W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2010

Wersja strony w formacie XML


Zarządzenie Nr 1/10 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie określenia regulaminu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz  maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 

Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie przekazania jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  Załączniki


Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert zadań własnych gminy


Zarządzenie Nr 4/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m 5A w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 5/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m 8 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 6/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m 5 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 7/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 8/10 z dnia 25 stycznia 2010r.  w sprawie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zarządzenie Nr 9/10 z dnia 11 lutego 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 3 lipca 2008r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 46 m 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 10/10 z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 11/10 z dnia 5 marca 2010r. sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2010r.


Zarządzenie Nr 12/10 z dnia 15 marca 2010r. sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Działdowo w 2010 roku


Zarządzenie Nr 13/10 z dnia 18 marca 2010r. sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok


Zarządzenie Nr 14/10 z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 15/10  z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

 

Zarządzenie Nr 16/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Karłowicza w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 17/10 z dnia 14 kwietnia 2010r.w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Aleksandra Orłowskiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 18/10 z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 19/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13A m 20 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 20/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Karłowicza 4 m 61 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 21/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł. Jagiełły 21 m 6  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 22/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C  m 44 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 23/10 z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 


Zarządzenie Nr 24/10 z dnia 07 maja 2010r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 25/10 z dnia 12 maja 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 26/10 z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Działdowo

 

Zarządzenie Nr 27/10 z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 28/10 z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 29/10 z dnia 19 maja 2010r. dotyczące powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt przeznaczony pod drogę gminną


Zarządzenie Nr 30/10 z dnia 24 maja 2010r. w sprawie powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

 

Zarządzenie Nr 31/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć


Zarządzenie Nr 32/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 33/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 10 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 34/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 17 m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 35/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kolejowej 13 m 3B w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 36/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Karłowicza 4 m 53 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 37/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ogrodowej 13 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

Zarządzenie Nr 38/10 z dnia 26 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 40/10 z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 41/10 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.


Zarządzenie Nr 42/10 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku


Zarządzenie Nr 43/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Zarządzenie Nr 44/10 z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 45/10 z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 46/10 z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


Zarządzenie Nr 47/10 z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 48/10 z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11C m 44 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 49/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13A m 2 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 50/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Młyńskiej 15 m 5 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 51/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 10 m 3 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 52/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13A m 21 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 53/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 6 m 3B w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 54/10 z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 55/10 z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 56/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie  zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych w Gminie – Miasto Działdowo dla przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 4 lipca 2010r. i ustalenia jego wyników w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 57/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 58/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.


Zarządzenie Nr 59/10 z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 60/10 z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych


Zarządzenie Nr 61/10 z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscypiinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz do spraw Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną w Mieście Działdowo


Zarządzenie Nr 62/10 z dnia w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Działdowie przy ul.Leśnej, przeznaczonej na cele handlowo-usługowe oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 63/10 z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 32 m 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 64/10 z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 17 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 65/10 z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m 1B  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 66/10 z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej–Curie 7 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 67/10 z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 68/10 z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

 

Zarządzenie Nr 69/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 70/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 71/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki języka polskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 72/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 73/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki języka angielskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 74/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 75/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki języka angielskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 76/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki języka niemieckiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 77/10 z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 78/10 z dnia 23 sierpnia 2010r.  zmieniające zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów przewozu/dowozu ucznia niepełnosprawnego pojazdów nie będących własnością Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 79/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz działania systemu wczesnego ostrzegania w mieście Działdowo


Zarządzenie Nr 80/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Świerkowej w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 81/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Witolda Pileckiego w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 82/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.gen.Józefa Hallera w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 83/10 z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 84/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku


Zarządzenie Nr 85/10  z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


Zarządzenie Nr 86/10 z dnia 1 września 2010r. w sprawie odwołania ogłoszonego pierwszego ustnego przetargu ograniczonego dot. sprzedaży działki zabudowanej parkingiem, oznaczonej w rejestrze gruntów nr 291/32 o obszarze

0,0554 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00020914/8, położonej w Działdowie przy ul.Leśnej

 

Zarządzenie Nr 87/10 z dnia 2 września 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo oraz przeprowadzenia negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 88/10 z dnia 6 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 89/10 z dnia 13 września 2010r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Burmistrza Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 90/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9B m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 91/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 22 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 92/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kolejowej 14 m 4B  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 93/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9C m 14  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 94/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Zamkowej 1 m 2  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 95/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej - Curie 13 m 18 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 96/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej - Curie 13 m 14 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 97/10 z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 11 m 15 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

Zarządzenie Nr 98/10 z dnia 20 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 99/10 z dnia 28 września 2010r. w sprawie udziału Gminy Miasto Działdowo w ćwiczeniach "ANAKONDA 10"


Zarządzenie Nr 100/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 101/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 102/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 103/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 104/10 z dnia 6 października 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kolejowej 13 m 3B w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 105/10 z dnia 13 października 2010r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt przeznaczony pod drogę gminną


Zarządzenie Nr 106/10 z dnia 20 października 2010r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna


Zarządzenie Nr 107/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 108/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 109/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 110/10 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 111/10 z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 112/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m 17 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

  

Zarządzenie Nr 113/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9C m 2 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 114/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9B m 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 115/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13 m 20 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 116/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 17 m 20 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 117/10 z dnia 15 listopada 2010 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Działdowo na lata 2011-2021


Zarządzenie Nr 118/10 z dnia 15 listopada 2010 w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2011


Zarządzenie Nr 119/10 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Zarządzenie Nr 120/10 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 7 m 14 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 121/10 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 7 m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 122/10 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 3 m 6A w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 123/10 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 3 m 6 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 124/10 z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9C m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 125/10 z dnia 17 listopada  2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 126/10  z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

 

Zarządzenie Nr 127/10 z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 13 m 10 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 128/10 z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 9 m 16 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

 

Zarządzenie Nr 129/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 130/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.


Zarządzenie Nr 131/10 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.


Zarządzenie Nr 132/10 z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej parkingiem oznaczonej w rejestrze gruntów nr 291/32 o obszarze 0.0554 ha położonej w Działdowie przy ul.Leśnej oraz ustalenia wysokości wadium

 

Zarządzenie Nr 133/10 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 134/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków 

 

 


 


 


 


  

 

 

 

 

 
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane