W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisji konkursowej 

 Burmistrz Miasta Działdowo, działając na podstawie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2023 na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. 

 Do zadań komisji konkursowej będzie należało opiniowanie ofert zgłoszonych w konkursach dofinansowywanych ze środków Gminy-Miasto Działdowo. 

 W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1) korzystają z pełni praw publicznych, 

2) nie reprezentują podmiotów biorących udział w konkursie, 

3) nie pozostają z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 Na zgłoszenia kandydatów od organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w ust.3 uprawnionych oczekujemy do 03.02.2023 r. 

 Zgłoszenie można wysłać pocztą na adres urzędu, bądź złożyć za pokwitowaniem w Urzędzie Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12 (parter, pokój nr 1). zgłoszenie powinno być na właściwym formularzu (Załącznik nr 1) podpisanym przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu zgłaszającej. 

 Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Działdowo w drodze zarządzenia. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. 

/-/ Burmistrz Miasta 
Grzegorz Mrowiński 

Załączniki

Powiadom znajomego