalu użytkowego oznaczonego jako lokal nr 8 położonego przy Pl.A.Mickiewcza 5  w Działdowie

Zarządzenie Nr 93/2012 z dnia 10 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy  ul.Marii Skłodowskiej-Curie 7 m.6 w Działdowie

Zarządzenie Nr 94/2012 z dnia 10 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy  ul.Leśnej 13A m.9  w Działdowie

Zarządzenie Nr 95/2012 z dnia 10 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy  ul.Karłowicza 4 m.39 w Działdowie

Zarządzenie Nr 96/2012 z dnia 10 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy  ul.Marii Skłodowskiej-Curie 3 m.9A w Działdowie


Zarządzenie Nr 97/2012 z dnia 11 października  2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 98/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy  ul.Leśnej 11C m.47  w Działdowie

Zarządzenie Nr 99/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewcza 29 m.3 w Działdowie

Zarządzenie Nr 100/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 9 m.35 w Działdowie

Zarządzenie Nr 101/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Katarzyny 37 m.3 w Działdowie

Zarządzenie Nr 102/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m.5 w Działdowie

Zarządzenie Nr 103/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Lidzbarskej 14B m.5 w Działdowie

Zarządzenie Nr 104/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13 m.34 w Działdowie

Zarządzenie Nr 105/2012 z dnia 15 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m.52 w Działdowie


Zarządzenie Nr 106/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 3 m.22B w Działdowie


Zarządzenie Nr 107/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Górnej 2 m.3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 108/2012 z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 109/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013r.


Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 111/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m.8B w Działdowie


Zarządzenie Nr 112/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 6 m.7B w Działdowie


Zarządzenie Nr 113/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m.3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 114/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 3 m.7B w Działdowie


Zarządzenie Nr 115/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m14C w Działdowie


Zarządzenie Nr 116/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 6 m.7A w Działdowie


Zarządzenie Nr 117/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Grunwaldzkiej 21 m.2 w Działdowie


Zarządzenie Nr 118/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewicza 5 m.3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 119/2012 z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m.38 w Działdowie


Zarządzenie Nr 120/2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Działdowo na lata 2013-2021

Zarządzenie Nr 121/2012 z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2013


Zarządzenie Nr 122/2012 z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie powołania Dyrektora Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie


Zarządzenie Nr 123/2012 z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 124/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 125/2012 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 126/2012 z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej czynszu rocznego w drugim ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres dziesięciu lat w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul.Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 127/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 128/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 129/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do podpisywania elektronicznym kwalifikowanym podpisem odręcznym sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz weryfikacji potrzeb na środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pieczy zastępczej


Zarządzenie Nr 130/2012 z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Katarzyny 37 m.3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 131/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 132/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m.52 w Działdowie


Zarządzenie Nr 133/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m.52 w Działdowie

Zarządzenie Nr 134/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 135/2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu zarządzania kryzysowego Gminy Miasto Działdowo"

Zarządzenie Nr 136/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych miasta Działdowo na rok 2013

Zarządzenie Nr 137/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Działdowo

Zarządzenie Nr 138/2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Działdowo

 Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane