W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - rok 2009

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie Nr 1/09 z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok.  Załącznik Nr 1  Załącznik Nr 2  Załącznik Nr 3  Załącznik Nr 4  Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 2/09 z dnia 16 stycznia 2009r. w sprawie: określenia regulaminu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za  kształcenie  pobierane przez  szkoły  wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Zarządzenie Nr 3/09 z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Działdowo przy umowach zawieranych na okres do trzech lat. Załącznik Nr 1


Zarządzenie Nr 4/09z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejskiej Służby Drogowej w Działdowie.


Zarządzenie Nr 5/09 z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie.


Zarządzenie Nr 6/09 z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w DziałdowieZarządzenie Nr 7/09 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert zadań własnych gminy

Zarządzenie Nr 8/09 dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9A m 8c w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 9/09 dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej –Curie 4 m 8a w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 10/09   z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej


Zarządzenie Nr 11/09 dnia 2 lutego 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 4 m 2a w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 12/09z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta DziałdowoZarządzenie Nr 13/09 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2009 rokuZarządzenie Nr 14/09 z dnia 2 marca 2009r. w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Działdowo w 2009 rokuZarządzenie Nr 15/09z dnia 3 marca 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta na 2009 rok  Załącznik
Zarządzenie Nr 16/09 z dnia 4 marca 2009r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta w roku 2009  Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
Zarządzenie Nr 17/09 z dnia 5 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta DziałdowoZarządzenie Nr 18/09 z dnia 12 marca 2009r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Działdowo Nr 10/04 z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Zarządzenie Nr 19/09 z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Część opisowaZarządzenie Nr 20/09 dnia 25 marca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Nidzickiej 7 m6c w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

Zarządzenie Nr 21/09z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2008 położonych na obszarze Gminy Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 22/09z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 23/09 z dnia 14 kwietnia 2009r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury w Gminie Miasto Działdowo
Zarządzenie Nr 24/09 z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych
Zarządzenie Nr 25/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej odwołania z funkcji wicedyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi  w Działdowie


Zarządzenie Nr 26/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia funkcji wicedyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi  w Działdowie


Zarządzenie Nr 27/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej


Zarządzenie Nr 28/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl. Mickiewicza 31 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 29/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 7 m 11 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 30/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 9 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 31/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 m 3 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 32/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Krótkiej 2 m 7 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 33/09 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wł. Jagiełły 10 m 3 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 34/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta w roku 2009  Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2


Zarządzenie Nr 35/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie – Miasto Działdowo w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.


Zarządzenie Nr 36/09 z dnia 11 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 3 m 1A w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 37/09 z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Nagród Burmistrza Miasta Działdowo


Zarządzenie Nr 38/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11B m 23 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 39/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 40/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15  m 11 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 41/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Męczenników 5  m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 42/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Lidzbarskiej 14B m 8 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 43/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 13 m 25  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 44/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 m 15 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 45/09 z dnia 19 maja 2009r. w sprawie zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z herbu i flagi Gminy – Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 46/09 z dnia 20 maja 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Działdowie


Zarządzenie Nr 47/09 z dnia 20 maja 2009r.w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 48/09 z dnia 26 maja 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Działdowie


Zarządzenie Nr 49/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewicza 14 m 3 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 50/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Kolejowej 13A m 7 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 51/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13A m 36 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 52/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Lidzbarskiej 14B m 10 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 53/09 z dnia 28 maja 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13 m 36 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

Zarządzenie Nr 54/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatkówZarządzenie Nr 55/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zobowiązania nauczyciela do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćZarządzenie Nr 56/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela wychowania przedszkolnego z Przedszkola w Rybnie do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Działdowie


Zarządzenie Nr 57/09 z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników


Zarządzenie Nr 58/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewicza 6 m 4a w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

Zarządzenie Nr 59/09 z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewicza 6 m 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)

Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe pokrycie planowanego deficytu budżetu


Zarządzenie Nr 61/09 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków

Zarządzenie Nr 62/09 z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatkówZarządzenie Nr 63/09 z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta w roku 2009   Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
Zarządzenie Nr 64/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Waryńskiego 3 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 65/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9A m 11c w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 66/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Lidzbarskiej 14B m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 67/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Karłowicza 4 m 15 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 68/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewicza 4 m 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 69/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ks. kard. St. Wyszyńskiego 7 m 5 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 70/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 13 m 26 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 71/09 z dnia 5 sierpnia 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.A.Mickiewicza 31 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 72/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela katechezy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 73/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki przyrody ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 74/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 75/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki biblioteki i języka polskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 76/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki techniki i plastyki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 77/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 78/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela wychowania fizycznego ubiegającego się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 79/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela techniki i informatyki ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 80/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki przyrody ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie  Nr 81/09 z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania  egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie Nr 82/09  z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2Załącznik Nr 3Załącznik Nr 4Część opisowa


Zarządzenie Nr 83/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Władysława Jagiełły w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 84/09  z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.Aleksandra Orłowskiego róg ul.Zbigniewa Pronaszko w Działdowie, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną z działalnością gospodarczą, ustalenie wysokości stawki ceny wywoławczej czynszu rocznego i wadium oraz powołanie komisji przetargowejZarządzenie Nr 85/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków w sprawie stypendiów sportowych


Zarządzenie Nr 86/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Świerkowej w Działdowie, przeznaczonej pod zabudowę mieszaną (jednorodzinną i wielorodzinną), ustalenie wysokości stawki ceny wywoławczej czynszu rocznego i wadium oraz powołanie komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 87/09  z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 88/09 z dnia 4 września 2009r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji polityki oświatowej i określenia zasad jego działania


Zarządzenie Nr 89/09 z dnia 11 września 2009r. w sprawie rozpatrzenia  uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Działdowo Załącznik
Zarządzenie Nr 90/09 z dnia 17 września 2009r. w sprawie przeznaczenia osób do funkcji kurieraZarządzenie Nr 91/09 z dnia 18 września 2009r. w sprawie zezwolenia na nieodpłatne korzystanie z herbu i flagi Gminy – Miasto Działdowo


Zarządzenie Nr 92/09 z dnia 18 września 2009r. w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu


Zarządzenie Nr 93/09 z dnia 22 września 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 15 m. 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 94/09 z dnia 22 września 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy Pl.Mickiewicza 29 m. 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 95/09 z dnia 22 września 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15 m. 6 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 96/09 z dnia 22 września 2009r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia doskonalącego Zakładowej Formacji Obrony Cywilnej przy Placówce Terenowej PKS w Działdowie


Zarządzenie Nr 97/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu miasta na rok 2010


Zarządzenie Nr 98/09 z dnia 30 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatkówZarządzenie Nr 99/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 06 października 2009r. zmieniające Zarządzenie Nr 86/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Świerkowej w Działdowie, przeznaczonej pod zabudowę mieszaną (jednorodzinną i wielorodzinną), ustalenie wysokości stawki ceny wywoławczej czynszu rocznego i wadium oraz powołanie komisji przetargowejZarządzenie Nr 100/09 z dnia 09 października 2009r. w sprawie nadania nazwy obiektowi sportowemu


Zarządzenie Nr 101/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Pocztowej 9C m 16 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 102/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 46 m 3 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 103/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wł.Jagiełły 36 m 20 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 104/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Wolności 23 m 11 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 105/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Krótkiej 2 m 1 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 106/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.M.Skłodowskiej-Curie 7 m 14 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)Zarządzenie Nr 107/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 11B m 10 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy)


Zarządzenie Nr 108/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji budżetu miasta w roku 2009 Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
Zarządzenie Nr 109/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej: zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu


Zarządzenie Nr 110/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 111/09 z dnia 6 listopada 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu miasta na rok 2010

Zarządzenie Nr 112-09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie projektu budżetu miasta na rok 2010
Zarządzenie Nr 113/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Karłowicza w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie Nr 114/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul.Żwirki i Wigury w Działdowie oraz ustalenia wysokości wadium
Zarządzenie Nr 115/09 z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków


Zarządzenie Nr 116/09 z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki matematyki i fizyki ubiegającej  się o awans na stopień  nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 117/09  z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 118/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Męczenników 3 m 45 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 119/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 13 m 10 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 120/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Pocztowej 9C m 24 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 121/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 13 m 19 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 122/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Kolejowej 13 m 7A  w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 123/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Działdowo.

Zarządzenie nr 124/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie odwołania ogłoszonego pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego, dotyczącego sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Karłowicza w Działdowie, stanowiącej własność Gminy Miasto Działdowo, oznaczonej w ewidencji gruntów nr nr 241/8 i 152/156, zapisanej w księgach wieczystych KW Nr EL1D/00021290/4 i KW Nr EL1D/00027990/3 o łącznym obszarze 0,2909.

Zarządzenie nr 125/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie użyczenia sprzętu i urządzeń monitoringu wizyjnego wraz z oprogramowaniem licencyjnym.

Zarządzenie nr 126/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Zarządzenie nr 127/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania, zasad zawierania umów oraz minimalnej wysokości czynszu najmu powierzchni reklamowych na terenach nieruchomości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Działdowo.

Zarządzenie nr 128/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podległej i nadzorowanej jednostce sektora finansów publicznych.

Zarządzenie nr 129/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Poprzecznej 2 m 9 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 130/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Młyńskiej 15 m 2 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 131/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Leśnej 17 m 2 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 132/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leśnej 17 m 10 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 133/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul.Ogrodowej 13 m 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 134/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 7 m 4 w Działdowie (sprzedaż na rzecz najemcy).

Zarządzenie nr 135/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające Zarządzenie nr 126/09 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane