W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2011

Wersja strony w formacie XML


Zarządzenie Nr 1/11 z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

 

Zarządzenie Nr 2/11 z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 134/10 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 3/11  z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 4/11  z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 5/11 z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych


Zarządzenie Nr 6/11 z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2011 roku


Zarządzenie Nr 7/11  z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 8/11  z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 9/11 z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Zarządzenie Nr 10/11 z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Działdowo w 2011 roku


Zarządzenie Nr 11/11  z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie gospodarowania składnikami majątku ruchomego


Zarządzenie Nr 12-2011 z dnia 2 marca 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 13-2011  z dnia 11 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 14-2011  z dnia 16 marca 2011r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 15-2011  z dnia 21 marca 2011r.w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie Nr 16-2011  z dnia 21 marca 2011r.w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie


Zarządzenie Nr 17-2011  z dnia 21 marca 2011r.w sprawie zasięgnięcia opinii w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie


Zarządzenie Nr 18-2011  z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców dla wyboru Zarządów Osiedli – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy–Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 19-2011  z dnia 25 marca 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań mieszkańców dla wyboru Zarządów Osiedli – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy–Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 20-2011  z dnia 30-03-2011r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2010 oraz informacji o stanie mienia


Zarządzenie Nr 21-2011  z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw i wydawanie decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczenie opieki zdrowotnej


Zarządzenie Nr 22-2011  z dnia 6 kwietnia 2011r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Zarządzenie Nr 23/2011  z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powtórnego zwołania Ogólnych Zebrań Mieszkańców dla ponownego przeprowadzenia wyborów Zarządów Osiedli Nr 5, 6, 8, 9, 10 i 13 w Działdowie – organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy - Miasto Działdowo - na kadencję 2011 – 2015


Zarządzenie Nr 24/2011  z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zarządzenie Nr 25/2011  z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie Nr 26/2011  z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie


Zarządzenie Nr 27/2011  z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Działdowie


Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 5 m. 35 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m. 4C w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9A m. 8c w Działdowie


Zarządzenie Nr 31/2011  z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 32/2011  z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Kościuszki w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 33/2011  z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Aleksandra Orłowskiego oraz Stanisława Chlebowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 34/2011  z dnia 16 maja 2011r. w sprawie: odwołania ogłoszonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Żwirki i Wigury w Działdowie, stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo, oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr 3892-3900, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00020386/7


Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym Gminy Miasto Działdowo we współdziałaniu z miejskimi służbami, strażami i jednostkami podległymi

 

Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m.18 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 6 m.1 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 12 m.2 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 20 maja 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 11 m.3 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 24 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 41/2011  z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.M.Skłodowskiej-Curie w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie nr 42/2011  z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Działdowie


Zarządzenie nr 43/2011  z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


Zarządzenie nr 44/2011  z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 45/2011  z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 46/2011  z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich


Zarządzenie nr 47/2011  z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie nr 48/2011  z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie


Zarządzenie nr 49/2011  z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania na funkcję wicedyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie


Zarządzenie nr 50/2011  z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie nr 51/2011  z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 6 m.14A w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 38 m.5 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks.Kard.St.Wyszyńskiego 11 m.4 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 13 m.19 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki religii ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 57/2011  z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 58/2011  z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania fizycznego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wspomagającego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 60/2011  z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania fizycznego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 61/2011  z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 62/2011  z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 63/2011  z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 64/2011  z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 65/2011  z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć


Zarządzenie Nr 66/11  z dnia 26 sierpnia  2011r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011r.


Zarządzenie Nr 67/2011  z dnia 26 sierpnia 2011r.  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r.


Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r.  zmieniające zarządzenie Nr 70/08 w sprawie warunków ustalania i dokonywania zwrotu kosztów używania do celów przewozu/dowozu ucznia niepełnosprawnego pojazdów nie będących własnością Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 69/2011  z dnia 1 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.M.Skłodowskiej-Curie w Działdowie


Zarządzenie Nr 70/2011  z dnia 2 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 71/2011  z dnia 12 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 21 m. 8 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 12 września 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 3  m.21B w Działdowie


Zarządzenie Nr 74/2011  z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie –Miasto Działdowo w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.


Zarządzenie Nr 75/2011  z dnia 21 września 2011r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Socjalnej i ustalenia jej regulaminu


Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 23 września 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 43 m. 5 w Działdowie

 

Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 29 września 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będącego aktem prawa miejscowego


Zarządzenie Nr 78/2011  działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 września 2011r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Działdowie, ul.Wł. Jagiełły 33


Zarządzenie Nr 79/2011  z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 3 października 2011r. w sprawie odwołania członka komisji ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Działdowie, ul. Robotnicza 10 i uzupełnienia składu tej Komisji


Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 5 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 82/2011  z dnia 7 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 83/2011  z dnia 17 października 2011r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 84/2011  z dnia 19 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 85/2011  z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 86/2011  z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej metodą spisu z natury sprzętu, materiałów, i wyposażenia Obrony Cywilnej w mieście Działdowo


Zarządzenie Nr 88/2011  z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ceny wywoławczej w trzecim ustnym przetargu nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Działdowie


Zarządzenie Nr 89/2011  z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2012 - 2021


Zarządzenie Nr 90/2011  z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie projektu budżetu na rok 2012


Zarządzenie Nr 91/2011  z dnia 16 listopada w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi


Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 18 listopada 2011r. zmieniające zarządzenie nr 46/2011 z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia przedszkoli miejskich


Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Poprzecznej 2 m.7 w Działdowie


Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m.34 w Działdowie


Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat


Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

 

Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


 Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane