Urząd Miasta Działdowo


ulica Zamkowa 12
13-200 Działdowo


tel.: (+48) 23 697 04 00
fax: (+48) 23 697 04 02


email: umdzialdowo@netbiz.com.pl


NIP: 5711002585
REGON: 000524358
TERYT: 2803011

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkąPodstawa prawna
1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2013 r. poz. 567 z późn. zm.).
3. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6  sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne  oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 ).
4. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z  2013 r., poz. 713).
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).
 
Wymagane dokumenty
- Wniosek (druk można również  pobrać bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Zamkowa 12, pokój nr 3,
Załączniki:
- Zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności (dotyczy zarówno przedsiębiorców jak i osób przez niego zatrudnionych).
- Oświadczenie o spełnianiu przez przedsiębiorcę  wykonującego osobiście transport drogowy wymagań określonych w przepisach ustawy o transporcie drogowym  i przepisach ustawy z dnia   5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30,  poz. 151 z późn. zm) oraz  w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców.
- Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym.
- Kserokopia  prawa jazdy.
- Kserokopia dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego pojazdu wraz z wpisem o dopuszczeniu do ruchu jako taksówki osobowej, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo dysponowania nim.
- Kserokopia legalizacji taksometru.
- Kserokopia aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy.

Uwaga!
W przypadku kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów, celem potwierdzenia zgodności lub załączyć do wniosku już potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty.

Opłaty
Opłata za udzielenie licencji  uzależniona jest od wnioskowanego okresu jej ważności:
- 2-15 lat – 200 zł,
- powyżej 15-30 lat – 250 zł,
- powyżej 30-50 lat – 300 zł,
Opłatę za udzielenie licencji dokonuje się przy odbiorze licencji.
Opłata płatna jest gotówką w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 74 1020 3541 0000 5702 0270 1605
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 30 10-541 Olsztyn
.


Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13 – 200 Działdowo
(parter, pok. nr 1)
 
Sposób załatwienia sprawy
Wydanie licencji na transport drogowy taksówką lub odmowa wydania licencji.

Termin załatwienia sprawy
Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy.

Sposób przekazania informacji o sprawie
O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Odbiera dokument osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego (parter, pok. nr 3) lub za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru po wcześniejszym okazaniu dowodu wpłaty za udzielenie licencji.
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Działdowo, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij