W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Reklamy na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo (nie dotyczy pasa drogowego oraz umieszczania reklam na terenach nieruchomości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy–Miasto Działdowo)


Reklamy na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo

(nie dotyczy pasa drogowego oraz umieszczania reklam na terenach nieruchomości

będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy–Miasto Działdowo)
 Wymagane dokumenty
1) wniosek o umieszczenie reklamy na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo,
2) kopia mapy zasadniczej/ewidencyjnej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją reklamy,  
3) projekt reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki, rodzaju materiału i wymiarów wraz z konstrukcją,
4) szkic obiektu z umiejscowieniem reklamy – w przypadku reklam na obiektach,
5) wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub odpis z KRS.

Opłaty
1. Minimalne miesięczne stawki opłat netto za 1 m2 reklamy jednostronnej:
1) strefa I –  25,00 zł,
2) strefa II -  20,00 zł,
3) strefa III - 15,00 zł.
2. Do stawek opłat wymienionych w pkt 1 dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Za reklamę o powierzchni mniejszej niż 1m2 pobiera się opłatę jak za 1 m2.
4. W przypadku umieszczania reklamy dwustronnej, koszt takiej reklamy liczony będzie wg stawki określonej w pkt 1 dla reklamy jednostronnej i powiększony o wartość 50% wyliczonych kosztów za drugą stronę.
5. Z opłat za reklamy zwolnione są jednostki organizacyjne Miasta Działdowo.
6. Minimalne stawki mogą ulec obniżeniu w przypadku, gdy właściciel reklamy (miejsca reklamowego) udostępnia jej część nieodpłatnie dla Gminy-Miasto Działdowo.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo (parter pok. nr 1)

Sposób załatwienia sprawy
Umowa zawarta pomiędzy Gminą–Miasto Działdowo a Wnioskodawcą.

Termin załatwienia sprawy
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wydział prowadzący
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Planowania Inwestycji pok. nr 21, III piętro, tel. (23) 697-04-58.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
4. Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na obiektach lub terenach stanowiących własność Gminy–Miasto Działdowo oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Tryb odwoławczy
Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów o udostępnienie nieruchomości na umieszczenie reklamy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny. 

Załączniki

wniosek.docx docx, 23 kB
wniosek.pdf pdf, 248 kB

Powiadom znajomego